• Facebook - conadrogach
Małopolska: Modernizacja połączenia drogowego Prešov - Bardejov - Gorlice
Droga wojewódzka nr 977 w Małopolsce. Zdjęcia: ZDW Kraków

W połowie przyszłego roku powinna zakończyć się modernizacja połączenia drogowego pomiędzy Małopolską a Słowacją na trasie Prešov – Bardejov – Gorlice (DW977). Dzięki inwestycji poprawi się dojazd do autostrady A1 i drogi D1 na Słowacji.

Droga wojewódzka nr 977 i II/545 jest głównym ciągiem drogowym łączącym Gorlice z granicą państwa oraz najkrótszą drogą z Becherova do Preszowa. W Polsce poprzez drogę krajową DK28 łączy Gorlice z Grybowem i Bieczem. Analiza stanu technicznego DW 977 i drogi II/545 wykazała ich zły stan techniczny, utrudnienia w komunikacji oraz wydłużenie czasu przejazdu.

Poprzez modernizację DW977 poprawi się dojazd mieszkańców wymienionych miejscowości na południe do granicy a następnie drogą II/545 do Bardejowa i Preszowa. Zakłada się, ze wzrośnie tranzytowy ruch turystyczny, część turystów jadąc na południe Europy wybierze DW 977 i drogę II/545 jako połączenie autostrady A4 po stronie polskiej i autostrady D1 po stronie słowackiej.

Projekt zakłada przebudowę DW 977 o długości 12,385 km, w tym: odc. w mieście Gorlice 1,25 km, remont istniejącej nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni na drodze wojewódzkiej w obrębie skrzyżowania z DK28 w celu wydzielenia dodatkowego pasa ruchu do skrętu, przebudowa kolidujących z poszerzeniem sieci uzbrojenia terenu, budowa chodnika o dł. 440 metrów, wykonanie elementów oświetlenia i uspokojenia ruchu drogowego. Odcinek od Gładyszowa do przejścia granicznego o dł. 11,135 km, remont istniejącej nawierzchni jezdni.

Po stronie słowackiej zakłada się modernizację trzech odcinków drogi II/545 Raslavice – Janovce o długości 5,023 km, Bardejov – Kľušov - 1,933 km oraz Regetovka – Becherov - 1,65 km. W ramach modernizacji zostaną wyremontowane również 2 obiekty mostowe (545-020, 545-047).

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: