Poślizg na budowie S6. Obwodnicę Koszalina dokończy nowy wykonawca
Droga ekspresowa S6 na odcinku obwodnicy Koszalina i Sianowa - zadanie 1. Zdjęcia: GDDKIA

Część obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 dokończy wybrany w nowym przetargu wykonawca. Wszystko przez problemy z podłożem, które wymaga zastosowania specjalnej technologii i zwiększenia zakresu prac.

Został ogłoszony przetarg na dokończenie robót na jednym z odcinków obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6. Chodzi o zadanie nr 2 o długości 7,9 km (od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód). To odcinek, na którym wystąpiły problemy z podłożem uniemożliwiające zastosowanie pierwotnie przewidzianej technologii wzmocnienia podłoża.

Podczas realizacji obwodnicy Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S6 stwierdzono na części przebiegu odmienne warunki gruntowe od określonych na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej. Podłoże ze względu na bardzo specyficzną budowę, związaną z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem nie nadawało się do zastosowania pierwotnie planowanej technologii wzmocnienia podłoża (kolumny kamienne). Wobec wystąpienia tego problemu podjęto szereg działań zmierzających do wypracowania nowej technologii. Próby zastosowanie nasypu przeciążeniowego i mikrowybuchów nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. W związku z powyższym wykonawca obwodnicy zaproponował technologię pali przemieszczeniowych. Wykonano również szereg ekspertyz i badań gruntu. Finalnie jednak nie udało się osiągnąć porozumienia z dotychczasowym wykonawcą co do realizacji tych dodatkowych robót. Wobec tego odcinek 2 obwodnicy został wyłączony z pierwotnego kontraktu, a dotychczasowy wykonawca realizuje na nim uzgodnione prace zabezpieczające.

Drogowcy szukają więc nowego wykonawcy prac, który podejmie wyzwanie. - Nowy wykonawca będzie miał 25 miesięcy (z możliwością skrócenia terminu do 22 miesięcy) na zrealizowanie tego odcinka w formule projektuj i buduj, formuła ta nie narzuca wykonawcom technologii, co umożliwi podejście innowacyjne do robót w szczególnie skomplikowanych warunkach gruntowych- informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Drogowcy zapewniają jednak, że pozostałe roboty na odcinkach obwodnicy nr 1 i 3 o długości 12,3 km będą zakończone przez obecnego wykonawcę, tj. konsorcjum firm PORR i Polbud Pomorze do końca października 2019 r. Zaznaczają jednak, że odcinek od obecnej DK6 do węzła Koszalin Północ wraz z węzłem Bielice zostanie udostępniony do ruchu na przełomie kwietnia i maja 2019 roku.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: