1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Do 2026 roku potrwa projektowanie tras S50 i A50

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Do 2026 roku potrwa projektowanie tras S50 i A50

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2022-02-16
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Do 2026 roku potrwa projektowanie tras S50 i A50
Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Duże zainteresowanie projektowaniem zachodnich odcinków drogi S50 i autostrady A50. Zdjęcia: conadrogach.pl
Znamy oferty złożone w przetargach na opracowanie możliwych wariantów przebiegu, STEŚ wraz uzyskaniem decyzji środowiskowej dla dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej po zachodniej stronie. To fragmenty zupełnie nowych tras szybkiego ruchu – drogi ekspresowej S50 i autostrady A50 zlokalizowane pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz S7 na południe od Warszawy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty w przetargu na dokumentację dla pierwszego fragmentu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Chodzi o odcinki dróg S50 i A50 od zachodu Warszawy:

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej na mapie drogowej w 2035 r. Mapy z wariantami jej przebiegu

 • S50/A50 - odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem)

  Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim na obszarze powiatów sochaczewskiego, żyrardowskiego, grodziskiego, grójeckiego i piaseczyńskiego. Obejmuje obszar gmin Sochaczew, miasto Sochaczew, Nowa Sucha, Teresin, Wiskitki, Jaktorów, Puszcza Mariańska, Radziejowice, Mszczonów, Żabia Wola, Pniewy, Tarczyn oraz Grójec, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Koniec odcinka założono na połączeniu z drogą ekspresową S7, wstępnie na odcinku Złotokłos - Grójec, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

 • S50 - odcinek od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)

  Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie mazowieckim w powiatach płońskim, płockim i sochaczewskim. Obejmuje obszar gmin Naruszewo, Wyszogród, Młodzieszyn, Rybno i Sochaczew, z możliwością lokalizacji również na obszarach sąsiednich gmin. Początek odcinka założono na połączeniu z planowaną drogą ekspresową S10, wstępnie w rejonie m. Nacpolsk, w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu dróg ekspresowych S10 i S50. Koniec odcinka założono na przecięciu z drogą krajową nr 92 po południowo-zachodniej stronie Sochaczewa, wraz z węzłem z drogą krajową nr 92 i w powiązaniu z sąsiednim zadaniem w ciągu Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

Autostrada A1 Toruń – Włocławek będzie miała dodatkowe pasy ruchu

 

Mapa zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - droga ekspresowa S50 i autostrada A50

Mapa zachodniej części Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej - droga ekspresowa S50 i autostrada A50. Mapa: GDDKIA

Zadaniem wykonawców będzie przygotowanie dokumentacji zawierającej wariantowy przebieg dwóch odcinków Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zlokalizowanych pomiędzy planowanym połączeniem OAW z drogą ekspresową S10 w okolicy Naruszewa pod Płońskiem oraz trasą S7 na południe od Warszawy. Drugim wymaganiem przetargu, dla każdego z zadań, jest przygotowanie materiałów i wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Ten etap przygotowań zakończy uzyskanie decyzji środowiskowej. W dalszej kolejności, po zapewnieniu finasowania, możliwe będzie ogłoszenie przetargów na projektowanie i budowę tras S50 i A50.

Zainteresowanie projektowaniem nowych odcinków drogi ekspresowej S50 i autostrady A50 jest bardzo duże. Dla odcinka dróg S50 i A50 od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem) wpłynęło dziewięć ofert. Tylko dwie z ofert mieszą się w budżecie zaplanowanym przez GDDKIA, ponad 13 mln zł. Rozpiętość cen jest bardzo duża, bo zaczynają się od niespełna 12,5 mln zł i dochodzą do prawie 35 mln zł.

Oferty złożone w przetargu dla S50/A50 - odcinek od DK92 (bez węzła) do S7 (z węzłem):

 • 12 440 220 zł - firma Trakt
 • 12 996 795,00 zł, Transprojekt-Warszawa
 • 15 473 400,00 zł, Konsorcjum firm: Databout (lider), TPF (partner)
 • 15 846 090,00 zł, Transprojekt Gdański
 • 17 638 200,00 zł, Mosty Katowice
 • 19 478 280,00 zł, Multiconsult Polska
 • 22 078 500,00 zł, IVIA
 • 27 599 047,50 zł, Europrojekt Gdańsk
 • 34 966 563,00 zł, Value Engineering

Z kolei dla odcinka Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu drogi ekspresowej S50 od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem) wpłynęło osiem ofert, a najniższą kwotę miała oferta przedstawiona przez Transprojekt-Warszawa - 8 495 610 zł. Budżet GDDKiA to ponad 8,5 mln zł. Budżet drogowców nieznacznie przekracza kolejna oferta cenowa od firmy Trakt – na ponad 8,6 mln zł.

Oferty złożone w przetargu na S50 - odcinek od S10 (bez węzła) do DK92 (z węzłem)

 • 8 495 610 zł, Transprojekt – Warszawa
 • 8 642 718,00 zł, Trakt
 • 10 082 310,00 zł, Transprojekt Gdański
 • 11 623 500,00 zł, Konsorcjum firm: TPF (lider), Databout (partner)
 • 12 775 395,00 zł, Mosty Katowice
 • 14 071 200,00 zł, IVIA
 • 17 778 301,92 zł, Multiconsult Polska
 • 19 941 067,50 zł, Value Engineering.

Jak wyjaśniają drogowcy, złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów: cena – 60 proc., doświadczenie projektanta – 20 proc., zespół środowiskowy – 30 proc., zespół geologiczny – 10 proc.

- Zakładamy, że umowa z wykonawcą przy braku odwołań, zostanie podpisana w czerwcu 2022 r. Projektanci na realizację całego zadania będą mieli 44 miesiące od daty jej zawarcia. W tym 29 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest w I półroczu 2026 r. – informuje warszawski oddział GDDKIA.

Do tej pory GDDKIA opracowała Studium korytarzowe dla drogi ekspresowej S10 (odcinek Toruń - Warszawa) wraz z Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej. Zaproponowano cztery warianty korytarzy dla planowanej trasy, a efekty prac przedstawiono samorządom.

Budowa S10. Stan prac dla odcinków S10 w kujawsko-pomorskim


Mapa całej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu tras S50 i A50

Mapa całej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej w ciągu tras S50 i A50. Mapa: GDDKIA


Warianty OAW
to jedynie osie korytarzy wskazane podczas opracowania Studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po ok. 5 km szerokości, z dodatkowymi poszerzeniami w miejscach wymagających szerszych analiz. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP.

Ustalenie docelowego przebiegu inwestycji nastąpi w procedurze wydania DŚU przez właściwego miejscowo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Rozwiązanie, dla którego zostanie wydana DŚU, na kolejnym etapie prac projektowych będzie podlegało uszczegółowieniom. Dalsze prace będzie można prowadzić po pozyskaniu na nie środków finansowych.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A50 Utrudnienia na drodze S50 Jak dojadę - Naruszewo Jak dojadę - Płońsk