Obwodnica Krakowa
Wschodnia obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7. Zdjęcia: GDDKiA

Od zachodu i południa Kraków ominiemy autostradą A4. Na wschodnią (w ciągu drogi ekspresowej S7) i północną część krakowskiej obwodnicy przyjdzie nam jednak jeszcze trochę poczekać. Jednak mieszkańcy Grodu Kraka nie mają co specjalnie narzekać. Dość sprawne poruszanie się po mieście zapewnia bowiem układ trzech wewnętrznych obwodnic.

Kraków jest jednym z niewielu miast, które mogą się pochwalić siecią kilku obwodnic - trzech miejskich oraz jedną zewnętrzną. Wprawdzie nie wszystkie są w całości przejezdne, jednak prace projektowe bądź budowlane trwają i za jakiś czas mieszkańcy Krakowa oraz okolic skorzystają z wygodnego układu komunikacyjnego.

Obwodnice śródmiejskie Krakowa

Obwodnica I
Najmniejsza z miejskich obwodnic Krakowa pozwala objechać dookoła ścisłe centrum miasta, czyli Stare Miasto. Obwodnica ta ciągnie się wzdłuż krakowskich plant. Część ulic jest jednak zamknięta dla ruchu, poruszają się po nich wyłącznie autobusy i tramwaje, ewentualnie pojazdy służb miejskich bądź mieszkańcy tychże ulic. Część z ulic jest jednokierunkowa.

Obwodnica I Krakowa ciągnie się od Podzamcza na północ ulicami Straszewskiego, Podwalem oraz Dunajewskiego. Następnie skręca na wschód w Basztową i z powrotem na południe w kierunku Wawelu ulicami Westerplatte i św. Gertrudy.

Obwodnica II
Druga miejska obwodnica Krakowa obejmuje swym zasięgiem szeroko pojęte centrum Krakowa. Co ważne, od 2004 roku, tj. od zakończenia prac nad ul. Wita Stwosza, jest w pełni przejezdna, a wszystkie ulice wchodzące w jej skład są dwupasmowe, często z wydzielonym pasem dla ruchu tramwajów i/lub autobusów.

Od strony zachodniej Obwodnica II omija centrum ulicami Konopnickiej i tzw. Aleją Trzech Wieszczów (Krasińskiego, Mickiewicza i Słowackiego), przy czym Słowackiego wraz z al. 29 Listopada, ul. Wita Stwosza i Lubomirskiego stanowi też północny fragment tej obwodnicy. Następnie od ronda Mogilskiego obwodnica skręca ku południu i ciągnie się al. Powstania Warszawskiego, Kotlarską, Herlinga-Grudzińskiego. Na południu obwodnicę tę tworzą al. Powstańców Wlkp. oraz Powstańców Śl. oraz ul. Kamieńskiego.

Obwodnica miejska Krakowa - ul. Powstańców Śląskich

Obwodnica miejska Krakowa - al. Powstańców Śląskich. Zdjęcia: M. Wojtaszek, ZIKiT Kraków

Obwodnica III
Obwodnica III Krakowa jest zrealizowana w ok. 50 procentach. Cała obwodnica ma mieć ok. 30 km i pozwoli szybko przemieścić się pomiędzy dzielnicami Krakowa, nieco dalej położonymi od centrum.

W całości przejezdna jest jak dotąd północna część tej obwodnicy, na którą składają się drogi krajowe nr 7 i 79, tj. ulice od oddanego do ruchu w 2011 roku Ronda Ofiar Katynia (Conrada, Opolska, Lublańska i Bora-Komorowskiego). Ten fragment w większości jest drogą dwujezdniową z trzema pasami ruchu w każdą stronę. Na wschodniej części przejezdne są obecnie ul. Stella-Sawickiego oraz Nowohucka. Brakuje m.in. mostu przez Wisłę oraz estakady nad torami kolejowymi w rejonie stacji Kraków Płaszów. Od południa Kraków można objechać obecnie ul. Nowosądecką i Witosa. Dalej na realizację czekają m.in. Trasa Łagiewnicka i od strony zachodniej tzw. Trasa Pychowicka i Trasa Zwierzyniecka, która połączy się poprzez istniejącą ul. Armii Krajowej z Rondem Ofiar Katynia. Na zachodnim odcinku Obwodnicy III również budowany będzie most przez Wisłę, a także tunel pod wzgórzem św. Bronisławy oraz węzeł Tyniecka (połączenie obu tras z ul. Tyniecką i Norymberską).


Południowo-zachodnia obwodnica Krakowa - autostrada A4

Początek autostradowej obwodnicy Krakowa w ciągu A4, dla kierowców jadących z zachodnich rejonów Polski, zaczyna się na węźle Kraków Zachód (Balice I), gdzie autostrada skręca w kierunku południowym, choć kierowcy mają jeszcze do wyboru jazdę w kierunku północno-wschodnim drogą S7, która stanowi część przyszłej północnej obwodnicy Krakowa. Zachodnia część obejścia Krakowa jest autostradą z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, zaś jej południowy odcinek ma już po trzy pasy ruchu. Południowo-zachodnia obwodnica Krakowa ma ok. 33 km długości.

Autostrada A4 w najbliższym otoczeniu Krakowa była budowana etapami. A4 do Krakowa (węzła Bielice I) dotarła w 1983 roku, a węzeł Balice I oddano do użytku trzy lata później. Zachodnia część obwodnicy Krakowa o długości 7,5 km, na odcinku pomiędzy węzłami Balice I a Tynieckim, jest przejezdna od grudnia 1988 roku. Kolejny, 4-kilometrowy obwodnicy, od węzła Kraków Tyniecka do węzła Sidzina, powstał w 1993 roku, zaś odcinek do węzła Zakopiański oddano do użytku w październiku 1995 roku. Wszystkie te odcinki obwodnicy Krakowa status pełnoprawnej autostrady zyskały dopiero w 2002 roku, wraz z oddaniem kolejnych 7 km drogi do węzła Kraków Wielicka (1,1 km północnej nitki oddano we wrześniu 2003 roku). W 2009 roku, po oddaniu odcinka Wielicka - Szarów, w tym węzła Bieżanów, skąd będzie się zaczynać wschodnie obejście Krakowa, cała południowo-zachodnia obwodnica Krakowa jest już przejezdna.

Autostradow aobwodnica Krakowa w ciągu A4

Południowa obwodnica Krakowa w ciągu autostrady A4. Zdjęcia: GDDKiA

 

Węzły drogowe na autostradzie A4 - południowo-zachodniej obwodnicy Krakowa:

 • Balice I (Kraków Zachód) - skrzyżowanie z S7 (początkowym fragmentem północnej obwodnicy Krakowa);
 • Balice II (lotnisko) - zjazd na lotnisko im. Jana Pawła II oraz skrzyżowanie z drogą wojewódzką 774;
 • Mirowski (Bielany) - skrzyżowanie z ul. Mirowską;
 • Tyniecki (Tyniec) - skrzyżowanie z ul. Tyniecką/Bolesława Śmiałego;
 • Sidzina (Skawina) - skrzyżowanie z ul. Skotnicką i DK44 (kierunek Oświęcim);
 • Zakopiański (Kraków Południe) - skrzyżowanie z ul. Zakopiańską i DK7 (kierunek Zakopane);
 • Łagiewniki - skrzyżowanie z ul. Z. Herberta;
 • Wielicka (Wieliczka) - skrzyżowanie z ul. Wielicką i DK94 (kierunek Wieliczka);
 • Bieżanów - skrzyżowanie z drogą ekspresową S7 (wschodnią obwodnicą Krakowa).Wschodnia obwodnica Krakowa - droga ekspresowa S7

Choć dziś droga ekspresowa S7 omija Kraków od zachodniej strony (biegnie po tym samym śladzie, co autostrada A4), to docelowo ekspresowa "siódemka" będzie tworzyć wschodnie obejście miasta. Budowa wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7 rozpoczęła się w 2008 roku i pierwszy jej fragment (węzeł Bieżanów - węzeł Rybitwy) jest już przejezdny. Na drugim (węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska) trwają prace budowlane, zaś ostatni (od węzła Igołomska) również ma być realizowany w perspektywie finansowej 2015-2023.

Wschodnia obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7

Droga ekspresowa S7 jako wschodnia obwodnica Krakowa. Zdjęcia: GGDKiA

S7 węzeł Bieżanów - węzeł Rybitwy (Christo Botewa)
Budowa S7 - wschodniej obwodnicy Krakowa ruszyła od południowej strony, od węzła Bieżanów, gdzie S7 połączona została z autostradą A4. Droga kończy się, bez węzła, zjazdem w ul. T. Śliwiaka. Pierwszy odcinek tej obwodnicy budowany był wlatach 2008 – 2010 (otwarcie 16 listopada 2010 roku) i liczy 2,7 km. Koszt budowy tego fragmentu drogi S7 wyniósł 242,5 mln zł.

Jest to droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu. Poza samą drogą inwestycja objęła budowę 1,8 km dróg dojazdowych, sześciu obiektów mostowych, w tym mostu nad rzeką Drwiną o długości 83,2 m oraz estakady wieloprzęsłowej o długości 256,7 m, która przebiega nad ul. Zarzyckiego, linią kolejową i rzeką Serafą.

S7 węzeł Rybitwy - węzeł Igołomska
Drugi z planowanych fragmentów wschodniej obwodnicy Krakowa, tzw. Trasa Nowohucka, połączy węzeł Rybitwy z węzłem Igołomska (DK79). Odcinek ten będzie biegł przez dzielnice Podgórze i Nowa Huta i będzie liczył 4,5 km. W ramach inwestycji, poza samą drogą S7, dwujezdniową z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, powstanie ok. 1,5 km nowej dwujezdniowej drogi krajowej 79, nowy most przez Wisłę o długości 700 m oraz oba węzły.

Wschodnia obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7

Budowa wschodniej obwodnicy Krakowa - drogi ekspresowej S7 Rybitwy - Igłomska. Zdjęcia: GDDKiA

Umowa na realizację tej inwestycji została podpisana 22 lipca 2014 roku z konsorcjum firm Strabag oraz Heilit + Woerner. Termin realizacji wynosi 27 miesięcy od daty zawarcia umowy, nie wliczając okresów zimowych. Kierowcy tym fragmentem wschodniej obwodnicy Krakowa powinni pojechać w lipcu 2017 roku. Koszt budowy tego odcinka drogi S7 wyniesie 528,9 mln zł.

Zobacz jak powstaje wschodnia obwodnica Krakowa czyli droga ekspresowa S7 odcinku Rybitwy - Igłomska

Wschodnia obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7

S7 węzeł Igołomska - węzeł Kocmyrzów
Ostatni fragment wschodniego obejścia Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7 jest obecnie w fazie przetargu. Dwuetapowy przetarg ograniczony na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 od granicy województwa świętokrzyskiego do Krakowa (węzeł Igołomska) został ogłoszony we wrześniu 2015 roku.

Fragment ten będzie częścią zadania nr 3 przetargu, czyli odcinka do węzła Widoma do węzła Igołomska i będzie miał długość 18,3 km. W samym Krakowie powstanie dwa dodatkowe węzły - najprawdopodobniej Nowa Huta oraz Kocmyrzów, gdzie S7 będzie się krzyżować z przyszłą północną obwodnicą Krakowa. Cała wschodnia obwodnica Krakowa powinna być gotowa do 2020 roku.

Północna obwodnica Krakowa

Najmniej zaawansowana część krakowskiego ringu. Wprawdzie istnieją już dwa fragmenty, wchodzące w skład północnej obwodnicy Krakowa, to jednak pozostałe przez bardzo długi czas pozostawały w fazie decyzyjno-planistycznej. Na początku 2016 roku zapadła decyzja, że kolejne odcinki będą finansowane ze środków budżetu państwa i droga ta zostanie włączona w sieć dróg krajowych. Jej realizacja zaplanowana jest do roku 2021.

Istniejący odcinek: węzeł Radzikowskiego - węzeł Modlnica - DK94/S7
Pierwsza część przyszłej północnej obwodnicy Krakowa powstała wraz z oddaniem w 1986 roku węzła Balice I i dochodziła w rejony dzisiejszego węzła Radzikowskiego. Drugi fragment tej drogi - pomiędzy węzłami Radzikowskiego i Modlniczka - ma 2,5 km długości. Wybudowała go firma Budimex za kwotę 157 mln zł. Zgodnie z umową inwestycja miała trwać 24 miesiące, ale ze względu na fatalne warunki pogodowe podpisano aneks do umowy, przedłużający termin zakończenia inwestycji. Ostatecznie tym odcinkiem drogi kierowcy mogą się poruszać od 8 czerwca 2011 roku.

Komunikacja jest możliwa przez węzły drogowe:

 • Radzikowskiego - skrzyżowanie z DK79/DK7 (kierunek Zabierzów, Trzebinia);
 • Modlniczka - skrzyżowanie z ul. Jasnogórską, DK94 (kierunek Olkusz).

Obwodnica północna Krakowa

Zdjęcia: ZIKiT Kraków

Planowane odcinki północnej obwodnicy Krakowa

Przyszłość pozostałych odcinków północnej obwodnicy Krakowa została okreslona na poczatku 2016 roku, kiedy to minister infrastruktury, Andrzej Adamczyk zapowiedział, że trasa zostanie wpisana do programu budowy dróg i rozpocznie się jej realizacja jako drogi krajowej.  Trasa posiada juz wydana decyzję środowiskową, do której wpłynęły jednak odwołania.

Mapa przebiegu północnej obwodnicy Krakowa

Według wariantu, dla którego wydano decyzję środowiskową, droga będzie miała 11,6 km. Trasa ma być realizowana w formule „zaprojektuj, wybuduj”. W ciągu drogi zaplanowane są trzy węzły drogowe: Zielonki, Węgrzyce i Batowice. W trzech miejscach obwodnica ma przebiegać w tunelu. Docelowo północna obwodnica połączy się z drogą ekspresową S7.

 

OBWODNICA KRAKOWA - WSZYSTKIE INFORMACJE

Północna Obwodnica Krakowa za cztery lata. Trwa projektowanie 12 km trasy S52

Północna Obwodnica Krakowa za cztery lata. Trwa projektowanie 12 km trasy S52

S52 2019-06-14 | 09:56

Prawie 12,5 kilometrowy, dwujezdniowy odcinek od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice, każda jezdnia po 3 pasy ruchu, węzły, tunele i 27 obiektów mostowych – to Północna Obwodnica Krakowa w ciągu dro...

Dwujezdniowa DK94 poprowadzi do północnej obwodnicy Krakowa S52

Dwujezdniowa DK94 poprowadzi do północnej obwodnicy Krakowa S52

94 2019-03-11 | 09:33

Droga krajowa nr 94 od skrzyżowania w Giebułtowie do węzła Modlnica, gdzie DK94 skrzyżuje się z przyszłą drogą ekspresową S52 będzie rozbudowana do trasy dwujezdniowej. Wykonawca prac to firma Strabag...

Realizacja S52 północnej obwodnicy Krakowa stała się faktem

Realizacja S52 północnej obwodnicy Krakowa stała się faktem

S52 2018-11-13 | 16:53

Rusza realizacja północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Przypieczętowała to umowa z wykonawcą prac turecko-polskim konsorcjum Gülermak i Mosty Łódź o wartości ponad 1,4 mld zł. Oko...

Droga ekspresowa S52 - Północna Obwodnica Krakowa, mapa przebiegu

Droga ekspresowa S52 - Północna Obwodnica Krakowa, mapa przebiegu

S52 2018-11-13 | 09:24

Północna Obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 będzie przebiegała od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice gdzie połączy się z droga ekspresową S7. Mapa pokazuje przebieg tego około 12,5 km ...

Taka będzie S52 - Północna Obwodnica Krakowa 6

Taka będzie S52 - Północna Obwodnica Krakowa

S52 2018-11-13 | 09:03

Dwujezdniowa droga ekspresowa S52 o długości ok. 12,5 km na odcinku: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (na S7) będzie pełniła rolę Północnej Obwodnicy Krakowa. W jej ciągu znajdą się 4 węzły...

Dzisiaj umowa na S52 Północną Obwodnicę Krakowa

Dzisiaj umowa na S52 Północną Obwodnicę Krakowa

S52 2018-11-13 | 08:54

- 13 listopada podpisujemy umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S52 Północna Obwodnica Krakowa – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Około 12,5 kilometrowa obwodnica po...

Salini z umową na drogę S7 Kraków - Widoma

Salini z umową na drogę S7 Kraków - Widoma

S7 2018-09-27 | 12:29

Podpisano umowę na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma do Krakowa. Odcinek o długości ponad 18 kilometrów jest częścią ekspresowej obwodnicy i wylotówki z Krakowa w kierunku...

Polsko-tureckie konsorcjum wybuduje Północną Obwodnicę Krakowa w ciągu S52

Polsko-tureckie konsorcjum wybuduje Północną Obwodnicę Krakowa w ciągu S52

S52 2018-09-24 | 13:25

W 2023 r. zostanie domknięty ring dróg szybkiego ruchu wokół Krakowa. Jednym z elementów układanki jest budowa północnej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Po przedłużającej się procedur...

Postępuje budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

Postępuje budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie

2018-09-18 | 13:22

Od kilku miesięcy trwa zaawansowana budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie. To jedno z największych wyzwań drogowych w stolicy Małopolski. Głównym celem inwestycji jest skomunikowanie Kurdwanowa z rejo...

W 2023 r. obwodnica Krakowa będzie domknięta. Chińczycy z najlepszą ofertą na budowę S52

W 2023 r. obwodnica Krakowa będzie domknięta. Chińczycy z najlepszą ofertą na budowę S52

S52 2018-07-09 | 12:18

Ofertę chińsko-polskiego konsorcjum uznano na najkorzystniejszą w przetargu na projekt i budowę Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52. Nowa droga łącząca się autostradą A4, drogam...

Wschodnia Obwodnica Krakowa w ciągu S7 wyróżniona

Wschodnia Obwodnica Krakowa w ciągu S7 wyróżniona

S7 2018-03-22 | 08:56

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku od Rybitw do ul. Igołomskiej w Krakowie, z najdłuższym w regionie podwójnym mostem na Wiśle uzyskała tytuł „Lider Małopolski”, w ramach konkursu „Najlepsze Przed...

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S7: obwodnica Krakowa - Widoma

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S7: obwodnica Krakowa - Widoma

S7 2018-03-07 | 10:42

Budowa drogi S7 będzie w najbliższych latach kontynuowana m.in na trasie na północ od Krakowa. W czerwcu 2017 roku budowa trasy S7 zakończyła się na odcinku wschodniej obwodnicy Krakowa prowadzącej do...

Ponad miliard za budowę wylotowej drogi S7 z Krakowa

Ponad miliard za budowę wylotowej drogi S7 z Krakowa

S7 2018-03-07 | 09:56

Wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku od węzła Igołomska na obwodnicy Krakowa do węzła Widoma. Jest to część będąca przedłużeniem wschodniej ...

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie wystartowała

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie wystartowała

2018-02-23 | 10:26

W czwartek, 22 lutego ruszyła budowa pierwszego etapu Trasy Łagiewnickiej. To jedna z największych inwestycji drogowych realizowanych w ostatnich latach w Krakowie. Wykonawcą prac odcinka będącego zar...

Przetarg na S52 Północną Obwodnicę Krakowa ogłoszony!

Przetarg na S52 Północną Obwodnicę Krakowa ogłoszony!

S52 2018-01-02 | 10:37

Droga ekspresowa S52 jako Północna Obwodnica Krakowa będzie budowana. Właśnie ruszył przetarg na wybór wykonawcy prac. Ponad 12 kilometrowa trasa połączy wszystkie wyloty dróg krajowych po północnej s...

Obwodnica Krakowa: Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy Trasy Łagiewnickiej

Obwodnica Krakowa: Coraz bliżej do rozpoczęcia budowy Trasy Łagiewnickiej

2017-12-07 | 09:40

Trasa Łagiewnicka to jedna z najważniejszych inwestycji Krakowa najbliższych lat. Jak informuje wykonawca zadania, prace budowlane ruszą już pod koniec lutego 2018 roku. Będzie to jeden z elementów tz...

Powstanie 220 km nowych dróg w Małopolsce, to m.in. S7, S52 i obwodnice

Powstanie 220 km nowych dróg w Małopolsce, to m.in. S7, S52 i obwodnice

S52 S7 75 2017-07-21 | 19:50

Jeżeli plany będą zrealizowane to Małopolska wzbogaci się o ponad 220 km nowych dróg w ramach zaktualizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Powstaną dro...

Obwodnica Krakowa: Nowy odcinek S7 i most na Wiśle udostępniony kierowcom

Obwodnica Krakowa: Nowy odcinek S7 i most na Wiśle udostępniony kierowcom

S7 2017-06-30 | 09:19

Po kilku latach prac, w czwartek 29 czerwca, oddano do użytku 4,5-kilometrowy fragment wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłami Przewóz a Nowa Huta wraz z dwoma równo...

Obwodnica Krakowa: Droga S7 z nowym mostem przez Wisłe przed otwarciem 12

Obwodnica Krakowa: Droga S7 z nowym mostem przez Wisłe przed otwarciem

S7 2017-06-28 | 12:24

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w czwartek 29 czerwca br. ma zostać otwarty nowy odcinek wschodniej obwodnicy Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S7 pomiędzy węzłem Botewa a w. Igołomska. Oto jak w...

Obwodnica Krakowa: Droga S7 z nowym mostem na Wiśle przed otwarciem

Obwodnica Krakowa: Droga S7 z nowym mostem na Wiśle przed otwarciem

S7 2017-06-27 | 19:31

Zgodnie z umową w II połowie lipca ma być udostępniony nowy odcinek Wschodniej Obwodnicy Krakowa tzw. Trasy Nowohuckiej. Zaawansowanie prac wskazuje jednak na to, że z nowej drogi ekspresowej S7 międz...

Powiązane z "obwodnica Krakowa":

autostrada droga ekspresowa droga krajowa A4 S7 S52 94 Kraków (woj. małopolskie) małopolskie
A4 Katowice - Kraków A4 Wrocław - Katowice obwodnica Brzeska obwodnica Chrzanowa Obwodnica Legnicy obwodnica Opola obwodnica Rzeszowa obwodnica Wrocławia opłaty na A4 remont i utrudnienia na A4 obwodnica Gdańska obwodnica Kielc obwodnica Radomia obwodnica Warszawy S7 Gdańsk - Warszawa S7 Lubień - Rabka Zdrój S7 Warszawa - Kraków S52 Bielsko-Biała - Kraków obwodnica Bolesławca Obwodnica Leśnicy obwodnica Łańcuta obwodnica Dąbrowy Tarnowskiej obwodnica Gdowa obwodnica Miechowa obwodnica Nowego Sącza Obwodnica Oświęcimia obwodnica Skawiny Węzeł Poronin Zakopianka

POPULARNE W CONADROGACH.PL