1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – stan prac i harmonogram

Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – stan prac i harmonogram

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-11-29
Obwodnica Nowej Dęby w ciągu DK9 – stan prac i harmonogram
W 2024 r. wniosek o wydanie DŚU dla obwodnicy Nowej Dęby w ciągu DK9 na Podkarpaciu. Zdjęcia: conadrogach.pl
Obwodnica Nowej Dęby będzie częścią nowej drogi krajowej nr 9, która połączy drogę S74 z autostradą A4 w okolicy Rzeszowa. Na początku 2024 roku drogowcy planują złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej DŚU. Jej wydanie pozwoli na rozpoczęcie realizacji inwestycji.

Prace projektowe dla obwodnicy Nowej Dęby prowadzone są w oparciu o umowę z 12 lipca 2021 r. na wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). Wykonawcą prac o wartości ponad 2 mln zł, jest Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem. 

Nowa droga na Podkarpaciu. DK9 połączy autostradę A4 z drogą S74

Nowa droga na Podkarpaciu. DK9 połączy autostradę A4 z drogą S74

Mapa: GDDKIA

Zgodnie z harmonogramem prac projektowych w czerwcu 2023 r. wykonawca przedłożył opracowane STEŚ-R Etap I, prowadzone dla pięciu wariantów obwodnicy wybranych po etapie Studium korytarzowego (SK) tj. W6, W7, W8, W10 i W10A.   

Na początku maja br. Marszałek Województwa Podkarpackiego wydał pozytywną decyzję dla przedłożonej dokumentacji hydrogeologicznej. Ponadto, wykonano badania geofizyczne oraz geotechnicznej  w ciągu planowanych przebiegów obwodnicy.

Z początkiem sierpnia br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), natomiast na grudzień br. zaplanowane zostało posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI). Po wydaniu rekomendacji dla wariantu inwestycyjnego przez KOPI, wykonawca przystąpi do realizacji prac projektowych dla dokumentacji STEŚ-R Etap II.  

Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac projektowych, w styczniu 2024 r. planowane jest złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach DŚU.

Ogłoszenie przetargu na realizację obwodnicy w systemie Projektuj i buduj planowane jest na sierpień 2025 r., a zakończenie robót przewiduje się na grudzień 2029 r. 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 9 Jak dojadę - Nowa Dęba