1. Strona główna
  2. Informacje
  3. S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy stoi w miejscu. To jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji drogowych

S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy stoi w miejscu. To jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji drogowych

  1. Anna Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-10-19
S17 Wschodnia Obwodnica Warszawy stoi w miejscu. To jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji drogowych
Wschodnia Obwodnica Warszawy na najdłuższym fragmencie S17 Drewnica - Ząbki - Warszawa Wschód utknęła w sądzie. To jedna z najdłużej przygotowywanych inwestycji w Polsce. Zdjęcia: GDDKIA
Realizacja Wschodniej Obwodnicy Warszawy, jako drogi ekspresowej S17, od lat stoi w miejscu. Problematyczny jest przebieg trasy, wielokrotnie bojkotowany i zaskarżany. W sprawie najdłuższego fragmentu obwodnicy S17 Drewnica - Ząbki - Warszawa Wschód cały czas rozpatrywane są skargi w sądzie. W tym roku pojedziemy zaledwie 2,5 km fragmentem trasy S17 na węźle Warszawa Wschód.

Cały czas nie ma mowy o budowie dalszych odcinków ekspresowej trasy S17 Drewnica - Ząbki - Warszawa Wschód, czyli najdłuższej części Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Od kilku lat trwają spory dotyczące przebiegu odcinków S17: Zakręt – Ząbki o długości 10,2 km i Ząbki - Drewnica dł. 3,6 km.

Wielkie obwodnice wielkich polskich miast


Obwodnica Warszawy - kiedy powstanie wschodnia część obwodnicy w ciągu S17

Obwodnica Warszawy - kiedy powstanie wschodnia część obwodnicy w ciągu S17 do Drewnicy? Mapa: GDDKIA


Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) uchylił w całości decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Wschodniej Obwodnicy Warszawy na odcinkach S17 Drewnica - Ząbki (18 lutego 2021 r.) oraz Ząbki - Warszawa Wschód (Zakręt) (15 lutego 2021 r.). Ponadto umorzone zostały postępowania przed Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Białymstoku dla obu tych przedsięwzięć.

Decyzje GDOŚ zostały zaskarżone, m.in. przez GDDKiA, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie. WSA w Warszawie (wyrok z 24 sierpnia 2021 r. dla S17 Ząbki - Warszawa Wschód i 19 stycznia 2022 r. dla S17 Drewnica - Ząbki) uchylił decyzję GDOŚ. Z wyroku sądu wynika obowiązek merytorycznego rozpatrzenia przez GDOŚ otrzymanych odwołań od decyzji RDOŚ w Białymstoku. Od wyroku WSA w sprawie S17 Drewnica - Warszawa Wschód wpłynęły jednak skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Drogowcy mają związane ręce, podjęcie działań związanych z realizacją Wschodniej Obwodnicy Warszawy będzie możliwe dopiero po prawomocnym zakończeniu postępowań, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przed sądami administracyjnymi.

Lubelska trasa S17 w przetargu i przygotowaniu. W tym roku trzy umowy na S17 do Hrebenne


Droga ekspresowa S17 w rejonie węzła Warszawa Wschód na Wschodniej Obwodnicy Warszawy

Droga ekspresowa S17 w rejonie węzła Warszawa Wschód na Wschodniej Obwodnicy Warszawy. ZDjęcia: GDDKIA

Przypominamy, że wreszcie dobiegają końca prace dla zaledwie 2,5 km odcinka S17 Warszawa Wschód (Zakręt) - Lubelska. Wykonawcą zadania jest Warbud, z którym umowa została podpisana 22 listopada 2017 r. i miała wartość 225 mln zł.

Budowa tego odcinka trwa już ponad rok dłużej niż zakładał kontrakt. W trakcie inwestycji wykonawca wystąpił z roszczeniami o wydłużenie czasu na ukończenie zadania lub otrzymania dodatkowych pieniędzy. Argumentował to m.in. długotrwałą procedurą uzyskiwania decyzji ZRID oraz procesu uzgadniania i przebudowy kolizji uzbrojenia terenu. Zgodnie z aneksem do umowy otwarcie tego krótkiego odcinka trasy S17 zaplanowano na jesień 2022 r. 

W ramach inwestycji powstał trzypoziomowy węzeł u zbiegu DK2 i DK17 w Zakręcie. Węzeł Warszawa Wschód będzie umożliwiał relacje we wszystkich kierunkach. Na najniższym poziomie –1 poprowadzono jezdnię z dwoma pasami ruchu, obsługującą szlak Warszawa - Mińsk Mazowiecki. Na poziomie 0 powstaje rondo, pod którym budowane są przejścia podziemne dla pieszych oraz rowerzystów. Z ronda będzie można wjechać na łącznice węzła. Na poziomie +1 ulokowano drogę ekspresową S17, stanowiącą fragment Wschodniej Obwodnicy Warszawy, który w przyszłości zostanie połączony z S8 na wysokości Marek. 

Wykonawca skończył już zasadnicze roboty, na jezdni są już ozaczone pasy ruchu. Obecnie trwają odbiory GDDKIA i Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Być może jeszcze w październiku br. przejedziemy nową częścią Wschodniej Obwodnicy Warszawy.

- Trasa zostanie otwarta po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, zgodnie z umową jesienią tego roku. Udostępnienie do ruchu trasy głównej nie oznacza zakończenia wszystkich robót. Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości. Wykonawca będzie prowadził jeszcze prace - informuje warszawski oddział GDDKiA.

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze S17 Jak dojadę - Warszawa