1. Strona główna
  2. Informacje
  3. W budowie 25 km drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie

W budowie 25 km drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2020-12-18
W budowie 25 km drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie
Budowa obwodnicy Kępna jest już zaawansowana. Wkrótce ruszą prace dla 25 km obwodnicy Olesna. Zdjęcia: GDDKIA
Może ruszać budowa ważnego odcinka drogi ekspresowej S11 w woj. opolskim. Chodzi o 25 kilometrową obwodnicę Olesna. Sąsiednie odcinki trasy S11 w kierunku Bytomia i woj. wielkopolskiego są dopiero na etapie przygotowań. Z obwodnicy skorzystamy za dwa lata.

ZRID na S11 obwodnicę Olesna wydany

Zielonym światłem dla budowy obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11 jest wydana przez wojewodę opolskiego decyzja Zgoda na Realizację Inwestycji Drogowej ZRID.

Umowa na realizację tej inwestycji w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana 20 maja 2019 r. i opiewa na 694 mln zł. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm MIRBUD S.A. (lider) oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. (partner).

Wykonawca inwestycji wybuduje obwodnicę o łącznej długości 24,8 km. Projektowana obwodnica będzie drogą klasy technicznej S, dwujezdniową z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. W ramach inwestycji powstaną 24 obiekty mostowe, węzeł Olesno wraz z dwoma rondami na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 487 oraz kolejne dwa ronda - na początku i końcu obwodnicy. Wśród zaprojektowanych obiektów mostowych największe z nich to dwa wiadukty nad linią kolejową o długości całkowitej odpowiednio około 135 m oraz 126 m, zlokalizowane w pobliżu m. Wydzieracz. Projekt przewiduje także budowę urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przebudowę infrastruktury technicznej (sieć wodno-kanalizacyjna, gazowa, elektroenergetyczna, telekomunikacyjna i urządzenia melioracyjne). Planowany termin oddania obwodnicy do ruchu to IV kwartał 2022 roku.

Jakie nowe drogi w 2021 roku? Przybędzie ponad 300 km dróg ekspresowych?

Wizualizacja obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11

Wizualizacja obwodnicy Olesna w ciągu drogi ekspresowej S11. Zdjęcia: GDDKIA

Początek przebiegu ekspresowej obwodnicy Olesna będzie zlokalizowany na istniejącej drodze krajowej nr 11 w pobliżu m. Kolo­nia Ciarka w ramach tymczasowego ronda łączącego istniejącą drogę krajową nr 11 z drogą ekspresową S11. Koniec zlokalizowany będzie na granicy woj. opolskiego i śląskiego, dowiązując się do istniejącej drogi krajowej nr 11 w pobliżu miejscowości Łomnica poprzez tymczasowy łącznik oraz rondo łączące drogę ekspresową S11 z istniejącą drogą krajową nr 11. Realizowane „tymczasowe połączenia” wynikają z etapu przygotowania sąsiednich odcinków drogi ekspresowej S11, tj. dla odcinka w kierunku Bytomia oraz dla odcinka w kierunku granicy z woj. wielkopolskim. 

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 na 25 km odcinku obwodnicy Olesna

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S11 na 25 km odcinku obwodnicy Olesna

Projektowana obwodnica będzie docelowo stanowiła fragment drogi ekspresowej S11 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i nośności 11,5 t/oś. Trasa S11 ma charakter ogólnopolski i docelowo połączy Pomorze z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. W przygotowaniu są kolejne odcinki.


Mapa drogi ekspresowej S11 w woj. opolskim z obwodnicą Olesna

Mapa drogi ekspresowej S11 w woj. opolskim z obwodnicą Olesna. Mapa: GDDKIA

Ponad 300 km trasy S11 Szczecinek – Kępno w projektowaniu, terminy budowy

 

Pozostałe odcinki S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego na etapie decyzji środowiskowej

Na etapie opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest budowa drogi ekspresowej S11 Kępno - granica woj. opolskiego i śląskiego (z wyłączeniem obwodnicy Olesna). Projektowany odcinek to droga ekspresowa, dwujezdniowa, z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Wykonawca przeanalizował cztery warianty przebiegu trasy głównej drogi ekspresowej S11 o długości od 44,2 km do 46,9 km. W zależności od analizowanego wariantu, inwestycja przebiega przez dwa lub trzy województwa. We wszystkich analizowanych wariantach najdłuższe odcinki zlokalizowane są w województwie opolskim. Ponadto warianty W1 i W1B biegną przez obszar województwa wielkopolskiego, a warianty W2 i W2B zajmują niewielki odcinek - ok. 2,5 km na terenie województwa łódzkiego.

W lipcu ubiegłego roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI), na którym rekomendowanym do realizacji wariantem był wariant W2B wraz z wariantem alternatywnym W1.

Od października 2019 r. trwają prace nad Koncepcją Programową, które aktualnie są na etapie końcowym. W listopadzie 2019 r. został złożony do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, którą drogowcy planują uzyskać pod koniec 2020 r.

Coraz bliżej budowy drogi S11 z Koszalina. Jest pierwszy wniosek o ZRID

Droga ekspresowa S11 połączy nadmorskie ośrodki wypoczynkowe w okolicach Koszalina  z Poznaniem i dalej z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym. Trasa przetnie cztery województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie i połaczy się z drogami ekspresowymi S6, S5, S8, planowaną S10 i autostradami A2 i A1. Jej docelowa długość to około 550 km. 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S11 Jak dojadę - Olesno