Kompromis w sprawie budowy drogi ekspresowej S3 w Świnoujściu
Kompromis mieszkańców i GDDKIA przy budowie drogi ekspresowej S3 w Świnoujściu. Zdjęcia: GDDKIA

Udało się znaleźć kompromisowe rozwiązanie projektowe drogi ekspresowej S3 przechodzącej przez teren osiedla Warszów w Świnoujściu. Dzięki temu przybliża się realizacja inwestycji.

Rozwiązania projektowe drogi S3 na terenie osiedla Warszów w Świnoujściu były przedmiotem konsultacji z mieszkańcami. Przedstawiciele GDDKiA O/Szczecin zaprezentowali mieszkańcom nowe rozwiązania projektowe, zakładające spełnienie głównego postulatu mieszkańców dotyczącego ograniczenia wyniesienia drogi ekspresowej S3 ponad otaczający teren.

- Zaprezentowane rozwiązanie spotkało się z aprobatą mieszkańców, co pozwala na kontynuowanie procesu uzyskiwania decyzji środowiskowej i przybliża nas do realizacji tego bardzo ważnego odcinka drogi ekspresowej S3. Jesteśmy otwarci na dalsze spotkania z mieszkańcami, na dalszych etapach prac projektowych aby wyjaśniać i konsultować wszelkie kwestie związane z projektowaną drogą S3 – zaznaczają przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 Budowa drogi ekspresowej S3 w Świnoujściu - rozwiązania projektowe

Porównanie niwelety drogi S3 w rozwiązaniu pierwotnym i w rozwiązaniu kompromisowym. Rys. GDDKIA

Przedstawiona propozycja zakłada rezygnację z wiaduktu WD-0 nad ulicą Ludzi Morza, dzięki temu droga S3 w obszarze będącym najbliżej zwartej zabudowy biegła będzie po terenie. Ograniczy to znacznie oddziaływanie związane z hałasem, zmniejszy ingerencję w krajobraz i pozwoli ograniczyć zajętość terenu pod drogę ekspresową. Likwidacja tego wiaduktu wiąże się z brakiem możliwości jazdy na wprost Ulicą Ludzi Morza przez drogę ekspresową S3. Połączenie alternatywne będzie możliwe przez rondo wylotowe z tunelu, planowaną do realizacji przez Miasto Świnoujście obwodnicę „bazy las” oraz ewentualnie ulicę Wrzosową w przypadku udrożnienia jej dla ruchu samochodowego. Zgodnie z wykonanymi prognozami ruchu likwidacja bezpośredniego przejazdu ulicy Ludzi Morza pod drogą S3 nie przyczyni się do ograniczenia swobody ruchu na rondzie wylotowym z tunelu.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: