• Facebook - conadrogach
Od marca wyższe opłaty na autostradzie A4?
Kolejna podwyżka opłat na A4 Katowice – Kraków planowana jest już od 1 marca. GDDKIA tłumaczy, ze nic nie może w tej sprawie zrobić bo jest to jedno z uprawnień koncesjonariusza. Zdjęcia SAM SA

Staleksport Autostrada Małopolska (SAM) planuje podnieść opłaty za korzystanie z autostrady A4 Katowice – Kraków. Zmiany miałyby objąć pojazdy kategorii 2, 3, 4, 5 i 6, nie dotyczą aut osobowych.

Podwyżka opłat na A4 Katowice – Kraków planowana jest już od 1 marca. Nie jest to mała kwota bo, według nowej taryfy pojazdy kategorii 2,3,4 i 5 zapłacą 30 zł (obecnie jest to 26,50). Pocieszeniem jest, że na razie nie zaplanowano kolejnych podwyżek dla pojazdów osobowych (kategoria 1). (przypomnijmy, w marcu 2015 koncesjonariusz wprowadził już jedną podwyżkę za przejazd samochodem osobowym).

Okazuje się, że podnoszenie stawek za przejazd autostradą jest jednym z uprawnień koncesjonariusza. - Wobec braku umownych i prawnych podstaw do odrzucenia wniosku Staleksportu GDDKiA nie kwestionuje prawa koncesjonariusza do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną – poinformowała GDDKIA.

Jednocześnie GDDKiA w piśmie do SAM stwierdza, ze wobec trwających prace remontowych na autostradzie oraz planowanych kolejnych robót, decyzja o podwyższeniu opłaty dla pojazdów ciężarowych jest w opinii GDDKiA wątpliwa z punktu widzenia przychodów Projektu. Może prowadzić ona natomiast do przeniesienia się części ruchu ciężkiego na drogi alternatywne do autostrady A4, co stoi w sprzeczności z rolą jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym. GDDKiA zwraca uwagę, że już teraz część dróg określonych w załączniku do umowy koncesyjnej jest w sposób bardzo istotny obciążona ruchem i posiada znikome rezerwy przepustowości. Zwiększenie udziału ruchu ciężkiego na tych drogach może istotnie negatywnie wpłynąć na możliwości obsługi przez nie ruchu lokalnego. Nie mniej jednak podniesienie stawki do zaproponowanych przez SAM poziomu jest autonomicznym uprawnieniem koncesjonariusza co do którego GDDKiA nie posiada realnych uprawnień sprzeciwu – dodają drogowcy.

Staleksport Autostrada Małopolska na mocy umowy z września 1997 roku ma we władaniu odcinek autostrady A4 na odcinku: Katowice (węzeł Murckowska) – Kraków (węzeł Balice) o długości blisko 61 km. Spółka w ciągu trzech kwartałów 2016 roku odnotowała 217 mln zł przychodów z tytułu poboru opłat za przejazd autostradą A4 Katowice-Kraków. W maju 2016 r. roku rozpoczęła się wymiana nawierzchni na obu jezdniach autostrady A4 Katowice-Kraków, na odcinkach modernizowanych ok. 10 lat temu. W latach 2016 i 2017 wymianie poddane zostaną odcinki o łącznej długości ok. 60 km.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: