1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Obwodnica Kroczyc będzie pierwszą w ramach PB100 obwodnic w woj. śląskim

Obwodnica Kroczyc będzie pierwszą w ramach PB100 obwodnic w woj. śląskim

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-11-30
Obwodnica Kroczyc będzie pierwszą w ramach PB100 obwodnic w woj. śląskim
Obwodnica Kroczyc będzie kontynuacją obwodnicy Poręby i Zawiercia i połączy się z obwodnicą Pradeł. Obwodnice powstaną na DK78. Mapa: GDDKIA
Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78 będzie pierwszą w woj. śląskim, która powstanie w ramach Programu budowy 100 obwodnic. Będzie częścią trasy Katowice – Kraków i kontynuacją obwodnicy Poręby i Zawiercia. Właśnie ruszył przetarg na realizację tej inwestycji.

Do 29 grudnia br. drogowcy czekają na oferty od wykonawców zainteresowanych realizacją ponad 9 km obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78 (DK78).

- O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje cena. Roboty budowalne wraz z uzyskaniem decyzji na użytkowanie powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (bez okresów zimowych) – informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Kroczyc w przetargu

Obwodnica Kroczyc w przetargu. Mapa: GDDKIA

Obwodnica Kroczyc powstanie jako jednojezdniowa droga o długości ok. 9,1 km przebiegać będzie po nowym śladzie, po terenie, na którym aktualnie znajdują się głównie pola uprawne. Jej realizacja między innymi wynika z konieczności dostosowania całego ciągu drogi krajowej nr 78 do przenoszenia obciążeń 11,5 tony na oś. Wraz z jezdnią główną powstanie infrastruktura towarzysząca drodze, w tym dwa skrzyżowania typu rondo.

Do najważniejszych obiektów inżynierskich, które powstaną w trakcie budowy obwodnicy, należą przejścia dla zwierząt oraz wiadukty. Powstaną też m.in. drogi dojazdowe, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, kanały technologiczne, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Trasa stanowić będzie kontynuację obwodnicy Poręby i Zawiercia, której I etap jest w realizacji, a dla II etapu GDDKIA szuka wykonawcy. Koniec trasy będzie łączył się z obwodnicą Pradeł.

- Przewidujemy, iż przetarg na realizację obwodnicy Pradeł ogłosimy w IV kw. 2023 r., po wcześniejszym uzyskaniu aneksu do Programu Inwestycji – zapowiadają drogowcy.

Obwodnica Poręby i Zawiercia wyszła z ziemi. W przygotowaniu kolejne inwestycje na DK78

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia juz trwa

Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia juz trwa. Zdjęcia: GDDKIA

Te inwestycje przyczynią się do odciążenia istniejącego układu komunikacyjnego na obszarze obejmującym północno-wschodnie tereny woj. śląskiego. Nowo budowane odcinki przejmą znaczącą część ruchu tranzytowego i regionalnego, skutkiem czego na obecnej DK78 przeważać będzie ruch lokalny.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 78 Jak dojadę - Kroczyce Jak dojadę - Poręba