• Facebook - conadrogach
Nowa droga połączy fabryki we Wrześni z autostradą A2
Wybudowana będzie tymczasowa droga w rejonie węzła Września na autostradzie A2. Ma ona ułatwić dojazd do fabryki Volkswagena. Zdjęcia: AWSA

Wybudowana będzie tymczasowa droga w rejonie węzła Września na autostradzie A2. Ma ona ułatwić dojazd do fabryki Volkswagena. Tymczasowy odcinek drogi będzie funkcjonował do czasu rozbudowy węzła Września.

Porozumienie uzgodnione w czerwcu 2017 roku pomiędzy Autostradą Wielkopolską SA i Burmistrzem Miasta i Gminy Września, zostało w październiku 2017 roku zaakceptowane przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Umożliwia ono wybudowanie 400 metrów drogi w pasie drogowym autostrady A2 w rejonie węzła Września. Kwestia budowy brakującego odcinka okazała się bardzo złożonym problemem głównie z uwagi na fakt, że inwestycja nie została ujęta w umowie koncesyjnej podpisanej z rządem oraz, że brakujący odcinek drogi stoi w kolizji z rozbudową w przyszłości węzła Września w przypadku zaistnienia ku temu konkretnych przesłanek ruchowych zapisanych w umowie z koncesyjnej.

Korzystne dla wszystkich stron rozwiązanie przewiduje, że zarówno AWSA jak i Urząd Miasta i Gminy Września przejmą na siebie określone ryzyka związane z tą inwestycją. Spółka udostępni Gminie pas drogowy autostrady, którym sama zarządza. Porozumienie przewiduje również, że Gmina na swój koszt zbuduje brakujący 400 m odcinek drogi, a jeśli zaistnieją w przyszłości przesłanki do rozbudowy węzła Września, to Gmina również na swój koszt w okresie 9 miesięcy ją rozbierze. W sytuacji ostatecznej AWSA dokona rozbiórki drogi korzystając z gwarancji udzielonej przez Gminę Września. Jeśli będzie to z różnych powodów niemożliwe, to strony porozumienia są zobowiązane do wynegocjowania nowych bezpiecznych dla kierowców rozwiązań.

Tymczasowa Droga Łącząca jest kolejną wspólną z Miastem i Gminą Września inicjatywą, która w obrębie pasa drogowego autostrady A2 wspiera funkcjonowanie Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej.

W latach 2015-2016 na podstawie zgód wydanych przez AWSA:

  • przebudowano gminną drogę na odcinku pod DK 92 w obrębie węzła Września, w stronę miejscowości Białężyce oraz na jej odcinku pod autostradą

  • zrealizowano przyłącza telekomunikacyjne, wodociągowe oraz kanalizacyjne do jednostki Państwowej Straży Pożarnej

  • zrealizowano przyłącza gazociągowe, wodociągowe i kanalizacyjne ściśle związane z funkcjonowaniem Wrzesińskiej Strefy Aktywizacji Gospodarczej i nową fabryką VW, zlokalizowane pod autostradą oraz pod drogą krajową 92.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: