1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Odcinek S19 z tunelem wchodzi w fazę budowy. W realizacji prawie cała via Carpatia na Podkarpaciu

Odcinek S19 z tunelem wchodzi w fazę budowy. W realizacji prawie cała via Carpatia na Podkarpaciu

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2024-05-28
Odcinek S19 z tunelem wchodzi w fazę budowy. W realizacji prawie cała via Carpatia na Podkarpaciu
Planowany tunel drogowy na odcinku Lutcza - Domaradz będzie miał ok. 1 km długości. Zdjęcia: GDDKIA
Drogowcy oddali do realizacji ponad 6 kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 na południe od Rzeszowa. To przedostatni odcinek trasy Via Carpatia w woj. podkarpackim, który czekał na umowę z wykonawcą. Projektowanie i budowa odcinka S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem wyniesie ponad 1,4 mld zł. Jego częścią będzie blisko kilometrowy tunel w górach. Na etapie przetargu pozostał już tylko odcinek Jawornik – Lutcza.

Jest umowa na tunelowy odcinek S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem

Jeszcze chwila i cała brakująca część trasy Via Carpatia na Podkarpaciu będzie w realizacji. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych podpisała umowę na krótki, bo zaledwie 6 kilometrowy odcinek S19 Lutcza – Domaradz. Zasadniczą częścią odcinka będzie blisko kilometrowy tunel zaplanowany pod górą Hyb.

- Podpisaliśmy umowę na projekt i budowę ponad 6-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lutczą a Domaradzem. To przedostatni odcinek szlaku Via Carpatia w województwie podkarpackim, który wchodzi w fazę realizacji. Wykonawcą prac będzie firma Kolin Inşaat Turizm Sanayi ve Ticaret a wartość umowy to 1 416 239 220 zł – poinformował rzeszowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Co na budowie S19 Babica - Jawornik? Nowe zdjęcia trasy Via Carpatia

Mapa drogi ekspresowej S19, umowa na odcinek Lutcza - Domaradz

Mapa z lokalizacją odcinka drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz dla którego GDDKIA zawarła umowę

Mapa: GDDKIA

Ile czasu na budowę S19 Lutcza – Domaradz?

Budowa fragmnetu S19 Lutcza – Domaradz została podzielone na dwa pododcinki, z których jeden jest z krótszym terminem realizacji. To węzeł Domaradz wraz z prawie kilometrowym odcinkiem drogi ekspresowej, który ma powstać w 35 miesięcy od daty podpisania umowy. Jak wyjaśniają drogowcy, to po to, by umożliwić wcześniejsze oddanie do ruchu sąsiedniego odcinka Domaradz – Krosno. Pozostała część odcinka, wraz z tunelem, zostanie ukończona w ciągu 53 miesięcy. Zaznaczyć trzeba, że terminy wydłużą się o okresy zimowe, których nie wlicza się do czasu realizacji robót budowlanych.

Jaki będzie nowy odcinek trasy S19 przez Karpaty?

W ramach inwestycji powstanie odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 o długości ok. 6,4 km pomiędzy Lutczą a Domaradzem. Droga o przekroju dwujezdniowym będzie miała po dwa pasy ruchu w obu kierunkach wraz z pasem awaryjnym.

W jej ciągu powstaną obiekty inżynierskie estakada, trzy mosty, pięć wiaduktów drogowych, przejście górne dla średnich zwierząt, a także szereg obiektów w ciągu dodatkowych jezdni. Największym wyzwaniem będzie jednak budowa dwunawowego tunelu pod górą Hyb, o długości około 990 m.

Tunel w ciągu drogi ekspresowej S19 Lutcza - Domaradz

 Tunel w ciągu odc. S19 Lutcza - Domaradz. Zdjęcia: GDDKIA

Zadanie obejmuje również wykonanie Obwodu Drogowego w Domaradzu. Jego częścią będzie Centrum Zarządzania Tunelami obsługujące wszystkie tunele w ciągu drogi ekspresowej S19 w województwie podkarpackim. Na potrzeby akcji ratunkowych wykonane zostaną także dwa całodobowe lądowiska dla śmigłowców LPR. Ponadto droga zostanie wyposażona w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Włączenie się lub zjazd z ekspresówki możliwy będzie tylko poprzez węzły drogowe. Zakres inwestycji przewiduje budowę węzła drogowego Domaradz, w miejscu skrzyżowania S19 z drogą wojewódzką nr 886. Powstanie również tymczasowy łącznik z drogą krajową nr 19 w miejscowości Lutcza. Jest on wynikiem wspomnianego etapowania budowy S19 między Jawornikiem a Domaradzem i podziałem na dwa odcinki realizacyjne: Jawornik – Lutcza i Lutcza – Domaradz. Docelowo, po wybudowaniu odcinka Jawornik – Lutcza, droga ekspresowa S19 nie będzie łączyła się z DK19 w Lutczy.

Pamiętać trzeba, że odcinek nowej ekspresówki w dużej części przetnie Karpaty Zewnętrzne (zwane też Karpatami fliszowymi). To teren o skomplikowanej budowie geologicznej, złożonej głównie z serii zlepieńców, piaskowców i łupków ilastych nazywanych fliszem karpackim. Ponadto obszar ten charakteryzuje się różnorodnym i skomplikowanym ukształtowaniem terenu, przechodząc na przemian przez wzniesienia i doliny. Specyficzne ukształtowanie terenu skutkuje występowaniem obszarów osuwiskowych i predysponowanych osuwiskowo. Drogowcy przypominają, że w ramach rozpoznania geologicznej budowy podłoża wykonano wiercenia geologiczne, badania geofizyczne i sondowania. Ponadto prowadzono monitoring osuwisk (wgłębny i powierzchniowy).

Stan budowy trasy S19, Via Carpatia na Podkarpaciu

W woj. podkarpackim droga ekspresowa S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Oto jak wygląda obecnie stan realizacji drogi ekspresowej S19 w woj. podkarpackim:

 • 81,8 km - oddane do ruchu (odcinki na północ od Rzeszowa do granicy z woj. lubelskim: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe),

 • 79,3 km - w realizacji, z czego:

  w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Babica – Jawornik, Krosno – Miejsce Piastowe, Miejsce Piastowe – Dukla i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka

  w realizacji projektuj i buduj: Lutcza – Domaradz, Domaradz – Krosno, Dukla – Barwinek,

 • 5,2 km - na etapie przetargu pozostał już tylko odcinek Jawornik – Lutcza. 

Trasa Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. 

S19 wokół Białegostoku – stan budowy ekspresowej obwodnicy

Przebieg trasy VIa Carpatia

Przebieg trasy Via Carpatia. Mapa: GDDKIA

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S19 Jak dojadę - Domaradz