1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Nowy pomysł na południowo-wschodnią obwodnicę Augustowa

Nowy pomysł na południowo-wschodnią obwodnicę Augustowa

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-02-20
Nowy pomysł na południowo-wschodnią obwodnicę Augustowa
DK16 południowo-wschodnia obwodnica Augustowa może być 3 razy dłuższa niż pierwotnie planowano
Obwodnica Augustowa jest jedną ze 100 obwodnic zaplanowanych do realizacji w ciągu najbliższych 10 lat. Jest ona elementem szerszego zadania obejmującego modernizację całej drogi krajowej nr 16 miedzy Augustowem, a granicą państwa w Ogrodnikach. Pierwsze prace dla obwodnicy już ruszyły i na starcie okazało się, że potrwają dłużej niż planowano. Powód? Obok już analizowanych wariantów nowej, południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa, wzięty pod uwagę zostanie także nowy wariant, zaproponowany przez władze samorządowe Augustowa (tzw. wariant burmistrza).

Południowo-wschodnia obwodnica Augustowa jest wśród pięciu obwodnic jakie mają powstać na terenie województwa podlaskiego w ramach rządowego Programu 100 Obwodnic. Obwodnica ma powstać w związku z modernizacją drogi krajowej nr 16 na odcinku Augustów – Ogrodniki (przejście graniczne z Litwą) i podniesieniem jej nośności do 11,5 tony na oś. Droga ma zyskać na całej długości szerokość minimum 7 m. (obok powstaną dodatkowe jezdnie dla ruchu lokalnego).

Okazuje się, że warianty przebiegu augustowskiej trasy wzbudziły największy sprzeciw mieszkańców i samorządowców. Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa przedstawił wariant dłuższy, ale omijający miasto „szerokim łukiem”. Dzięki wsparciu samorządu województwa i przychylności GDDKiA „wariant burmistrza” zostanie poddany formalnej analizie.

Harmonogram prac dla południowo-wschodniej obwodnicy Augustowa

Dla trasy DK16 na odcinku obwodnicy Augustowa rozpoczęły się już prace przygotowawcze i trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. W grudniu 2019 roku, wykonawca projektu - firma Value Engineering przedstawiła pierwszych 6 wariantów przebiegu południowo – wschodniej obwodnicy Augustowa o średniej długości około 6,5 km. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszy zakres prac przedstawia się następująco:

- odbiór dokumentacji w zakresie uproszczonego Studium Korytarzowego - II kw. bieżącego roku,

- odbiór Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej - I kw. 2022,

- złożenie wniosku o decyzję środowiskową w II kwartale 2022 roku. - przetarg w systemie P&B - III kw. 2024 - umowa z wykonawcą w systemie P&B – I kw. 2025

- realizacja 2026-2028.

Jak podkreślał burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk, sześć wcześniej zaproponowanych wariantów wzbudziło ostry sprzeciw augustowian.

- Ich realizacja oddzieliłaby mieszkańców miasta od jeziora Sajno, na cenne tereny środowiskowe i turystyczne wróciłby hałas – mówił Mirosław Karolczuk – Wariant przedstawiony przez nas to kompromis, który pozwala zachować cenne przyrodniczo i turystyczne obszary Augustowa, a jednocześnie pozwala zrealizować decyzję o modernizacji drogi krajowej nr 16 i podniesienie jej nośności do takiej, która pozwoli żeby jeździły nią TIR-y.

Warianty przebiegu obwodnicy Augustowa w ciągu DK16

Dodatkowy wariant to dodatkowy rok

W połowie stycznia swój wariant przebiegu obwodnicy Augustowa przedstawił Burmistrz Miasta. Jest to wariant niemal 3-krotnie dłuższy (ok.17 km. ), stanowiący dalekie obejście Augustowa. Jednak, jak podkreśla Wojciech Borzuchowski, dyrektor podlaskiego oddziału GDDKIA, koszt budowy nie musi być dużo wyższy, jak wskazywałaby na to długość drogi.

- Jednostkowy koszt budowy kilometra trasy według wariantu burmistrza, będzie niższy. Wynika to m.in. z faktu oddalenia trasy od jezior, czyli lepszych warunków gruntowych i położenia na terenach należących do skarbu państwa - dodaje.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych zamierza przeanalizować wariant burmistrza, jako dodatkowy korytarz transportowy i poddać go ocenie według takich samych kryteriów jak pierwotnie przedstawione warianty. Według szacunków GDDKIA - prace nad nowym wariantem przedłużą pierwotnie planowane terminy odbioru poszczególnych fragmentów dokumentacji o rok.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 16 Jak dojadę - Augustów