Opolskie: Obwodnica Brzegu z szansą na realizację w 2022 r.
Pierwszy krok do obwodnicy Brzegu. Drogowcy mogą ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji, która umożliwi realizację nowej trasy. Zdjęcia: GDDKIA

Minister Infrastruktury zatwierdził program dotyczący rozpoczęcia prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 w woj. opolskim. Prace te pozwolą na ogłoszenie za trzy lata przetargu realizację ośmiokilometrowej trasy.

Decyzja resortu infrastruktury otwiera drogę do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji studialnej STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe i elementy Koncepcji Programowej) z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Opracowanie dokumentacji przygotowawczej to lata 2019 – 2021 a szacunkowy koszt to ok. 2,8 mln zł.

 

Dalszym krokiem, po 2021 roku, będzie przetarg na realizację obwodnicy. Budowa obwodnicy, po zyskaniu decyzji środowiskowej, planowana jest do realizacji w systemie projektuj i buduj w latach 2022 – 2026.

 

Obecnie droga krajowa nr 39 przecina Brzeg, przechodząc przez obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmującej teren zabytkowego zamku książąt piastowskich oraz w bezpośredniej bliskości ratusza. Dziennie przez miasto przejeżdża tranzytem blisko 900 ciężarówek co negatywnie wpływa na warunki życia mieszkańców i zabytkową infrastrukturę, a także zwiększa zagrożenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

 

Rozwiązaniem tych problemów jest budowa obwodnicy Brzegu o długości ok. 8 km wraz z nowym mostem na Odrze z dala od terenów zabudowanych. Wraz z obwodnicą powstałaby sieć dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu oraz infrastruktura związana z drogą. Ruch tranzytowy zostałby wyprowadzony z miasta a czas podróży na kierunku Namysłów - autostrada A4 znacznie się skróci.

 

Obwodnica pełniłaby jeszcze ważną rolę, drogi ewakuacyjnej na wypadek powodzi. Przypomnijmy, że podczas powodzi w 1997 roku zamknięto mosty na Odrze w Brzegu i Oławie, a w 2010 roku rozważano zamknięcie mostu w Brzegu.

 

Realizacja obwodnicy Brzegu umożliwi również połączenie miasta z terenami inwestycyjnymi, wpływając na rozwój aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie DK39 oraz w województwie opolskim.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: