• Facebook - conadrogach
Obwodnica Płocka: zgoda na rozbudowę skrzyżowania
Budowa obwodnicy Płocka jako nowego przebiegu drogi krajowej nr 62.

Decyzję zezwalającą na budowę kolejnego etapu północno – zachodniej obwodnicy Płocka, podpisał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski. Ma ona rygor natychmiastowej wykonalności. Zezwolenie dotyczy rozbudowy istniejącego skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 559 (ul. Dobrzyńska) z ul. Zglenickiego. Obwodnica północno-zachodnia docelowo planowana jest jako nowy przebieg DK62.

Skrzyżowanie będzie jednym z elementów budowanej obwodnicy Płocka. Projekt zakłada rozbudowę skrzyżowania ulic Dobrzyńskiej i Zglenickiego, w tym budowę m.in.: nowych chodników i dwukierunkowych ścieżek rowerowych, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Zmodernizowane będą również zjazdy do posesji, wodociąg, sieć energetyczna i teletechniczna.

Budowa obwodnicy Płocka – drogi łączącej rondo Wojska Polskiego z ul. Długą i Orlenem została podzielona na trzy etapy. Pierwszy (między rondem Wojska Polskiego, a ul. Otolińską - DW567 został już zrealizowany. Na jesieni ubiegłego roku Urząd Miasta odebrał pozwolenie na budowę trzeciego fragmentu tej drogi – od ul. Bielskiej (DK60) do Długiej. Kilka dni temu wojewoda mazowiecki wydał zezwolenie na realizację inwestycji dla II etapu tj. prawie 2-kilometrowego odcinka od skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 567 (węzeł Boryszewo) do skrzyżowania z drogą krajową nr 60 (węzeł Bielska).

Miejski odcinek obwodnicy północno-zachodniej realizowany jest jako droga klasy głównej przyspieszonej. Posiadała będzie jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu, z możliwością dobudowy drugiej nitki w przyszłości.

Na odcinku pierwszym o długości 1,6 km zaplanowano budowę dużego ronda w ciągu ul. Otolińskiej wraz z przebiegającym nad nim wiaduktem. W okolicy węzłów trasa będzie częściowo dwupasmowa.

W etapie drugim (blisko 2,1 km) oraz trzecim (2,4 km) powstanie półharfa na węźle Bielska, wiadukt drogowy i kolejowy, rondo ze skrzyżowaniem na węzle Bielska, 3 obiekty mostowe oraz rondo w ramach węzła Długa.

Trasa wyposażona zostanie w oświetlenie, ekrany akustyczne przy zabudowie mieszkalnej oraz niezbędne drogi serwisowe dla ruchu lokalnego.

Obwodnica północno-zachodnia docelowo planowana jest jako nowy przebieg DK62, od Słupna do ul. Dobrzyńskiej (wraz z trzecim mostem przez Wisłę).

Podstawowym celem inwestycji jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta. Skrzyżowanie jest ważnym elementem dojazdu do terenów Orlenu, Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego oraz do tras tranzytowych wschód – zachód. Budowa ronda w tym miejscu poprawi bezpieczeństwo kierowców, pieszych i rowerzystów.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: