1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) z perspektywą do 2033 r.

Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) z perspektywą do 2033 r.

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-11-21
Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych (PBDK) z perspektywą do 2033 r.
Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. zakłada m.in. budowę autostrady A2 i dróg ekspresowych. Zdjęcia: GDDKIA
Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.) to dokument, który zawiera listę inwestycji na drogach krajowych zaplanowanych przez rząd do realizacji w rozpoczętej III dekadzie XXI w. Przewiduje on budowę spójnej sieci drogowej, w tym dokończenie budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce.

Co to jest Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (PBDK2030)?

Nowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (PBDK2030) określa cele polityki transportowej w zakresie budowy drogowej sieci TEN-T na terenie Polski oraz drogowych połączeń komplementarnych. Łącznie na realizację inwestycji ujętych w nowym programie przeznaczona zostanie kwota 294,4 mld zł. Limit finansowy obejmuje nowe zadania o wartości około 187 mld zł, zadania kontynuowane o wartości 104,5 mld zł oraz rezerwę w wysokości 3 mld zł.

Podstawowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w RPBDK2030 jest Krajowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. środkami z programów operacyjnych Unii Europejskiej. Limit finansowy nowego programu powinien pozwolić na zakończenie całej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych.

RPBDK2030 zakłada realizację inwestycji drogowych w ciągu dróg krajowych, dróg ekspresowych oraz autostrad o łącznej długości ponad 6,1 tys. km. Nowe inwestycje będą obejmowały zadania o długości 2,6 tys. km, natomiast zadania kontynuowane, rozpoczęte w ramach dotychczasowego programu drogowego, mają ponad 3,5 tys. km.

Celem RPBDK2030 jest stworzenie spójnej sieci dróg krajowych zapewniającej efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. Poprawa przepustowości głównych arterii jest jednym z kluczowych elementów, które mogą zwiększyć dynamikę rozwoju zarówno regionów, jak i całego kraju poprzez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

Realizacja planowanych w RPBDK2030 inwestycji pozwoli również zaspokoić oczekiwania mieszkańców związane z bezpieczną i szybką komunikacją. Ponadto, zmniejszona zostanie luka infrastrukturalna pomiędzy krajami tzw. starej unii a Polską oraz zostaną dotrzymane unijne zobowiązania dotyczące budowy sieć TEN-T, w tym sieci bazowej, składającej się z połączeń priorytetowych, istotnych z punktu widzenia celów europejskiej polityki transportowej, której realizacja ma zostać zakończona do 2030 r.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE