• Facebook - conadrogach
Na te drogi trafi 782 mln zł

Resort infrastruktury wybrał kolejną pulę inwestycji drogowych na które przeznaczy 782 ,mln zł. Zadania obejmują m.in. budowę obwodnic, rozbudowy i poprawę bezpieczeństwa w województwach: lubelskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, pomorskim i podkarpackim.

Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji 11 programów inwestycji dla zadań drogowych, których łączny koszt to ponad 782 mln zł. Są to zadania związane z budową obwodnic, rozbudową istniejących odcinków dróg krajowych wraz z dostosowaniem ich nośności do ruchu ciężkiego o nacisku 11,5 t/oś oraz poprawą bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego przez modernizację dróg (w szczególności przebudowę skrzyżowań, budowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych).

Oto lista zatwierdzonych inwestycji:

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarna Woda - Zblewo

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia i wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 11,5 t/oś. Ponadto rozbudowane zostaną skrzyżowania z drogami niższej kategorii, wybudowany zostanie ciąg pieszo–rowerowy, kanał technologiczny, zatoki autobusowe oraz wybudowane miejsca do ważenia pojazdów. Zadanie obejmuje 17,8 km DK22 (od km 289+000 do km 306+800).

Realizacja w latach 2020-2022.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Czersk – Czarna Woda

W ramach zadania zostanie wymieniona nawierzchnia i wzmocniona konstrukcja nawierzchni do 11,5 t/oś. Ponadto wybudowany zostanie ciąg pieszo–rowerowy, kanał technologiczny, 7 zatok autobusowych oraz przebudowany most. Zadanie obejmuje 10,2 km odcinek drogi krajowej nr 22 (od km 278,751 do km 289,000).

Realizacja w latach 2020–2021.

 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Rozbudowa DK28 na odcinku Przemyśl – Medyka (aneks)

Inwestycja obejmuje rozbudowę jezdni do dwóch pasów ruchu w obu kierunkach oraz wzmocnienie jej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. W okolicach przejścia granicznego w Medyce wybudowana zostanie zatoka służąca do ważenia pojazdów ciężarowych. Zadanie obejmuje też usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Realizacja w latach 2018–2020.

 

Rozbudowa drogi krajowej nr 73 wraz z budową obwodnic Pilzna oraz Brzostka, Kołaczyc i Jasła na odcinku Pilzno – Jasło (aneks)

Inwestycja obejmuje rozbudowę do szerokości 7 m istniejących odcinków drogi na łącznej długości ok. 14 km oraz wzmocnienie jej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś. W ramach inwestycji powstanie obwodnica Pilzna oraz obwodnica Brzostka, Kołaczyc i Jasła o łącznej długości ok. 21 km.

Realizacja (w systemie Projektuj i Buduj) w latach 2022–2026.

 

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Rozbudowa DK48 na odcinku Dęblin – Moszczanka

Inwestycja obejmie wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś, a także szereg działań modernizacyjnych, w tym poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja w latach 2020-2022.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. świętokrzyskim na drodze krajowej nr 9 w m. Opatów

Inwestycja polega na budowie chodnika w Opatowie, po lewej stronie drogi krajowej nr 9, na odcinku o łącznej długości 1 114 m (od km 87,121 do km 88,235).

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poruszających się po poboczu gruntowym. Na tym odcinku występuje dodatkowo relatywnie duży ruch pojazdów gospodarczych i pojazdów ciężarowych.

Realizacja w 2019 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w woj. świętokrzyskim na DK74 w miejscowościach Tomaszów, Marcinkowice, Opatów

Inwestycja polega na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej nr 74 o łącznej długości 1 740 m (od km 140,725 do km 141,270 po prawej stronie, od km 141,995 do km 142,148 po prawej stronie, od km 141,106 do km 142,148 po lewej stronie).

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, poruszających się z ograniczoną widocznością po poboczu (również do przystanków autobusowych) przez separację ruchu pieszych od ruchu samochodowego.

Realizacja w 2019 r.

Budowa chodnika w m. Wyszmontów w ciągu DK79

Inwestycja polega na budowie chodnika o długości 2 380 m wraz z dojściami do przystanków autobusowych w Wyszmontowie w ciągu drogi krajowej nr 79 (od km 168,150 do km 169,820 - strona lewa i od km 169,110 do km 169,820 - strona prawa).

Inwestycja ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 79 w obszarze zabudowanym Wyszmontowa i pomiędzy Ożarowem a Wyszmontowem – połączenie z istniejącym chodnikiem do Ożarowa, gdzie zaobserwowano wzmożony ruch pieszych. Gmina Ożarów zadeklarowała współfinansowanie prac projektowych i budowy.

Realizacja w 2019 r.

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Budowa ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 11 na odcinku Szalonka - Granice

W ramach inwestycji przewiduje się budowę ciągu pieszo–rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 11 (od km 462,693 do km 463,570). Budowa pozwoli na połączenie trasy pieszo-rowerowej z wykonanymi wcześniej odcinkami od Opatowa do Szalonki oraz od Siemianic do granicy województwa (Kostów).

Realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie wielkopolskim na DK92 w miejscowości Nekla w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

W ramach zadania nad drogą krajową nr 92 wybudowana zostanie kładka dla pieszych wraz z pochylniami i dojściami do obiektu. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo pieszych, wzrośnie także płynność ruchu na drodze.

Realizacja w 2018 r.

Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową do m. Dębiec

W ramach zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową (pomiędzy 305,600 km a 305,875 km). Wybudowany zostanie lewoskręt na pasie prowadzącym w kierunku Kórnika. Na przebudowanym skrzyżowaniu zlokalizowanie będzie przejście dla pieszych wraz z azylem. Nawierzchnia zostanie dostosowana do nośności 11,5 t/oś. Przebudowane zostaną pobocza, zatoki autobusowe i system odwodnienia drogi. Inwestycja obejmie także budowę kanału technologicznego oraz chodników w obrębie skrzyżowania. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja w 2017 r.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: