S16 Ełk – Knyszyn - budowa dopiero po 2024. Umowa na dokumentację podpisana
S16 Ełk – Knyszyn. Podpisanie umowy na dokumentację (14.01.2019 r.). Zdjęcia: GDDKIA

Odcinek drogi ekspresowej S16 z Ełku do Knyszyna będzie miał około 70 km długości. Budowa drogi będzie możliwa dopiero po 2024 roku. Wcześniej musi powstać dokumentacja projektowa, zostać wydana decyzja środowiskowa i ruszyć przetarg na wybór wykonawcy prac. Drogowcy szacują, że droga, która połączy S61 Via Balticę z S19 Via Carpatią będzie gotowa za dziewięć lat.

Plusem jest fakt, że ruszają prace przygotowawcze. Drogowcy zawarli umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej na drogę ekspresową S16, na odcinku Ełk – Knyszyn. Wykonawca wyłonionym w przetargu, jest firma Schuessler – Plan Inżynierzy Sp. z o.o. , która za kwotę 4,78 mln zł ma przygotować dokumentację w ciągu 29 miesięcy od chwili podpisania umowy.

Wykonawca dokumentacji na obecnym, wstępnym etapie, ma:

  • wskazać możliwe przebiegi planowanej drogi ekspresowej S16 (min. 5 różnych wariantów),

  • opracować wstępne projekty techniczne drogi na każdym z planowanych wariantów, ze wskazaniem: ilości, rodzaju i lokalizacji koniecznych węzłów drogowych, obiektów inżynierskich (mostów, przepustów), wymagań co do koniecznego przekroju drogi głównej, ale także dróg innych kategorii.

Na podstawie założeń technicznych firma projektowa oszacuje też koszty wykonania odcinka drogi w każdym z rozpatrywanych wariantów i porównanie z planowanymi „dochodami” (oszczędnościami w kosztach podróży, wypadków) szacowanymi na podstawie przygotowanej prognozy ruchu.

Zadaniem wykonawcy będzie też wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej i rozpoznanie środowiska przyrodniczego w szerokim pasie każdego z analizowanych wariantów z rozpoznaniem jaki wpływ na okoliczne środowisko będzie miała droga o zaproponowanych rozwiązaniach technicznych, zebranie informacji o potrzebach, propozycjach, preferencjach i protestach okolicznych mieszkańców, gmin, powiatów, także w trakcie spotkań informacyjnych.

Wszystkie informacje mają być ostatecznie zebrane w analizę wielokryterialną, z oceną każdego z wariantów S16-ki na postawie takich samych kryteriów i wskazanie wariantu najlepszego.

- Przygotowane materiały pozwolą za dwa i pól roku wystąpić z wnioskiem o decyzję środowiskową. Realizacja drogi S16 w systemie „projektuj i buduj” przewidziana jest na lata 2024 (podpisanie umowy) – 2027 (zakończenie robót) – informuje białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

 

 Mapa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn

Mapa drogi ekspresowej S16 Ełk - Knyszyn. Mapa: GDDKIA

 

Inwestycja zakłada budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej S16 o przekroju 2x2 i nośności 115 kN/oś. W ciągu trasy powstaną węzły drogowe i obiekty inżynierskie.

Resort infrastruktury zatwierdził  dla S16 Ełk - Knyszyn na razie finansowanie wspomnianych prac przygotowawczych, które będą prowadzone w latach 2019–2023.

Droga ekspresowa S16 połączy drogę ekspresową S19 w Białymstoku z S61 w Ełku i dalej drogą S51 w Olsztynie. Zepnie ona dwa międzynarodowe korytarze transportowe via Baltica i via Carpatia. Przebiegać będzie przez województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie.

Zaawansowana jest realizacja S16-ki na odcinku  Mrągowo - Borki  Wielkie w woj. warmińsko-mazurskim. Inwestycja polega na budowie drogi o długości 17,1 km, w tym: 13,1 km w ciągu ekspresowej S16 oraz 4 km w ciągu DK59 (obwodnica Mrągowa). Projektowanie i budowa trasy zajmie co najmniej 36 miesięcy. Prace powinny ruszyć w 2019 roku. 

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

grand
2019-02-01 13:40
xx -S16 -odcinek: Knyszyn-Ełk ma powstać jako przedłużenie S16: Ełk- Mrągowo- Olsztyn i dalej. Ważnym argumentem za jego budową jest tam konieczne ekspresowe międzynarodowe połączenie S19 (Via Carpatia - w. Knyszyn) z S61 (Via Baltica- w. Ełk Płd.). DK8- do Augustowa, widać, pozostanie (na razie) jako 1-jezdniowa. Ale Augustów niejako jest ,,sam sobie winien", kiedy gwałtownie protestował przeciwko przebiegowi DK8 przez ich miasto. Wówczas GDDKiA wybudowała obok nową Obwodnicę z Augustowa do m.Raczki; który stał się nowym węzłem dla budowanej S8 w kierunku Suwałk i granicy z Litwą.
xx
2019-01-19 22:19
A dlaczego nie rozbudują drogi dk8 przez Augustów do parametrów eski

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: