• Facebook - conadrogach
Projektują drogę S10 Bydgoszcz - Toruń
Trwa projektowanie około 50 km odcinka drogi ekspresowej S10 z Bydgoszczy do Torunia. W I połowie 2018 r. powstanie STEŚ wraz z elementami Koncepcji Programowej i materiałami do decyzji środowiskowej. Zdjęcia: GDDKIA

Trwają prace projektowe dla drogi ekspresowej S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń. W pierwszej połowie 2018 roku powstanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ) wraz z elementami Koncepcji Programowej i materiałami do decyzji środowiskowej, co pozwoli na ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy prac budowlanych.

Wykonawcą prac projektowych jest firma Mosty Katowice Sp. z o.o. Zakresem projektowania objęty jest odcinek w ciągu drogi krajowej nr 10 Bydgoszcz - Toruń (węzeł Bydgoszcz Południe - węzeł Toruń Południe) który ma być rozbudowany do parametrów drogi ekspresowej wraz z:

- rozbudową węzła Toruń Południe mającą na celu połączenie drogi ekspresowej S10 i autostrady A1 z drogą krajową nr 91.

- rozbudową węzła Bydgoszcz Południe (Stryszek), polegającą na dostosowaniu rozwiązań węzła do przekroju 2x2 drogi krajowej nr 25 na całym węźle wraz z odcinkiem do miejscowości Brzoza (włącznie z istniejącym skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 254).

Aktualnie trwają prace nad I ETAPEM STEŚ z elementami Koncepcji Programowej polegającym na:

 • wstępne określenie zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia oraz ustalenie jego efektywności ekonomicznej,
 • ustalenie przebiegu trasy poszczególnych wariantów (na podstawie analizy wariantów i uzyskanych opinii) oraz ostateczne ustalenie typów oraz podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych,
 • dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej w sprawie celowości, zakresu i horyzontu czasowego realizacji zadania inwestycyjnego,
 • umożliwienie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Celem w II ETAPIE STEŚ jest:

 • uściślenie zakresu rzeczowego i finansowego polegające na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych dróg, konstrukcji drogowych obiektów inżynierskich, granic terenowych zadania inwestycyjnego oraz przedmiaru robót i ich kosztorysu dla kluczowych elementów przedsięwzięcia,
 • określenie wytycznych dla projektu budowlanego,
 • wykonanie analizy wielokryterialnej umożliwiającej Zamawiającemu wybór najkorzystniejszych wariantów technicznych do dalszej realizacji.

 

Droga krajowa nr 10 Bydgoszcz- Toruń będzie rozbudowana do parametrów ekspresowej S10

Droga krajowa nr 10 Bydgoszcz- Toruń będzie trasa ekspresową S10. Zdjęcia: GDDKIA

 

Harmonogram prac projektowych dla S10:

1. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap I – październik 2017r.

2. Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagany do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – październik 2017r.

3. Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej Etap II – 2018r.

4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – I połowa 2018r.


Droga ekspresowa S10 Bydgoszcz – Toruń w liczbach:

 • Długość projektowanego odcinka drogi ekspresowej S10 to około 50 km
 • Liczba pasów ruchu: 2x2 (docelowo 2x3)
 • Szerokość pasa ruchu: 3,5 m
 • Szerokość pasów awaryjnych: 2,5 m
 • Prędkość projektowa – 120 km/h

Droga ekspresowa S10 biegnąca z zachodu na wschód stanie się jedną z dróg o strategicznym dla gospodarki znaczeniu. Stanowić będzie bowiem uzupełnienie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Połączy docelowo zespół portów morskich Szczecin-Świnoujście z Bydgoszczą, Toruniem oraz Warszawą, stając się tym samym jedną z głównych dróg o podstawowym znaczeniu dla gospodarki całego kraju.

 

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Tadeusz
2017-08-14 00:19
Jest to bardzo ważny odcinek S10 , zaledwie 50 km,który obsługuje w samym tym rejonie 600 tys.osob nie wspominając o tranzycie. Po drodze jest lotnisko, dwa parki przemysłowe. Ma ogromne znaczenie łączy S5 i A1. Ruch jest ogromny, właściwie na tej drodze nie ma gdzie wyprzedzać, kolumny tirów. Ten STEŚ zakończy się w kwietniu 2018 r. Niestety droga przeszła na dalszy okres bez terminu i środków finansowania. Politycy proponują PPP /partnerstwo publiczno prywatne / ale czy znajdzie się chętny wyłożyć 2 mld by wybudować drogę i otrzymywać przez 15 lat jej zwrot ?. Generalnie da się na niej zarobić stawiając stawiając stacje,restauracje,hotele, parki rozrywki. Ale ktoś musi wyłożyć na wejściu kasę. Ciekawe że ta trasa ma mieć parametry autostrady po 3 pasy. Co oznacza że może stać się autostradą. Cała S10 jest b.wazna ale obecnie priorytetowy jest S17 i S19 kosztem tej drogi.Region kujawsko-pomorskie potrzebuje tej drogi bo niestety bardzo słabo się rozwija. Politycy nie walczyli i nie walczą o ta drogę jedną z ważniejszych dla gospodarki, a to taki krótki odcinek !!!

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: