• Facebook - conadrogach
Kolejny odcinek nadmorskiej trasy DW203 będzie remontowany
Kolejny odcinek DW203 będzie przebudowany. Tym razem prace obejma odcinek w Darłowie. Zdjęcia: ZZDW

Przed wakacjami podpisana zostanie umowa z wykonawcą przebudowy ul. Tynieckiego (droga wojewódzka nr 203) w Darłowie. Przebudowa, która ma się rozpocząć w tym roku, jest kolejnym etapem modernizacji nadmorskiej trasy prowadzącej z Koszalina do Darłowa i dalej do Ustki.

- Droga nr 203, która latem jest jedną z najczęściej użytkowanych dróg wojewódzkich w zachodniopomorskim, od roku 2010 przechodzi stopniową modernizację - podkreśla marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Ruch turystyczny na Pomorzu Zachodnim wciąż rośnie. Dlatego szczególną uwagę poświęcamy inwestycjom drogowym w pasie nadmorskim. Korzystając ze środków europejskich chcemy dostosować do odpowiednich standardów cały, jeszcze niezmodernizowany odcinek - od Darłowa do wschodniej granicy województwa – dodaje marszałek.

Przebudowa DW203 Koszalin - Darłowo

Przypomnijmy, że przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 203 Koszalin - Darłowo została podzielona na trzy etapy, z których dwa zostały zrealizowane w minionej perspektywie unijnej, czyli latach 2007-13. Prace budowlane, obejmujące również przebudowę kilku obiektów mostowych pochłonęły prawie 75 mln zł. Przebudowa trzeciego odcinka z Dąbek do Darłowa zakończy się w sierpniu tego roku.

Przebudowa DW203 Darłowo - Ustka

ZZDW zakończyło też procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji na przebudowę ostatniego, dochodzącego do granicy województw zachodniopomorskiego i pomorskiego, odcinka tej trasy. Pierwszy etap tej inwestycji jest możliwy dzięki wkładowi miasta Darłowa, które przekazało ZZDW własny projekt przebudowy ul. Tynieckiego.

Prezbudowa drogi wojewódzkiej nr 203 z darłowa do granicy z woj. pomorskim

Przebudowa ul. Tynieckiego w Darłowie

W przetargu na przebudowę ulicy Tynieckiego w Darłowie startowały cztery firmy, a ceny wahały się od blisko 7,8 mln zł. do ponad 9 mln zł. Najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. z Torunia, które jest wykonawcą trwającej jeszcze przebudowy odcinka DW 203 Dąbki-Darłowo. Wykonawca zostanie wyłoniony przed wakacjami, po uzupełnieniu wszystkich dokumentów i zakończeniu procedury przetargowej. Roboty budowlane powinny zostać zakończone do końca września 2018 r.

Dodajmy, że 1,8-kilometrowy odcinek, który będzie przebudowywany jest w złym stanie technicznym, odbiega standardem od zmodernizowanej już trasy i nie spełnia kryteriów drogi wojewódzkiej.

Przewidziano tu kompleksową przebudowę ze wzmocnieniem konstrukcji jezdni, poszerzeniem jej do normatywnych szerokości, a także przebudowę skrzyżowań, zjazdów na posesje oraz budowę ścieżki rowerowej i nowych zatok autobusowych. Na skrzyżowaniu z Aleją Jana Pawła II i ul. Emilii Plater powstanie małe rondo o średnicy wewnętrznej 20 m.

Roboty budowlane obejmują też przebudowę linii energetycznych i telekomunikacyjnych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz niezbędnych zabezpieczeń dla pieszych i pojazdów.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: