1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Zabrze - mapa samochodowa

ZABRZE - MAPA SAMOCHODOWA

ZABRZE - NA MAPIE

Zabrze

Zabrze to miasto powiatowe położone w południowej Polsce, w zachodniej części województwa śląskiego (w latach 1975-1998 Zabrze było częścią województwa katowickiego). Leży na Wyżynie Śląskiej, w zachodniej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, nad Kłodnicą (prawy dopływ Odry) i jej dopływem – Bytomką. Zabrze liczy ponad 177 tys. mieszkańców a jego powierzchnia zajmuje ponad 80 km kw. Głównymi drogami Zabrza są: autostrady A1 i A4, drogi krajowe nr 78, 88 i 94 oraz drogi wojewódzkie nr 902 i 921.
Zabrze

Zabrze to miasto utworzone z wielu wsi i osad o bardzo różnej metryce (np. Biskupice wzmiankowane w 1242 r.). Do 1810 r. Zabrze było własnością biskupów wrocławskich. Największymi atrakcjami miasta są zabytkowe kopalnie (XIX-wieczne) – Guido i Królowa Luiza – na terenie których utworzono skanseny górnicze. Warto wspomnieć, że kopalnie Królowa Luiza pod koniec XIX w. była największą kopalnią w Europie.

Drogi w Zabrzu

Przez teren Zabrza przebiegają dwie autostrady – A1, zwana Autostradą Bursztynową oraz autostrada A4. Pierwsza biegnie północnymi i zachodnimi obrzeżami miasta (z Zabrza można się do niej dostać przez węzły Zabrze-Północ w Wieszowie i Zabrze-Zachód w podzabrzańskiej wsi Czekanów). A1-ka to trasa biegnąca przez Polskę wzdłuż linii północ-południe, jednak w tym miejscu droga biegnie równoleżnikowo, łukiem okrążając GOP od północy i zachodu. Autostrada A1 łączy Trójmiasto, Toruń, Łódź, Częstochowę oraz Górny Śląsk z granicą polsko-czeską. Docelowo ma mieć prawie 570 km długości. Nie jest znany termin zakończenia jej budowy (w budowie jest odcinek w okolicach Łodzi, natomiast fragment od Piotrkowa Trybunalskiego do Pyrzowic znajduje się w fazie planowania). Istniejący odcinek na południe od Pyrzowic (do granicy) stanowi dla Zabrza połączenie bezpośrednie z Republiką Czeską, ale także z górnośląskimi miastami – Rybnikiem i Żorami na południu (ROW) oraz Piekarami Śląskimi i Bytomiem na północy.

Południowymi obrzeżami Zabrza wiedzie druga z wymienionych autostrad – A4 (z węzłem Wspólna). A4-ka (którą biegnie trasa europejska E40 – trasa bezpośrednia relacji wschód-zachód o długości ok. 8000 km, łącząca Calais nad Kanałem La Manche we Francji z granicą Kazachstanu i Chin) jest najdłuższą autostradą w Polsce. Łączy granicę kraju z Niemcami w Jędrzychowicach z Korczową na granicy z Ukrainą. Docelowo jej długość wyniesie 670 km. Przebiega przez wszystkie województwa południowej Polski i największe miasta regionu jak Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Rzeszów i Tarnów. Aktualnie trwa budowa ostatniego, 40-kilometrowego odcinka między Rzeszowem a Jarosławiem. Zabrze A4-ka łączy bezpośrednio z Katowicami i dalej województwem małopolskim na wschodzie oraz Gliwicami i województwem opolskim na zachodzie.

W administracyjnych granicach Zabrza biegną także trzy drogi krajowe. Pierwsza z nich to droga krajowa nr 78, która przecina północno-zachodnie obrzeża miasta. Droga biegnie ul. Wincentego Witosa najpierw przecinając w Czekanowie autostradowy węzeł Zabrze-Zachód a następnie w pobliżu węzła Zabrze-Północ ponownie przecina autostradę A1 i wyjeżdża z miasta. Droga krajowa nr 78 łączy Zabrze bezpośrednio z Gliwicami na zachodzie i Tarnowskimi Górami na północ od miasta a pośrednio z granicą polsko-czeską i ziemią świętokrzyską. Jest to droga o długości ok. 230 km, łącząca województwa śląskie (Chałupki na granicy z Czechami) i świętokrzyskie (Chmielnik). Biegnie m.in. przez Wodzisław Śląski, Gliwice, Szczekociny i Jędrzejów.

Drugą krajówką Zabrza jest DK88, która przecina je z zachodu na wschód Aleją Jana Nowaka-Jeziorańskiego (to długa ulica, która swą nazwę zachowuje mimo wkraczania do kolejnych miast od Gliwic przez Zabrze po Bytom) wiodąc centralnymi dzielnicami. Droga krajowa nr 88 to dość krótka jak na drogę krajową trasa, licząca 51 km długości, łącząca Strzelce Opolskie i Bytom. Na zachód od GOP biegnie wspólnie z autostradą A4. W regionie biegnie wspomnianą aleją Nowaka-Jeziorańskiego od Bytomia po Gliwice.

Ostatnią i najdłuższą drogą krajową Zabrza jest DK nr 94 – bezpłatna alternatywa dla autostrady A4. Na odcinkach, gdzie oddawana jest do ruchu autostrada, droga zmienia oznaczenie ze „starej” 4-ki na 94-kę. To droga o długości ok. 634 km pomiędzy Zgorzelcem (województwo dolnośląskie) i granicą państwa z Ukrainą w Korczowej (województwo podkarpackie). Droga krajowa nr 94 biegnie – oprócz Zabrza – m.in. przez Legnicę, Wrocław, Sosnowiec, Kraków, Tarnów i Rzeszów. Granice Zabrza droga narusza na jego północno-wschodnich obrzeżach. Wpada w granice miasta od północnego-zachodu na węźle Zabrze-Północ i przecina północno-wschodni narożnik Zabrza wiodąc ul. Krakowską a po chwili wpada do Bytomia.

W Zabrzu biegną także dwie drogi wojewódzkie. Pierwsza z nich to droga wojewódzka nr 902 , czyli Drogowa Trasa Średnicowa. To trasa relacji Katowice-Chorzów-Świętochłowice-Ruda Śląska-Zabrze-Gliwice długości ok. 22 km. To jedna z ważniejszych dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego tras relacji wschód-zachód (łączy główne miasta całego Okręgu) o potężnym natężeniu ruchu. Biegnie południowymi obrzeżami miasta, równolegle do autostrady A4, łącząc je bezpośrednio z Gliwicami na zachodzie i Rudą Śląską i Świętochłowicami, położonymi na wschód od miasta.

Druga z dróg wojewódzkich to DW921, która zaczyna bieg na skrzyżowaniu Nowaka-Jeziorańskiego i Przystankowej. Droga odbija na południe od drogi krajowej nr 88 i przejeżdża przez ścisłe centrum miasta, klucząc ulicami: Mikulczycką, Miarki, Wolności, de Gaulle'a, Roosevelta i 3 Maja. Po przecięciu Drogowej Trasy Średnicowej DW921 przechodzi w Mikoszowską i po chwili przejeżdża nad A4-ką. Następnie przechodzi w Legnicką i opuszcza Zabrze, kierując się na południowy-zachód.

ZABRZE - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Zabrze. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Zabrze. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
ZABRZE - aktualna mapa dróg

ZABRZE - GŁÓWNE DROGI I ULICE

ZABRZE - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Zabrze

ZABRZE - JAK DOJADĘ

ZABRZE - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL