Kierowco, omijaj Katowice. W przebudowie DK86 i 81, duże utrudnienia, zmiany na A4
DK81/DK86 w Katowicach w przebudowie. Inwestycja wyniesie prawie ćwierć miliarda i zakończy się w 2021 r. Największe utrudnienia, w tym na A4, potrwają rok. Zdjęcia: GDDKIA

Przez najbliższy rok, w związku z przebudową węzła dróg krajowych na 81 i 86 na wysokości katowickiego Giszowca, na kierowców czekają duże utrudnienia. Dotyczą one również ruchu tranzytowego przecinającego Katowice. Nie ma możliwości zjazdu z autostrady A4 na ul. Pszczyńską - jadąc od strony Gliwic – w kierunku Tychów. Zawężona jest ul. Pszczyńska (DK86) na wysokości Giszowca - do jednego pasa w każdym kierunku – zarówno w stronę Sosnowca, jak i w stronę Tychów.

Największe zmiany na drogach Katowic, które będą obowiązywać co najmniej przez 12 miesięcy, zostały wdrożone od godzin porannych w poniedziałek 27 maja. Polegać będę przede wszystkim na zawężeniu ul. Pszczyńskiej (DK86) na wysokości Giszowca - do jednego pasa w każdym kierunku – zarówno w stronę Sosnowca, jak i w stronę Tychów. Utrzymane będą funkcjonując włączenia - zjazdy i wyjazdy - ulic Kolistej i 73 Pułku Piechoty z ul. Pszczyńską, jednak ze względu na spodziewane spiętrzenie ruchu w tym obszarze, będzie to utrudnione. Przypomnijmy, że średnio tę drogę pokonuje codziennie aż 58,5 tysiąca pojazdów.

Drugą zmianą jest zamknięcie możliwości zjazdu z autostrady A4 na ul. Pszczyńską - jadąc od strony Gliwic – w kierunku Tychów. Tę trasę pokonuje codziennie średnio ponad 10 tysięcy kierowców.

Wcześniej, w związku z dużym zakresem prac przy wprowadzaniu opisywanych zmian wykonawca prac 24 maja (piątek) dokonał zawężenia do jednego pasa ruchy jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86) – tj. w kierunku na Sosnowiec/Częstochowę na całym odcinku planowanej przebudowy.

Jednocześnie na ul. Gospodarczej od 24 zmieniło się pierwszeństwo ruchu. Do tej pory pierwszeństwo miały pojazdy poruszające się ulicą Gospodarczą – natomiast po zmianie pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się od ul. Murckowskiej. Na ul. Gospodarczej (w rejonie skrzyżowana z ul. Murckowską) zamontowano progi wyspowe oraz znaki informujące o zmianie pierwszeństwa ruchu.

Na zmiany muszą się także przygotować pasażerowie komunikacji miejskiej.

Przebudowa dróg krajowych DK81 i 86 w Katowicach. Zdjęcia: UM Katowice

Przebudowa dróg krajowych DK81 i 86 w Katowicach

 

Przebudowa DK86/81 to w ostatnich latach największa inwestycja drogowa w Katowicach

Wprowadzanie zmian i utrudnienia w ruchu są konieczne, by wykonać pierwszy etap tej olbrzymiej inwestycji w Katowicach, polegający m.in. na wykonaniu nowych odcinków ul. Pszczyńskiej łącznie z budową wiaduktów drogowych nad linią kolejową i ulicą Kolistą oraz bezkolizyjnych, bezpośrednich zjazdów/wjazdów z ul. Pszczyńskiej na ul. 73 Pułku Piechoty.

Przypomnijmy, że cała inwestycja składa się z dwóch zasadniczych części. - Pierwsza z nich to budowa nowego bezkolizyjnego węzła dwóch dróg krajowych - ul. Pszczyńskiej (DK86) i ul. 73 Pułku Piechoty (DK81) oraz rozbudowa ulicy Pszczyńskiej (DK86) od autostrady A4 do ul. Górniczego Stanu. Usprawnione zatem zostanie skomunikowanie ponadlokalne obszaru południowej części aglomeracji katowickiej z jej strefą centralną oraz miejskiego obszaru południowo-wschodniej części Katowic, w zakresie połączenia z drogami krajowymi oraz centrum miasta. Druga część obejmuje rozbudowę istniejącego dziś węzła drogowego ulicy Pszczyńskiej (DK 86) z ulicami 73 Pułku Piechoty, Karolinki, Kolistą, obsługującego ruch lokalny – mówi Bogusław Lowak, naczelnik Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice i podkreśla, że piesi i rowerzyści także zyskają nowe, bezkolizyjne połączenia.

Koszt całej inwestycji wynosi 247,5 mln zł, z czego aż 210 mln zł – to pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kompleksowa przebudowa tego węzła drogowego zakończy się w pierwszej połowie 2021 roku. Utrudnienia dla kierowców znacząco zmniejszą się w pierwszej połowie 2020 roku, kiedy do użytku zostaną oddane pierwsze bezkolizyjne połączenia DK86 z DK 81.

 

Przykładowe warianty objazdów przrbudowy w Katowicach. Relacje:

  • trasa Wrocław/Gliwice - Giszowiec

Aby dojechać do Giszowca jadąc autostradą A4 (1) od strony Wrocławia, należy zjechać w kierunku Sosnowca – na ul. Murckowską DK86, następnie zjechać w prawo na ul. Gospodarczą (2) - będzie zmienione pierwszeństwo, następnie ul. Górniczego Dorobku dojechać do skrzyżowania z ul. Szopienicką (4) i skręcić w prawo. Ze względu na spodziewane spiętrzenia w ruchu na objeździe, możliwy będzie również dojazd do Giszowca poprzez dalszą jazdę na wprost autostradą A4 do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, następnie ulicą Obrzeżną Zachodnią do ul. Mikołowskiej i dalej Mysłowicką w Katowicach.

  • trasa Wrocław/Gliwice - Murcki

Aby dojechać do Murcek jadąc autostradą A4 (1) od strony Wrocławia, należy zjechać w kierunku Sosnowca – na ul. Murckowską DK86, następnie zjechać w prawo na ul. Gospodarczą (2) i w lewo w kierunku ul. Porcelanowej - będzie zmienione pierwszeństwo, następnie pod wiaduktem i w lewo (3) na ulicę Murckowską i dalej ulicą Pszczyńską.

  • trasa Kraków - Giszowiec

Zaleca się zjazd w prawo z autostrady A4 na ulicę Murckowską DK86, następnie należy zjechać w prawo na ul. Gospodarczą (2) - będzie zmienione pierwszeństwo, dalej ul. Górniczego Dorobku dojechać do skrzyżowania z ul. Szopienicką (4) i skręcić w prawo. Możliwy będzie również dojazd do Giszowca poprzez wcześniejszy zjazd z autostrady A4 do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach, następnie ulicą Obrzeżną Zachodnią do ul. Mikołowskiej i dalej Mysłowicką w Katowicach.

  • trasa Centrum Katowic - Giszowiec

Aby dojechać z Centrum - wylot z katowickiego tunelu – do Giszowca, zaleca się jazdę na wprost ulicą Bagienną DK79, następnie w prawo na ulicę Magazynową i dalej z ulicy Magazynowej na prawo na ul. Szopienicką.

  • trasa Sosnowiec S86 - Giszowiec

Aby dojechać do Giszowca jadąc od strony Sosnowca, zaleca się zjechać z DK86 na ul. Bagienną (6), następnie skręcić w prawo na ul. Magazynową, dalej z ulicy Magazynowej w prawo na ul. Szopienicką (5), którą będzie można bezpośrednio dojechać do dzielnicy.

  • trasa Giszowiec - Centrum Katowic

Aby dojechać do Centrum zaleca się jazdę ulicą Szopienicka w kierunku węzła z ul. Bagienną (5) i dalej Bagienną bezpośrednio do Centrum.

  • trasa Giszowiec – Kraków A4

Aby dojechać do autostrady A4 w kierunku Krakowa zaleca się jazdę ulicami Mysłowicką i Mikołowską w Mysłowicach do węzła z ul. Obrzeżną Zachodnią, a następnie ulicą Obrzeżną Zachodnią do autostrady A4.

Objazd Katowic w związku z przebudową DK81 i 86

 

Objazdy Katowic dla ruchu tranzytowego:

Objazd dla relacji (od/do) Wrocław/Gliwice - Tychy/Bielsko Biała

Ze względu na zamknięcie zjazdu z autostrady A4 w Katowicach (jadąc od strony Gliwic) w kierunku Tychów, objazd do Tychów zostanie poprowadzony na wprost autostradą A4 - do Mysłowic – do węzła Brzęczkowice, a następnie w prawo - drogą ekspresową S1.

Zalecany objazd dla relacji (od/do) Tychy/Bielsko-Biała - Częstochowa

W tym celu oznakowany zostanie zalecany objazd DK 86 z Tychów drogą ekspresową S1 w kierunku węzła autostradowego Brzęczkowice w Mysłowicach i dalej w kierunku węzła Podwarpie (skrzyżowanie drogi ekspresowej S1 z DK86). Analogicznie, jadąc od strony Częstochowy w kierunku Tychów/Bielska-Białej - na węźle Podwarpie z kierunku Siewierza pokazany zostanie zalecany objazd drogą ekspresową S1 poprzez węzeł autostradowy Brzęczkowice do Tychów.

Dodatkowe oznaczenia (dla kierunku Wrocław - Tychy/Bielsko)

Na autostradzie A4, jadąc od strony Wrocławia, przed węzłem Sośnica zamieszczona zostanie informacja o prowadzonych pracach w Katowicach i możliwości wyboru alternatywnych tras, np. DK44 przez Mikołów.

 

Objazd Katowic w związku z przebudową DK81 i 86

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: