1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Polsko-węgierskie konsorcjum dokończy budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

Polsko-węgierskie konsorcjum dokończy budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2018-07-11
Polsko-węgierskie konsorcjum dokończy budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej
Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej będzie kontynuowana. Prace dokończy polsko-węgierskie konsorcjum za ponad 102 mln zł. Zdjęcia: GDDKIA
Drogowcy zawarli umowę z polsko-węgierskim wykonawcą, który będzie kontynuował budowę obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. - (Lider) z Będzina, AZI-BUD Sp. z o. o. – (Partner) z Będzina i węgierska firma DUNA ASZFALT Út-és MélyépitÕ Kft. – (Partner) budowę obwodnicy na DK73 wyceniło na ponad 102 mln zł.

Konsorcjum na wywiązanie się z umowy będzie miało 15 miesięcy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). W tym czasie musi również uzyskać pozwolenie na użytkowanie nowej trasy.

W październiku 2017 r. budujące obwodnicę Dąbrowy Tarnowskiej konsorcjum firm VISTAL Gdynia S.A. (Lider) oraz Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (Partner) przerwało prace. GDDKiA odstąpiła od umowy ponieważ wykonawca ten nie wywiązywał się z zapisów umowy i harmonogramu: coraz bardziej opóźniał prace, nie przedstawił programu naprawczego, chociaż podjął takie zobowiązanie, ograniczył swoje działania na budowie, a nawet wstrzymał prowadzenie robót. Nie realizował także swoich zobowiązań w zakresie wypłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawców, dostawców i usługodawców.

Obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej, w ciągu drogi krajowej nr 73 zaprojektowana została jako jednojezdniowa droga dwupasmowa klasy GP o długości około 6,9 km i nośności 115 kN/oś. Wybudować trzeba skrzyżowania z dodatkowymi pasami ruchu dla relacji skrętnych i obiekty inżynierskie (w tym: wiadukty, most, przepusty, mury oporowe).

Przedmiotowy odcinek drogi krajowej 73 stanowi ważną oś komunikacyjną województwa małopolskiego na kierunku północ – południe. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej pozwoli na wyprowadzenie ruchu ciężkiego z centrum miasta, poprawi bezpieczeństwo ruchu, skróci czas przejazdu w ruchu lokalnym i tranzytowym. DK nr 73 stanowi bowiem połączenie pomiędzy Tarnowem, a Kielcami i dalej Warszawą.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 73 Jak dojadę - Dąbrowa Tarnowska