• Facebook - conadrogach
Obwodnica Pszczyny, Żywca, DTŚ i przebudowy w śląskim budżecie

O 21% wzrośnie kwota wydatków przeznaczonych na inwestycje i remonty dróg wojewódzkich w woj. śląskim. Planowana kwota wydatków przeznaczona na realizację tych zadań (bez wydatków związanych z kontynuacją Drogowej Trasy Średnicowej) zamknie się w sumie blisko 224 mln zł. Wydatki inwestycyjne wyniosą 202 mln zł i zasilą m.in budowę obwodnic Pszczyny i Żywca, Drogi Głównej Południowej. Wydatki remontowe wyniosą ponad 21 mln zł.

Wśród głównych projektów inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2013 znajdują się m.in.:

 • Budowa północnej obwodnicy Pszczyny - projektowana droga wojewódzka nr 935 - kwota 34,2 mln zł (w tym: środki UE na kwotę 28,7 mln zł), • Obwodnica Żywca jako nowy ciąg drogi wojewódzkiej nr 945 wzdłuż rzeki Soły wraz z przebudową mostu nad rzeką Sołą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 945 - kwota 34,2 mln zł (w tym: środki UE na kwotę blisko 27 mln zł), • Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - od ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - kwota 15,1 mln zł, • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na terenie gminy Suszec - kwota 12,5 mln zł. • Budowa północnej obwodnicy miejscowości Pszczyna - rejon projektowanego węzła drogowego DK1 z DW 935 - kwota 24,5 mln zł, • Przebudowa skrzyżowania DW 941 w Ustroniu Nierodzimiu - kwota 9,5 mln zł, • Przebudowa DW 492 w miejscowości Wręczyca Wielka - kwota 14 mln zł, • Przebudowa DW 791 Poraj - Poczesna - kwota 6,6 mln zł.


W 2012 roku zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 165,8 mln zł, z tego:

 • Budowa północnej obwodnicy Pszczyny - projektowana droga wojewódzka nr 935 - kwota 21,8 mln zł (w tym: środki z UE w kwocie 18 mln zł), • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935 wraz z budową chodników na terenie gminy Suszec - kwota 13,5 mln zł (w tym: środki z UE w kwocie prawie 8,5 mln zł), • Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód" odcinek Zabrze - Gliwice - kwota 129,5 mln zł (w tym: środki z UE w kwocie 42 mln zł).


Kontynuacja budowy Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze - Gliwice to jeden z projektów flagowych samorządu województwa. Inwestycja polega na budowie następnych odcinków DTŚ (droga wojewódzka nr 902) na terenie miast Zabrze i Gliwice. W minionym roku łączna wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację tej inwestycji wyniosła ponad 126 mln zł. Szacunkowa wartość planowanych środków w tym roku wynosi niemal 700 mln zł.

Istotną pozycję kosztów - w kwocie 21,6 mln zł - stanowiły również wydatki przeznaczone na nabycie gruntów przewidzianych do zajęcia pod budowę nowych odcinków dróg wojewódzkich i przebudowę już istniejących oraz na odszkodowania wypłacane na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: