• Facebook - conadrogach
Ostatni odcinek autostrady A1 w woj. śląskim w przetargu
Przetarg na budowę ostatniego odcinka A1 w woj. śląskim ogłoszony. Zdjęcia: GDDKIA

Ostatni w woj. śląskim, 17 km odcinek autostrady A1 na odcinku od gr. woj. łódzkiego i śląskiego do węzła Rząsawa (bez węzła) objęty jest postępowaniem przetargowym. Odcinek jest częścią większej inwestycji polegającej na budowie brakującej części autostrady A1 Częstochowa – Tuszyn.

Odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)” będzie realizowana w formule „Projektuj i Buduj”. Wykonawca będzie miał za zadanie, wykonać niezbędną dokumentację techniczną i projektową, uzyskać niezbędne decyzje dla budowy oraz użytkowania autostrady, wybudować autostradę o długości 16,907 km w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 1. Przekrój budowanej autostrady składać się będzie z 2 jezdni z nawierzchni betonowej, każda po 3 pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy, pasa awaryjnego o szerokości 3,00 m i pasa dzielącego o szerokości 5,00 m.

Blisko 17 km odcinek autostrady A1 ma być drogą o nawierzchni z betonu cementowego. Powstanie węzeł autostradowy Mykanów (Kościelec) oraz 16 obiektów inżynierskich, w tym 1 mostu, 4 wiaduktów w ciągu autostrady, 4 wiaduktów nad autostradą, 3 dużych przejść dla zwierząt nad autostradą, 4 przejazdów gospodarczych. Na koniec wykonawca zajmie się uzyskaniem decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie trasy.

- Głównym kryterium wyboru oferty będzie cena, która będzie stanowiła maksymalnie 60 pkt. oceny. Pozostałe punkty – maksymalnie 40 będą stanowiły kryteria pozacenowe. Na kryteria pozacenowe będą się składały: Równość podłużna nawierzchni, Termin realizacji kontraktu, Zapewnienie przejezdności, Personel Wykonawcy i Zagospodarowanie destruktu powstałego w wyniku rozbiórki istniejącej nawierzchni – informuje katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiedzialny za realizacje inwestycji. GDDKIA wymaga aby prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostały ukończone w terminie nie dłuższym niż 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie będzie wliczało się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wliczone będą okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji będzie wynosił 32 miesiące od daty zawarcia umowy. W tym terminie wykonawca będzie musiał również uzyskać decyzję zezwalającą na użytkowanie.

Przetargiem objete będą wszystkie brakujące odcinki autostrady A1 na terenie woj. łodzkiego i śląskiego tj. od Rząsawy do Tuszyna.

Ostatnie odcinki autostrady A1 w przetargu. Ich budowa potrwa do 2021 r.

Budowa autostrady A1 

 Budowa autostrady A1. Zdjęcia: GDDKIA

 

Obecnie realizowana budowa „śląskich” odcinków autostrady A1 jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć objętych rządowym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 4 z nich są już w realizacji, natomiast 5 został objęty postępowaniem przetargowym. Do 2021 r. autostrada ta będzie przejezdna nie tylko między granicą z woj. łódzkim a granicą polsko-słowacką, ale już na całej szerokości geograficznej kraju - od północy do południa. Połączy w ten sposób Bałtyk oraz trójmiejskie porty z granicą w Gorzyczkach, tym samym pomagając w zacieśnieniu stosunków gospodarczych z państwami leżącymi na południe od Polski. Realizacja jej 4 odcinków F,G,H,I jest współfinasowana ze środków finansowych Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, natomiast piąty odcinek E finansowany będzie ze środków będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Obecnie na terenie województwa śląskiego przejezdne jest ponad 91 km autostrady, w trakcie budowy 57 km, przed nami budowa brakującego odcinka o długości niespełna 17 km. Po wybudowania wszystkich odcinków „śląska” część autostrady A1 będzie miała długość około 165 km.

 

 

 

 

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

warszawiak
2017-07-13 07:19
Ech dziennikarze, bezmyślnie powtarzacie za GDDKiA: "brakujący odcinek do Tuszyna, brakujący odcinek Rząsawa-Tuszyn" i tak dookoła Wojtek. Po raz n-ty powtarzam, że brakujący odcinek jest od Częstochowy do Piotrkowa, a nie do Tuszyna. Ciągle ktoś chce nas wprowadzić w błąd i uważa, że kłamstwo 1000 razy powtarzane stanie się prawdą !!!

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: