• Facebook - conadrogach
Powstanie 220 km nowych dróg w Małopolsce, to m.in. S7, S52 i obwodnice
Sieć dróg w Małopolsce z uwzględnieniem planowanych i realizowanych odcinków dróg ekspresowych i obwodnic. Mapa: GDDKIA

Jeżeli plany będą zrealizowane to Małopolska wzbogaci się o ponad 220 km nowych dróg w ramach zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Powstaną drogi ekspresowe S7 i S52 oraz obwodnice (w tym północna obwodnica Krakowa) za prawie 12 mld 789 mln zł.

Te drogi naja powstać w Małopolsce do 2025 r.

W rozszerzonym Programie Budowy Dróg znalazły się ważne dla Małopolski inwestycje, których w poprzednim dokumencie nie było. To Północna Obwodnica Krakowa i Beskidzka Droga Integracyjna, obydwie w ciągu drogi ekspresowej S52. Zapewnienie finansowania otrzymała także budowa drogi krajowej nr 75 Brzesko – Nowy Sącz. Są środki na drogę ekspresową S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa. Powstaną też obwodnice: Nowego Sącza i Chełmca, Zatora w ciągu drogi krajowej nr 28 oraz obwodnica Zabierzowa na DK79.

Mapa północnej obwodnicy Krakowa wciągu drogi ekspresowej S52

 

Drogi w budowie i oddane do użytku

W ramach inwestycji Z PKBD w toku jest budowa drogi ekspresowej S7 Lubień-Rabka realizacja w latach 2016 – 2020) i obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej (realizacja w latach 2016 – 2019). Do użytku oddano wschodnią obwodnicę Krakowa czyli odcinek drogi ekspresowej S7 od ul. Igołomskiej do Christo Botewa z nowym mostem na Wiśle (budowany w latach 2014 – 2017).

 

Wschodnia obwodnica Krakowa w ciągu drogi S7 oddana do użytku w czerwcu 2017 r. Zdjęcia: GDDKIA

Wschodnia obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7

 

Biorąc pod uwagę wszystkie do tej pory wybudowane w Małopolsce drogi dwujezdniowe (autostrada A4, droga ekspresowa S7, DK7, DK94, DK47 ) ich łączna długość wynosi 227 km ( wraz z koncesjonowanym odcinkiem autostrady A4 ). Celem głównym wskazywanym w „Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)” jest „budowa spójnego i nowoczesnego systemu dróg krajowych zapewniającego efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego…poprawa gęstości i przepustowości głównych arterii…” oraz zaspokojenie oczekiwań mieszkańców związanych z bezpieczeństwem i szybką komunikacją. Według przeprowadzonych obliczeń sieć dróg krajowych stanowi 4,6 % całej sieci dróg publicznych , jednak na drogach krajowych koncentruje się 60 % całego ruchu.

Z pomiarów prowadzonych w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu, w 2015 r wynika, że średni dobowy ruch wynosi w Małopolsce 14 580 pojazdów na drogach krajowych i jest o 3000 pojazdów większy od średniej krajowej. Największe natężenie ruchu na sieci dróg krajowych w Małopolsce panuje wokół Krakowa. Na Południowej Autostradowej Obwodnicy Krakowa A4 ruch wzrósł prawie dwukrotnie w stosunku do tego, który był pięć lat temu. Maksimum natężenia jest pomiędzy węzłami Kraków Tyniec – Kraków Sidzina i wynosi średnio 64 066 pojazdów na dobę.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: