Nową DK28 pojedziemy w tym roku – obwodnica Sanoka na finiszu
7-km obwodnica Sanoka, jako nowy odcinek drogi krajowej nr 28, ma być gotowa do końca 2019 r. Zdjęcia: GDDKIA

Wszystko wskazuje na to, że w pod koniec tego roku na mapie samochodowej Polski pojawi się oczekiwana przez kierowców i mieszkańców obwodnica Sanoka. Z raportu drogowców wynika, że wykonano już 80 procent prac. Obwodnica będzie częścią drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka, która obecnie biegnie przez centrum miasta. Nowa trasa ułatwi podróżowanie w kierunku Bieszczad i na trasie Krosno – Przemyśl.

Aktualności - raport z budowy obwodnicy Sanoka w ciągu DK28 – zaawansowanie robót 80%

Na budowie obwodnicy Sanoka (DK28) Wykonawca, firma Max Bögl Polska Sp. z o.o., prowadzi intensywne prace na wszystkich frontach robót i w pełnym zakresie. Zaawansowanie wszystkich prac wynosi 80%, w tym robót drogowych 71,8%, mostowych 83,9%, a branżowych 63,2%.

W ramach budowy obwodnicy Sanoka wyremontowane zostały ulice Lipińskiego i Dworcowa. Do tej pory zrealizowane zostały także: podbudowa i warstwa wiążąca na ulicy Okulickiego, wykop trasy głównej obwodnicy oraz łożyska w zakresie robót mostowych. W 90% wykonane są już nasypy, podbudowa w ponad 83%, a na 77% trasy obwodnicy ułożona jest warstwa wiążąca.

Aktualnie wykonawca kontynuuje roboty drogowe w zakresie wykopów i nasypów, umacniania skarp, robót brukarskich na ul. Okulickiego oraz humusowania i wykonywania podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Wykonywana jest takżem.in. podbudowa z betonu asfaltowego (AC), nawierzchnia z betonu asfaltowego, górne warstwy nasypu czy oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych. Prowadzone są także roboty mostowe na wszystkich obiektach. Budowane są również kanały kanalizacji deszczowej, zbiorniki podziemne, a także wykonywane jest oświetlenie rond, łącznika ul. Okulickiego i miejsca kontroli pojazdów.

Budowa obwodnicy Sanoka - zaawansowanie prac sierpień 2019 r. Zdjecia: GDDKIA

Budowa obwodnicy Sanoka - zaawansowanie prac lipiec/sierpień 2019

 

Harmonogram prac. Kiedy pojedziemy obwodnicą Sanoka?

Przypomnijmy, umowę z wykonawcą obwodnicy Sanoka podpisano 9 lutego 2016 r. Wartość umowy to ponad 139,9 mln zł. Niespełna półtora roku później (lipiec 2017 r.) uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Roboty budowlane ruszyły w sierpniu 2017 r.

Na 7-kilometrowym odcinku obwodnicy powstaje 12 obiektów inżynierskich, 4 obiekty na potokach górskich, 6 przejść dla zwierząt i przepustów pod obwodnicą, 8 przepustów ramowych pod drogami bocznymi.

Zakończenie robót planowane jest końcem bieżącego roku. To później niż zakładały pierwotne harmonogramy. Przesunięcie terminu oddania obwodnicy do użytku GDDKIA tłumaczy licznymi stanowiskami archeologicznymi zlokalizowanymi w pasie drogowym oraz nieprzewidywalnymi warunkami gruntowymi.

 

Mapa i przebieg obwodnicy Sanoka

Mapa przebiegu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28

Obwodnica Sanoka przebiega po południowej części miasta na kierunku zachód-wschód. Początek trasy zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 28 i drogi wojewódzkiej nr 886. Trasa biegnie w kierunku południowo-wschodnim, przecinając linie kolejową nr 108 Stróże-Krościenko, a następnie rzekę Sanoczek. Dalej przez tereny przemysłowe gdzie krzyżuje się z drogą powiatową 2212R (ul. Okulickiego) i przez tereny rolnicze oraz nieużytki. Przecina prawy dopływ Potoku Płowieckiego, a następnie kieruje się bardziej na wschód i przecina teren ogródków działkowych. Po drodze krzyżuje się z drogą powiatową nr 2233R (ul. Konopnicka) z ul. Działkową i nr 2234R (ul. Stróżowska), przecina następnie tereny ogródków działkowych, dopływ Potoku Stróżowskiego i Potok Stróżowski i kończy swój bieg na włączeniu do drogi krajowej nr 84.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: