• Facebook - conadrogach
Rok 2017 na drogach Warmii i Mazur - oddano 75 km za 2,9 mld zł
W 2017 r. na Warmii i Mazurach udostępniono kierowcom wszystkie odcinki drogi ekspresowej S7, drogę S51 Olsztyn – Olsztynek oraz obwodnicę Ostródy w ciągu DK16. To łącznie prawie 75 km o wartości blisko 2,9 mld zł. Zdjęcia: GDDKIA

2,9 mld zł to wartość inwestycji drogowych, których realizacja zakończyła się na Warmii i Mazurach w 2017 roku. Udostępniono kierowcom prawie 75 km nowych dróg ekspresowych S7, S51 i obwodnicę Ostródy. Czekają nas kolejne dobre lata, bo wartość wszystkich toczących się na drogach krajowych regionu inwestycji to blisko 4,4 mld zł.

W 2017 r. kontynuowano prace na kontraktach zawartych w latach 2015-16. Są to następujące odcinki:

 • S7 Nidzica Północ - Nidzica Południe /9,1km/229,4 mln zł
 • S7 Nidzica Południe – Napierki/13,6km/263,1 mln zł
 • S51 Olsztyn – Olsztynek/13,3km/394,8 mln zł
 • S7 Ostróda Południe – Rychnowo/8,8km/299,2 mln zł
 • S7 Rychnowo – Olsztynek/11,3km/388,5 mln zł
 • S7 Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk16/18,4 km/1 318,5 mln zł
 • DK16 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 1 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe/10 km/387,5 mln zł
 • S51 południowa obwodnica Olsztyna, zad. 2 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe/14,7 km/1,01 mld zł

Spośród wyżej wymienionych dróg ekspresowych w 2017 roku udostępniono kierowcom wszystkie odcinki drogi S7, drogę S51 Olsztyn – Olsztynek oraz obwodnicę Ostródy wciągu drogi krajowej nr 16. To łącznie prawie 75 km o wartości blisko 2,9 mld zł.

 

Droga ekspresowa S7 Nidzica - Napierki

Droga ekspresowa S7 Nidzica - Napierki. Zdjęcia: GDDKIA

 

W budowie pozostają jeszcze dwa odcinki obwodnicy Olsztyna, których realizacja zakończy się w 2018 roku.

Podpisaniem umów rozpoczęły się natomiast dwa nowe kontrakty na projekt i budowę odcinków drogi ekspresowej S7 realizowanej przez olsztyński oddział GDDKiA na terenie Mazowsza, tj. Napierki – Mława (14 km) i Mława – Strzegowo (21,5 km).

W pierwszym kwartale 2018 roku na podpisanie umów na projekt i budowę oczekują jeszcze dwa mazowieckie odcinki S7 Strzegowo – Pieńki i Pieńki – Płońsk, obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk15 oraz trzy odcinki drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

 

Inwestycje w przygotowaniu

W 2017 r. zakończyły się przetargi na budowę w systemie „Projektuj i buduj”. Są to zadania:

 • S7 Napierki - Mława (14 km),
 • S7 Mława – Strzegowo (21,5 km),
 • S7 Strzegowo - Pieńki (22 km),
 • S7 Pieńki - Płońsk (13,7 km),
 • DK15 obwodnica Nowego Miasta Lubawskiego (18 km).

 

W fazie końcowej znajdują się postępowania na budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki.

W 2017 roku zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji dwóch dróg ekspresowych, tj.:

 • studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowego z elementami koncepcji programowej dla budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Mrągowo - Orzysz – Ełk,

 • koncepcji programowej, projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo – Wirwajdy.

W kwietniu 2018 roku mają zakończyć się prace nad koncepcją programową dla odcinka drogi krajowej nr 16 Borki Wielkie - Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa, co pozwoli jeszcze w 2018 roku ogłosić przetarg na projekt i budowę tej drogi.

 W 2017 r. przybyło 75 kilometrów nowych dróg na Warmii i Mazurach

W 2017 r. przybyło 75 kilometrów nowych dróg na Warmii i Mazurach. Zdjecia: GDDKIA

Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych

W 2017 roku GDDKiA Oddział w Olsztynie realizował także zadania inwestycyjne mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Program ten stanowi część Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-23 (z perspektywą do 2025). W roku 2017 realizowane były następujące zadania o łącznej wartości ok. 71,5 mln zł. Są to:

 • DK53/59 Rozogi – budowa ronda
 • DK16 Kisielice – Ogrodzieniec - budowa ciągu pieszo – rowerowego
 • DK63 Węgorzewo – budowa ronda
 • DK59/63 Giżycko – budowa ronda wraz rozbudową istniejącego układu drogowego do przekroju dwujezdniowego
 • DK51 Dywity – budowa ciągu pieszo-rowerowego
 • DK16 Stradomno – budowa chodnika
 • DK16 Stare Jabłonki – remont mostu
 • DK53 Szczytno – rozbudowa drogi (ul. Leyka, Wileńska)

 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Kristof
2018-01-03 20:40
To co tu wybudowali to tylko Warmia. Na Mazurach to tylko jakieś mrzonki . Może coś kiedyś .

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: