1. Strona główna
 2. Informacje
 3. Przebieg S11 Poznań – Oborniki wybrany do wniosku DŚU. Ponad 300 km S11 w projektowaniu

Przebieg S11 Poznań – Oborniki wybrany do wniosku DŚU. Ponad 300 km S11 w projektowaniu

 1. Anna Kluba
 2. conadrogach.pl
 3. 2020-12-29
Przebieg S11 Poznań – Oborniki wybrany do wniosku DŚU. Ponad 300 km S11 w projektowaniu
Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla S11 Oborniki - Poznań złożony. Zdjęcia: GDDKIA
Dla budowy drogi ekspresowej S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik został złożony wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Decyzja ta ostatecznie zatwierdzi przebieg przyszłej drogi ekspresowej. Drogowcy preferują wariant o długości ponad 22 kilometrów.

S11 Poznań - Oborniki na etapie wniosku o DŚU

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu został złożony wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla ponad 22 km odcinka trasy S11 Oborniki – Poznań. Spodziewany termin uzyskania DŚU to druga połowa 2021 r. Dalszy etap przygotowań to opracowanie Koncepcji programowej, która uszczegółowi rozwiązania projektowe dla zatwierdzonego w DŚU wariantu S11. Jest to ostatni etap prac studialnych, po zakończeniu którego można będzie rozpocząć etap opracowania projektu budowlanego, umożliwiającego uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a w dalszej kolejności rozpoczęcie prac w terenie.

- Postępowanie przetargowe na realizację zadania w systemie Projektuj i buduj planujemy ogłosić w IV kwartale 2022 r. Roboty realizowane będą w latach 2024-2026 – planuje poznański oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Rok 2021 pod znakiem przetargów na S19, S17, S6 i S10

Jako preferowany do wniosku o DŚU przebieg trasy S11 Poznań – Oborniki wskazany został wariant (WW). Trasa planowanej drogi ekspresowej S11 w wariancie WW ma długość ok. 22,2 km. Przewidziano zaprojektowanie obwodnicy Obornik po wschodniej stronie miejscowości z ominięciem zabudowy mieszkalnej. Początek trasy znajduje się w okolicy km 242+600 istniejącej drogi krajowej nr 11. W km 0+082 planowanej drogi ekspresowej S11 przewidziano budowę obiektu nad linią kolejową nr 354 relacji Poznań Główny – Piła Główna. Dalej droga będzie przebiegać po północnowschodniej stronie miejscowości Rożnowo, a następnie po wschodniej stronie miejscowości Kowanowo. W km 7+417 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 187 łączącą Pniewy z Murowaną Gośliną przewidziano węzeł drogowy „Oborniki” umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z projektowaną drogą ekspresową S11. W km 8+733 po zachodniej stronie miejscowości Gołaszyn przewidziano budowę mostu nad rzeką Wartą. Po przekroczeniu doliny Warty planuje się po obu stronach drogi ekspresowej wybudowanie miejsc obsługi podróżnych MOP typu II i typu III w km ok. 10+800. W km 16+737 na przecięciu z istniejącą drogą krajową nr 11 przewidziano węzeł drogowy „Chludowo” umożliwiający zapewnienie połączenia komunikacyjnego z planowaną drogą ekspresową S11. Następnie trasa będzie przebiegać po zachodniej stronie miejscowości Chludowo pomiędzy linią kolejową nr 354 i istniejącą drogą krajową nr 11, omijając Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las. Proponowany przebieg łączy się przez istniejący węzeł „Poznań Północ” z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S11.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 Poznań - oborniki z obwodnicą Obornik

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 Poznań - Oborniki z obwodnicą Obornik. Mapa: GDDKIA

Podstawowe parametry techniczne drogi ekspresowej S11 Poznań - Oborniki:

 • klasa drogi S
 • ilość pasów ruchu przekrój dwujezdniowy (2x2)
 • prędkość projektowa Vp = 100 km/h,
 • obciążenie nawierzchni 11,5 tony /oś
 • skrajnia pionowa 5,0 m
 • kategoria ruchu KR 6
 • pasy ruchu 2 x 3,50 m
 • pas awaryjny 2 x 2,50 m
 • pobocza 2 x min. 1,25 m
 • pas dzielący: opaska wewnętrzna 2 x 0,5 m, część gruntowa min. 4,0 m


Budowa drogi ekspresowej S11 Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik została ujęta w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 - 2023 (z perspektywą do 2025 r.).

W budowie 25 km drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie

Projektowana droga S11 stanowi fragment trasy łączącej Kołobrzeg z Poznaniem, jak również element ważnego w skali kraju połączenia drogowego, w tym o znaczeniu obronnym. Zapewnia bowiem dojazd z Poznania na środkowe wybrzeże Bałtyku.

Ponad 300 kilometrów S11 w projektowaniu

W Wielkopolsce od 2018 roku dla poszczególnych odcinków S11 (za wyjątkiem S11 Piła - Ujście i S11 Kórnik - Ostrów) trwa proces przygotowawczy, kiedy to podpisano umowy z wykonawcami na wykonanie projektowych prac studialnych obejmujących stadia: Studium Korytarzowe (SK), Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) i Koncepcję Programową (KP).

Realizację drogi ekspresowej S11 Szczecinek - Kepno podzielono na następujące odcinki:

 • Szczecinek - Piła
 • Piła - Ujście
 • Ujście - Oborniki
 • Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik
 • Kórnik - Ostrów Wielkopolski
 • Ostrów Wielkopolski - Kępno

Mapa drogi ekspresowej S11 Koszalin - Poznań

Mapa drogi ekspresowej S11 Koszalin - Poznań. Mapa: GDDKIA

Coraz bliżej budowy drogi S11 z Koszalina. Jest pierwszy wniosek o ZRID

Harmonogram i zaawansowanie prac dla pozostałych odcinków drogi ekspresowej S11 w Wielkopolsce

S11 Szczecinek - Piła

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 24 lipca 2020 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ. Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

S11 Piła - Ujście

Dotychczas opracowano STEŚ, wskazując wariant preferowany do realizacji oraz złożono wniosek o wydanie DŚU. Nastąpiła konieczność dokonania aktualizacji złożonych materiałów do DŚU w zakresie wykonania ponownej inwentaryzacji przyrodniczej obejmującej pełen okres wegetacyjny. W związku z powyższym konieczne było zawieszenie trwającego postępowania o wydanie DŚU. Na koniec 2019 r. ogłoszono przetarg na aktualizację materiałów do wniosku o uzyskanie DŚU. Umowę z nowym wykonawcą podpisano z początkiem kwietnia 2020 r. Ponowne złożenie wniosku o DŚU przewiduje się na początku 2022 r. Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2028

S11 Ujście - Oborniki

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 15 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ. Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027.

Mapa drogi ekspresowej S11 Poznań - Kepno

Mapa drogi ekspresowej S11 Poznań - Kepno. Mapa: GDDKIA

S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski

Dla odcinka S11 Kórnik - Ostrów Wielkopolski zakończono w 2018 r. Studium Korytarzowe, a w 2019 roku rozpoczęto prace nad STEŚ. W ramach zawartej umowy przeprowadzono również konsultacje samorządowe i społeczne. Niestety, prace nad STEŚ przerwano, ponieważ wykonawca opracowujący dokumentację złożył wniosek o upadłość likwidacyjną. Z uwagi na zaistniałą sytuację GDDKiA wypowiedziała wykonawcy umowę. W październiku 2019 r. ogłoszono przetarg na dokończenie opracowań projektowych w zakresie STEŚ wraz z uzyskaniem DŚU i opracowaniem KP. Umowę z nowym wykonawcą podpisano w połowie maja 2020 r. Lata realizacji (roboty budowlane): 2026-2028

S11 Ostrów Wielkopolski - Kępno

Inwestycja znajduje się w końcowej fazie opracowywania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 15 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych dla STEŚ. Lata realizacji (roboty budowlane): 2025-2027

 

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S11 Jak dojadę - Oborniki