1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Ponad 41 mld zł trafi na poprawę istniejących dróg krajowych

Ponad 41 mld zł trafi na poprawę istniejących dróg krajowych

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2024-06-26
Ponad 41 mld zł trafi na poprawę istniejących dróg krajowych
41 mld zł GDDKIA przeznaczy na poprawę bezpieczeństwa na drogach krajowych. Zdjęcia: GDDKIA
W najbliższych latach drogowcy planują szereg inwestycji na istniejącej sieci drogowej. Łączna wartość prac poprawiających bezpieczeństwo, komfort i jakość istniejącej sieci dróg krajowych przekroczy 41 mld zł – zapowiadają.

W Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) oraz Programie Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej ujętych jest ponad 1300 inwestycji. Prawie 1000 z nich to inwestycje polegające na punktowej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Kolejna grupa to ponad 250 zadań stanowiących kompleksowe przebudowy lub rozbudowy istniejących odcinków dróg krajowych, w tym budowy węzłów drogowych. Pula obejmuje również zadania mostowe, a także zadania poprawiające efektywność energetyczną i stan techniczny sieci.

- W najbliższych latach łączna wartość inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, komfort i jakość istniejącej sieci dróg krajowych przekroczy 41 mld zł – zapowiadają drogowcy.

Nowe autostrady i ekspresówki na wakacje - co, gdzie, kiedy?

W tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych ogłosiła przetargi na 83 zadania, na 110 podpisaliśmy już umowy, a w planach ma kolejne 107 zadań, na które procedury przetargowe ruszą do końca tego roku. W ramach inwestycji przebudowywane są skrzyżowania na ronda, powstają lewoskręty, chodniki, drogi pieszo-rowerowe, azyle dla pieszych, zatoki autobusowe i montowane jest oświetlenie i bariery ochronne.

- W ramach tych wszystkich inwestycji zrealizowanych będzie ok. 12 tys. zadań polegających na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie realizujemy 377 inwestycji o wartości 9,3 mld zł, kolejne 409 o wartości ok. 32 mld zł jest w trakcie przygotowania, a 34 pozostają na etapie przetargu – wylicza GDDKIA.

Jak zaznaczają drogowcy zadania obejmują również przebudowę mostów i wiaduktów i przepustów. Ponad 500 mln zł - to szacunkowa wartość 28 drogowych obiektów inżynierskich, które są na etapie przygotowania. W tym roku mają ruszyć przetargi na realizację trzech zadań o prognozowanej łącznej wartości blisko 73 mln zł. W realizacji jest natomiast 27 drogowych obiektów inżynierskich o łącznej wartości ok. 665 mln zł.

Istniejące mosty, wiadukty lub przepusty zastąpią nowe, np. mosty przez rzeki Noteć i Gwdę w Ujściu w ciągu DK11, czy nowy most w Łęcznej w ciągu DK82. Ponadto wymieniane są elementy konstrukcyjne istniejących obiektów, np. ustrój nośny mostu przez Wisłę w Sandomierzu w ciągu DK77. Wszystkie te inwestycje są już w trakcie robót budowlanych.

Trudne zadanie na budowie mostu na Wiśle w Sandomierzu wykonane

W przygotowaniu są remonty 33 obiektów inżynierskich o szacowanej wartości 45,2 mln zł. W trakcie prac remontowych lub na etapie przetargu na te prace jest kolejne 37 obiektów inżynierskich o wartości ok. 114 mln zł.

Program Wzmocnienia Krajowej Sieci Drogowej do 2030 r. dotyczy kompleksowego utrzymania sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Z kolei Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 11 Utrudnienia na drodze 82 Jak dojadę - Sandomierz Jak dojadę - Ujście