Jest porozumienie dla połączenia DK94 z autostradą A4 w Małopolsce
Powstanie łącznik drogi krajowej nr 94 z autostradą A4.

Coraz bliżej budowy nowego połączenia drogi krajowej 94 z autostradą A4. Województwo Małopolskie, powiaty: krakowski, chrzanowski, olkuski oraz gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia, wspólnie przygotują dokumentację dla inwestycji.

Zostały podpisane dwie umowy. Pierwszą umowę podpisały władze województwa oraz powiaty: chrzanowski, krakowski, olkuskim i gminy: Bolesław, Bukowno, Krzeszowice, Olkusz i Trzebinia. Dotyczy ona opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla połączenia autostrady A4 z DK94. Trasa będzie przebiegać przez tereny wszystkich partnerów umowy. W dokumencie zostaną określone i ocenione możliwe warianty przebiegu nowej drogi, a to ma ułatwić decyzję o wyborze najlepszego rozwiązania. Studium ma powstać do 2017 r., a jego wartość oszacowano na 350 tys. zł. Połowa zostanie sfinansowana z budżetu województwa, a pozostałą kwotą podzielą się po równo samorządy (po 25 tys. zł każdy, z wyjątkiem powiatu olkuskiego).

Druga, pomiędzy władzami województwa, powiatami: chrzanowskim, krakowskim oraz gminą Krzeszowice, zakłada aktualizację koncepcji budowy połączenia autostrady A4 (przy węźle Rudno) i DK79 w Krzeszowicach oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla tej inwestycji. Dzięki aktualizacji koncepcji zostaną wykorzystane nowe możliwości, uwzględniające także planowane w tej części Małopolski inwestycje drogowe i kolejowe (np. modernizację linii E30, budowę obwodnicy Trzebini czy oczekiwane przez samorządy przedłużenie drogi do DK 94 w rejonie Olkusza). Nowa dokumentacja będzie gotowa w 2017 r., ma wskazać najlepsze rozwiązanie i oszacować koszty budowy nowej drogi. Podpisana dziś umowa opiewa na 200 tys. zł, połowę tej kwoty zapewni województwo, a resztę sfinansują wspólnie powiaty i gmina Krzeszowice (każdy po 33 333 zł ).

To ważna inwestycja, która poprawi dostępność komunikacyjną tych terenów, ale przede wszystkim zwiększy ich atrakcyjność inwestycyjną. Do tej pory istniało kilka wariantów połączenia tych dwóch tras, a zdania co do tego, który jest najlepszy, były podzielone.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: