• Facebook - conadrogach
Powstanie dokumentacja dla obwodnicy Lipska na DK79
Do 2025 roku na mapie drogowej województwa mazowieckiego pojawi się obwodnica Lipska na DK79. Zdjęcia: GDDKIA

Jednojezdniowa obwodnica Lipska (woj. mazowieckie) o długości ok. 6,4 km, z dwoma pasami ruchu ominie miasto po zachodniej stronie. Jej budowa zaplanowana jest do 2025 roku. Jest już umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej.

Warszawski Oddział GDDKiA podpisał umowę z firmą Lafrentz Polska na wykonanie koncepcji budowy obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79 wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla elementów odwodnienia drogi. Wartość umowy ok. 1,3 mln zł a czas realizacji to 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (czyli do września 2019 r.).

Zadaniem projektanta jest opracowanie dokumentacji zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej, jak na przykład zajętość terenu pod przyszłą drogę, powiązanie istniejących dróg z nową trasą. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych.

Jednojezdniowa obwodnica Lipska o długości ok. 6,4 km, z dwoma pasami ruchu i dodatkowymi jezdniami serwisowymi, ominie miasto po zachodniej stronie. Niewielka część trasy przebiegać będzie wzdłuż obecnej DK79.

Po wykonaniu koncepcji oraz uzyskaniu decyzji ZRID, planowane jest ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy, który zrealizuje inwestycję w systemie „projektuj i buduj”. Zakończenie całego okresu realizacji, wraz z robotami planowane jest na 2025 rok. Szacunkowy łączny koszt inwestycji (dokumentacja, wykup gruntów, budowa) wynosi: 110 mln zł.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: