Kolejny przetarg na A18 ogłoszony. Zmieni się przejście graniczne w Olszynie
Drugi przetarg na przebudowę DK18 do parametrów autostrady ogłoszony. Dotyczy on granicznego odcinka i węzła Olszyna. Mapa: GDDKIA

Przetarg na dostosowanie byłego przejścia granicznego w Olszynie do parametrów autostrady A18 ogłosili drogowcy z zielonogórskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To drugi przetarg na przebudowę tej wyboistej drogi. Pierwszy dotyczył przebudowy 22 km trasy Golnice – Olszyna. Dzięki zaplanowanym inwestycjom droga z Berlina do Wrocławia będzie wreszcie autostradą.

Stan techniczny nawierzchni jezdni południowej DK18 i węzła Olszyna jest fatalny. Droga jest popękana i niebezpieczna. Inwestycja ma na celu zwiększenie płynności i bezpieczeństwa ruchu tranzytowego oraz poprawienie stanu nawierzchni na odcinku drogi krajowej nr 18 stanowiącym fragment III transeuropejskiego, drogowego korytarza transportowego w ciągu drogi międzynarodowej E36. Przedmiotową trasę, przebiegającą od Berlina do węzła Krzyżowa (skrzyżowanie autostrad A4 i A18), stanowią po stronie niemieckiej autostrady A13 i A15, a po stronie polskiej droga krajowa nr 18 i autostrada A18 odc. Golnice – Krzyżowa.

6 grudnia ogłoszony został przetarg na przebudowę pierwszych 22 km drogi i dostosowanie do parametrów autostrady. Poza przebudową trasy powstanie tam również Obwód Utrzymania Autostrady i nowe węzły autostradowe. Do tego 3 wiadukty, 3 przejścia dla zwierząt nad autostradą, 1 most i 1 przejście pod autostradą.

Z kolei, w poniedziałek, 17 grudnia ruszył przetarg na dostosowanie byłego przejścia granicznego w ciągu DK18 na odc. granica państwa - węzeł Olszyna do parametrów drogi klasy A. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w systemie Projektuj i Buduj.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i rozbudowa DK18, polegająca na rozbudowie istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (za obiektem mostowym nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 (kilometraż wynikający z Projektu Budowlanego dla południowej jezdni A18 Olszyna – Golnice, odpowiadający w terenie kilometrowi ok. 1,542) wraz z węzłem Olszyna, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A.

Zakres zadania obejmuje miedzy innymi:

 • rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku od granicy państwa km 0,192 (0,5 m za dylatacją obiektu mostowego nad rzeką Nysa Łużycka) do km 1,500 (kilometraż wynikający z Projektu Budowlanego dla południowej jezdni A-18 Olszyna – Golnice, odpowiadający w terenie kilometrowi ok 1,542) wraz z węzłem Olszyna, w zakresie dostosowania do parametrów drogi klasy A;

 • zamknięcie istniejącego zjazdu/wjazdu bezpośrednio na drogę krajową nr 18 w km około 0,410 wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów i zapewnienie dojazdu do gminnej oczyszczalni ścieków poprzez pas technologiczny;

 • zamknięcie istniejących zjazdów/wjazdów (wraz z likwidacją zjazdu, rozbiórką nawierzchni, przepustów), które komunikowały teren byłego przejścia granicznego bezpośrednio do drogi krajowej nr 18 i stanowiły włączenie dróg powiatowych 1431F oraz 1432F do drogi krajowej nr 18. Teren ten w stanie istniejącym ma również dostęp do DK18 poprzez zjazdy publiczne na drogę powiatową nr 1108F i 1109F;

 • przebudowę istniejącego węzła drogowego Olszyna;

 • przełożenie drogi powiatowej nr 1108F i 1109F wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu w km 0,675 nad DK18 i budową nowego w km 0,713, pod kątem prostym do trasy głównej autostrady A18;

 • skomunikowanie byłego przejścia granicznego za pomocą projektowanych dwóch rond przewidzianych do realizacji w miejscu istniejących skrzyżowań skanalizowanych wraz z niezbędną przebudową dróg powiatowych 1431F oraz 1432F;

 • komunikację pieszą terenów położonych po obu stronach autostrady poprzez budowę dojść (schody, pochylnie) do obiektu nad planowaną A18 w km 0,713 oraz ciągów pieszo-rowerowych zlokalizowanych przy drodze powiatowej na długości niezbędnej przebudowy;

 • budowę przejazdów i wjazdów awaryjnych na autostradę;

 • budowę rozwiązań umożliwiających m.in. Straży Granicznej i Służbie Celno-Skarbowej prowadzenie po obu stronach pasa autostradowego czasowych kontroli;

 • budowę urządzeń BRD

 • przebudowę i budowę infrastruktury towarzyszącej.ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: