1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Wielkie obwodnice wielkich polskich miast

Wielkie obwodnice wielkich polskich miast

  1. Michał Kluba
  2. conadrogach.pl
  3. 2022-09-10
Wielkie obwodnice wielkich polskich miast
Południowa Obwodnica Warszawy. Zdjęcie: GDDKiA.
Jak obecnie wyglądają obwodnice największych polskich miast? Które z nich są już w pełni gotowe, a które w budowie czy jeszcze na etapie projektowania? Sprawdzamy na jakim etapie realizacji jest obwodnica Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Trójmiasta i Poznania.

Obwodnica Warszawy

Obwodnica miasta stołecznego została zaplanowana jako pierścień składający się z trzech dróg ekspresowych: S2, S8 i S17. Dwie pierwsze drogi są już oddane do ruchu. Kiedy pierścień będzie domknięty? Nie wiadomo.

 

Południowa Obwodnica Warszawy ma długość 34 km i biegnie jako droga ekspresowa S2 od węzła Konotopa, połączenia z autostradą A2 i drogą ekspresową S8, do węzła Lubelska, połączenia z drogą ekspresową S17 oraz autostradą A2. Ta niezwykle ważna dla Warszawy trasa umożliwia zjazd do miasta na węzłach:

- Opacz - zjazd na Aleje Jerozolimskie i Aleję Krakowską. To także połączenie z drogą ekspresową S8, która dociera do obwodnicy od południa oraz drogą krajową nr 7, która Aleją Obrońców Warszawy prowadzi do centrum miasta.

- Lotnisko - na północ w kierunku lotniska Okęcie biegnie stąd droga ekspresowa S79, na południe odbija droga ekspresowa S7 (w budowie).

- Puławska - zjazd na ul. Puławską.

- Ursynów Zachód - zjazd na ul. Indiry Gandhi.

- Ursynów Wschód - połączenie z ul. Branickiego.

- Wilanów - zjazd na drogę DW 714 (ul. Przyczółkowa).

- Wał Miedzeszyński - zjazd na drogę DW 801.

- Patriotów - połączenie z ul. Patriotów

Droga ekspresowa S8 przecina Warszawę od zachodu i północy. Ma długość ok 23 km. Trasa odbija od autostrady A2 i drogi ekspresowej S2 na węźle Konotopa i biegnie w kierunku Wisły. Najpierw na węźle Warszawa Zachód krzyżuje się z drogą krajową nr 92, czyli dawną drogą krajową nr 2. Na kolejnym węźle umożliwiono zjazd do Bemowa przez drogę wojewódzką nr 580 (ul. Górczewska) oraz ul. Lazurową. Dalej droga S8, która na tym odcinku nosi nazwę Alei Obrońców Grodna, krzyżuje się z Aleją Prymasa Tysiąclecia, czyli drogą krajową nr 7. Kolejne zjazdy do miasta umożliwiono przez ulice Powązkowską/Generała Maczka oraz Broniewskiego. Na węźle Marymoncka Obwodnica Warszawy została skomunikowana z ulicami Słowackiego, Popiełuszki, Żeromskiego i Marymoncką. Na ostatnim węźle przez Wisłą (Modlińska) powstało połączenie z Wybrzeżem Gdańskim. Stąd odbija na północ droga krajowa nr 7. Trasa S8 przekracza Wisłę mostem Grota-Roweckiego. Po drugiej stronie Wisły powstały jeszcze węzły umożliwiające zjazd na ulice Modlińską (droga DW 801), Jagiellońską, Wysockiego, Marywilską, Łabiszyńską i Głębocką. Dalej droga S8 opuszcza Warszawę i dociera do Marek, gdzie postał jeszcze jeden węzeł na Obwodnicy Warszawy - zjazd na drogę wojewódzką DW 629 (Marszałka Piłsudskiego). Stąd droga ekspresowa S8 odbija na północ i biegnie w kierunku Białegostoku.

W Markach zaplanowane zostało połączenie z drogą ekspresową S17, która będzie pełniła funkcję Wschodniej Obwodnicy Warszawy. Droga docelowo ominie Zielonkę, Rembertów, Wesołą i Sulejówek i dotrze do węzła Warszawa Wschód, łącząc się z drogą krajową nr 92. Zarówno węzeł Warszawa Wschód jak i krótki odcinek drogi S17 do węzła Lubelska jest aktualnie w budowie (roczne opóźnienie).

Od połączenia z drogą ekspresową S8 w Markach (węzeł Drewnica) do węzła Lubelska, Wschodnia Obwodnica będzie miała ok 16 km długości. Do węzła Warszawa Wschodnia (robocza nazwa „Zakręt”) zaplanowane zostały węzły:

- Zielonka - skrzyżowanie z ul. Piłsudskiego (droga wojewódzka DW631 - kierunek Nieporęt) oraz ul. Wyszyńskiego (DW634 - kierunek Wołomin).

- Poligon.

- Rembertów - skrzyżowanie z ul. Okuniewską (DW637 - kierunek Sulejówek).

- Wesoła.

Droga S17 na odcinku od połączenia z drogą S8 do węzła Warszawa Wschód jest wciąż na etapie planowania i nie powstanie przed 2025 rokiem. Jak informowaliśmy wcześniej, nie wyłoniono nawet wykonawców 2 zaplanowanych tu odcinków drogi.

Na węźle Lubelska Wschodnia Obwodnica łączy się z Południową Obwodnicą Warszawy, droga ekspresowa S17 odbija na południe w kierunku Lublina, na wschód zaś biegnie autostrada A2.

 

Łączna długość Obwodnicy Warszawy: 73,5 km

- droga S2: 34 km

- droga S8: 23 km

- droga S17: 16,5 km

Oddano do ruchu: 57,5 km (78%)

Termin zakończenia budowy pełnego pierścienia: nieznany

 

Obwodnica Krakowa

Pierścień dróg szybkiego ruchu wokół Krakowa będzie złożony z autostrady A4 oraz dróg ekspresowych S52 oraz S7. Północny i północno-wschodni fragment obwodnicy jest dopiero w budowie.

 

Autostrada A4 omija Kraków od zachodu i południa. Funkcję obwodnicy miasta autostrada pełni na 27 km odcinku pomiędzy węzłem Balice, skąd na północ odbija droga ekspresowa S52 oraz węzłem Kraków Bieżanów, skąd A4 biegnie dalej na wschód w kierunku Tarnowa, a na północ odbija droga ekspresowa S7, czyli Wschodnia Obwodnica Krakowa.

Z autostrady A4 do Krakowa można zjechać jednym z 7 węzłów:

- Kraków Balice - zjazd na lotnisko i do miasta przez ul. Olszanicką.

- Kraków Bielany - zjazd na ul. Mirowską.

- Kraków Tyniec - zjazd na ul. Tyniecką.

- Kraków Skawina - zjazd na ul. Skotnicką. Stąd do Skawiny biegnie droga krajowa nr 44.

- Kraków Południe (Zakopiański) - zjazd na ul. Zakopiańską i na drogę krajową nr 7, która na południe biegnie w kierunku Zakopanego (Zakopianka).

- Kraków Łagiewniki - zjazd na ul. Herberta.

- Kraków Wieliczka - zjazd na ul. Wielicką. Na południe do Wieliczki i dalej Bochni prowadzi stąd droga krajowa nr 94.

Wschodnia Obwodnica Krakowa została zaprojektowana w ciągu drogi ekspresowej S7. Od węzła Kraków Bieżanów, na połączeniu z autostradą A4, do węzła Kraków Nowa Huta, droga jest już pod ruchem. To ok. 7 km trzypasmowej drogi ekspresowej. Na węźle Nowa Huta umożliwiono zjazd na drogę krajową nr 79, która do Krakowa biegnie jako ul. Ptaszyckiego i dalej Aleja Jana Pawła II. Wcześniej, tuż przed Wisłą, wybudowano jeszcze węzeł Kraków Przewóz ze zjazdem na ul. Śliwiaka.

Drugi etap Wschodniej Obwodnicy Krakowa jest jeszcze w budowie. Powstaje w ramach budowy odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Krakowem Nowa Huta a węzłem Widoma. Fragment drogi pełniący funkcję obwodnicy będzie miał ok. 5 km długości. Na węźle Kraków Grębałów zaplanowano zjazd na ul. Kocmyrzowską (to droga wojewódzka nr 776). Na zintegrowanym węźle Kraków Mistrzejowice przewidziano najpierw zjazd do Krakowa na ul. Okulickiego i kilometr dalej połączenie z budowaną Północną Obwodnicą Krakowa czyli drogą ekspresową S52. Odcinek do połączenia z drogą S52 powinien być oddany do ruchu w 2024 roku.

Północną Obwodnicę Krakowa utworzy docelowo droga ekspresowa S52. Aktualnie droga od węzła Balice, czyli połączenia z autostradą A4, do węzła Modlnica ma długość ok 6 km i jest już w użytkowaniu. Jednak parametry drogi ekspresowej i tym samym oznaczenie S52 posiada tylko 4 km odcinek od węzła Balice do węzła Modlniczka, na połączeniu z drogami krajowymi nr 7 i 79. Drugi z odcinków, do węzła Modlnica, będzie przebudowany do parametrów drogi ekspresowej. Teraz posiada oznaczenie drogi krajowej nr 94.

Na węźle Modlnica droga nr 94 odbija na północ, a do Krakowa zaplanowano wjazd ul. Częstochowską. Tu zaczyna się także budowa brakującego fragmentu Północnej Obwodnicy w ciągu drogi ekspresowej S52. Trasa o długości ok 12,5 km ominie Kraków i połączy się z drogą ekspresową S7 na węźle Kraków Mistrzejowice. Na jej przebiegu zaplanowano jeszcze 3 węzły drogowe ze zjazdem do Krakowa:

- węzeł Zielonki - połączenie z drogą wojewódzką nr 794.

- węzeł Węgrzce - połączenie z drogą krajową nr 7 i zjazd na ul. Warszawską.

- węzeł Batowice - zjazd na drogi lokalne.

Sam węzeł Modlnica także zostanie przebudowany. Budowa drogi S52 ruszyła w 2018 roku. Aktualnie zaawansowanie prac przekroczyło już 40%. Zgodnie z zawartą umową droga powinna być oddana do ruchu w połowie 2023 roku.

 

Łączna długość Obwodnicy Krakowa: 57,5 km

- odcinek zachodni i południowy - autostrada A4: 27 km

- odcinek wschodni - droga ekspresowa S7: 7 km gotowe + 5 km w budowie = 12 km

- odcinek północny: 4 km gotowe + 2 km planowane do przebudowy + 12,5 km w budowie = 18,5 km

Oddano do ruchu: 38 km (66%)

Termin zakończenia budowy pełnego pierścienia: nie jest znany termin przebudowy 2 km drogi nr 94 między węzłami Modlniczka i Modlnica, bez tego fragmentu obwodnica będzie gotowa w 2024 roku (97% drogi).

 

Obwodnica Łodzi

Miasto Łódź może się poszczyć jedną z najbardziej rozbudowanych obwodnic wśród największych miast w Polsce. Od północy miasto omija autostrada A2, od wschodu autostrada A1, od południa droga ekspresowa S8, a od zachodu droga ekspresowa S14, która w połowie jest już pod ruchem, a w połowie w budowie.

Autostrada A2 pełni funkcję Północnej Obwodnicy miasta. Do Łodzi zaplanowany został zjazd poprzez węzły:

- Emilia - zjazd na drogę krajową nr 91, docelowo połączenie także z budowanym północnym odcinkiem drogi ekspresowej S14.

- Zgierz - zjazd na drogę wojewódzką nr 702.

- Stryków - zjazd na drogi krajowe nr 14 i 71.

Na węźle Łódź Północ krzyżują się dwie główne autostrady w Polsce - A1 i A2. Odcinek A1, który biegnie na południe w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, pełni rolę Wschodniej Obwodnicy Łodzi. Zjazd do Łodzi jest możliwy przez kolejne węzły:

- Brzeziny - zjazd na drogę krajową nr 72.

- Łódź Wschód - zjazd na drogę wojewódzką nr 713.

- Łódź Górna - zjazd na drogę wojewódzką nr 714.

Na węźle Łódź Południe autostrada A1 łączy się z drogą ekspresową S8, która biegnie stąd w kierunku Wrocławia. Na odcinku do Pabianic droga jest Południową Obwodnicą Łodzi, ale rolę obwodnicy pełni też dla Rzgowa i Pabianic. Do miasta można wjechać poprzez węzły:

- Rzgów - połączenie z drogami krajowymi nr 12 i 91.

- Pabianice Południe - zjazd na drogę wojewódzką 485.

Na węźle Róża swój bieg zaczyna droga ekspresowa S14, która odbija stąd na północ i omija Łódź od strony zachodniej.

Zachodnia Obwodnica Łodzi jest realizowana w etapach. Odcinek od węzła Róża do węzła Dobroń (połączenie z drogą wojewódzką nr 482) o długości 3,5 km został oddany do ruchu podczas realizacji drogi ekspresowej S8, w 2014 roku. Kolejny odcinek o długości ok 10 km został oddany do ruchu wcześniej, w 2012 roku. Wybudowano wówczas drogę ekspresową do węzła Łódź Lublinek, skąd biegnie do Łodzi droga krajowa nr 14. Powstał tu jeszcze węzeł Pabianice Północ ze zjazdem na drogę krajową nr 71.

Kolejny odcinek drogi ekspresowej S14 został oddany do ruchu w czerwcu 2022 roku. Trasa o długości ok 12 km odbija na północ na węźle Łódź Lublinek i omija Łódź i Konstantynów Łódzki. Obok węzła Lublinek, wybudowano jeszcze 3 węzły drogowe:

- Węzeł Retkinia - zjazd do Łodzi ul. Maratońską.

- Węzeł Konstantynów Łódzki - zjazd na drogę krajową nr 71 oraz do Konstantynowa Łódzkiego.

- Węzeł Łódź Aleksandrów Łódzki - zjazd na drogę krajową nr 71 oraz Łodzi i Aleksandrowa Łódzkiego.

Ostatni fragment Zachodniej Obwodnicy Łodzi jest w budowie. Zaczyna się tuż za węzłem Aleksandrów Łódzki i biegnie na północ, mijając Aleksandrów Łódzki i Zgierz. Odcinek będzie miał długość ok 15 km.

Na połączeniu z drogą krajową nr 72 powstanie węzeł Aleksandrów Łódzki umożliwiający zjazd do Aleksandrowa i Zgierza. Na północ od Zgierza zaprojektowano węzeł Lućmierz, ale będzie wybudowany w przyszłości. Ostatnim węzłem jest węzeł Emilia i połączenie z autostradą A2 i drogą krajową nr 91. Zgodnie z umową, droga ma być oddana do ruchu w kwietniu 2023 roku. Aktualny stopień zaawansowania prac przekroczył 75%.

 

Łączna długość Obwodnicy Łodzi: 111,5 km

- odcinek północny - autostrada A2: 20 km.

- odcinek wschodni - autostrada A1: 30 km.

- odcinek południowy - droga S8: 21,5 km.

- odcinek zachodni - droga S14: 25 km pod ruchem i 15 km w budowie, razem 40 km.

Oddano do ruchu: 96,5 km (87%)

Termin zakończenia budowy pełnego pierścienia: kwiecień 2023

 

Obwodnica Wrocławia

W przeciwieństwie do Warszawy, Łodzi czy Krakowa, wrocławska obwodnica nie będzie złożona wyłącznie z dróg szybkiego ruchu. Od strony wschodniej będzie poprowadzona drogą wojewódzką, z jednym pasem ruchu w każdym kierunku na przeważającej długości.

 

Obwodnica Wrocławia to przede wszystkim Autostradowa Obwodnica Wrocławia (AOW) czyli autostrada A8, która omija miasto od zachodu i północy. Trasa o długości 22,5 km zaczyna się na węźle Wrocław Południe - na połączeniu z autostradą A4. Na jej przebiegu wybudowano węzły drogowe:

- Wrocław Zachód - zjazd na drogę wojewódzką nr 347 Wrocław - Kąty Wrocławskie.

- Wrocław Lotnisko - zjazd na ul. Graniczną.

- Wrocław Stadion - zjazd na ulice Lotniczą/Kosmonautów i drogę krajową nr 94 (biegnie stąd w kierunku Środy Śląskiej).

- Wrocław Północ - połączenie z drogą ekspresową S5 prowadzącą do Poznania.

AOW kończy się na węźle Psie Pole. Stąd na północ w kierunku Łodzi odbija droga ekspresowa S8. Tu zaczyna się także fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w ciągu drogi wojewódzkiej DW 372, który na odcinku do połączenia z dawną drogą krajową nr 8 w Długołęce (obecnie DW 368) nosi nazwę Łącznika Długołęka.

Południową Obwodnicą Wrocławia jest autostrada A4. Autostrada umożliwia zjazd do Wrocławia na węzłach Bielany Wrocławskie (droga krajowa nr 5 prowadząca do centrum miasta) oraz Wrocław Wschód, gdzie zaplanowano połączenie z drogą wojewódzką nr 395. Ta droga stanowi też połączenie ze Wschodnią Obwodnicą Wrocławia.

Być może między Wrocławiem Wschód i Kątami Wrocławskimi autostrada A4 zostanie wybudowana od nowa, w nowym korytarzu. Trwa aktualnie analiza różnych koncepcji dostosowania autostrady A4 do aktualnych potrzeb komunikacyjnych Wrocławia oraz Dolnego Śląska. Obecnie autostrada nie jest w stanie obsłużyć rosnącego na niej ruchu, a przez brak pasa awaryjnego, jest bardzo niebezpieczna. Jednym z rekomendowanych rozwiązań jest właśnie budowa nowej autostrady w dalszej odległości od Wrocławia, a od Kątów Wrocławskich do Krzyżowej dobudowanie 3 pasa ruchu w każdym kierunku.

Wschodnia Obwodnica Wrocławia będzie poprowadzona w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW 372. Takie oznaczenie ma Łącznik Długołęka oraz istniejący już fragment drogi na wschód od miasta. Droga jest realizowana w etapach.

Łącznik Długołęka powstał podczas budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Droga ma 6 km długości i dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku. Startuje odbijając od AOW na węźle Psie Pole i kończy się na połączeniu z drogą wojewódzką nr DW 368 w Długołęce.

Dalej na południe Wschodnia Obwodnica Wrocławia jest już na etapie zaawansowanej budowy. Od Długołęki droga odbija na południe i mijając Kiełczów i Kiełczówek dociera do Łanów. Trasa ma ok 10 km długości i będzie miała po jednym pasie w każdym kierunku. Zgodnie z umową, droga będzie oddana do ruchu w połowie listopada 2022 roku.

Kolejny odcinek obwodnicy, od Łanów do Iwin (połączenie z drogą wojewódzką nr 395 będącą łącznikiem z autostradą A4), jest już w użytkowaniu. Droga o długości 13,5 km przemierza Odrę i Oławę.

Następny odcinek, od Iwin do ul. Grota Roweckiego jest również w budowie. Ten krótki bo 2,5 km odcinek będzie miał duże znaczenie dla lokalnego ruchu szybko rozbudowywanych dzielnic południowego Wrocławia. Droga będzie gotowa z końcem listopada 2022 roku.

Ostatni brakujący fragment Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jest niewątpliwie najtrudniejszym od strony organizacyjnej. Trasa przecina bowiem sam środek miejscowości Wysoka, gdzie powstało sporej wielkości osiedle mieszkaniowe. Protesty mieszkańców trwają od lat. Wszystko wskazuje jednak na to, że droga powstanie w założonym korytarzu. Od ul. Grota Roweckiego skrzyżuje się najpierw z ul. Kutrzeby. Następnie przetnie Wysoką, gdzie połączy się z ul. Ołtaszyńską. W ostatnim fragmencie minie tor wyścigów konnych i przez ogródki działkowe ROD Partynice i ROD Bielany dotrze do ul. Karkonoskiej, gdzie połączy się z drogą krajową nr 5. Będzie miała niespełna 4 km długości.

Dokumentacja projektowa dla tego odcinka jest już gotowa, a decyzja środowiskowa została wydana i ma „rygor natychmiastowej wykonalności”. Najprawdopodobniej wkrótce Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która realizuje projekt, ogłosi przetarg na jej realizację.

Docelowo wschodnia Obwodnica Wrocławia będzie miała 36 km długości.

 

Łączna długość Obwodnicy Wrocławia: 72 km.

- odcinek zachodni i północny: autostrada A8 - AOW: 22,5 km.

- odcinek południowy: autostrada A4: 13,5 km.

- odcinek wschodni (razem z Łącznikiem Długołęka): 36 km.

Oddano do ruchu: 55,5 km (77%)

Termin zakończenia budowy pełnego pierścienia: nieznany (w listopadzie gotowe będzie ok. 95% obwodnicy).

 

Obwodnica Trójmiasta

Obecny system obwodnic Trójmiasta jest złożony z dróg ekspresowych S7 i S6. Nie jest to jednak system docelowy. Wkrótce bowiem Trójmiasto będzie mieć dwie ekspresowe obwodnice.

Droga ekspresowa S7 omija Gdańsk od południa. Na węźle Gdańsk Południe zaplanowano zjazd na drogi wojewódzkie nr 226 i 501. Na węźle Gdańsk Port odbija na północ droga krajowa nr 89, która jest połączeniem z centrum Gdańska i Nowym Portem. Na kolejnym węźle - Gdańsk Lipce - wybudowano połączenie z drogą krajową nr 91 (zjazd do Gdańska i Pruszcza Gdańskiego).

Węzeł Gdańsk Południe jest kluczowym miejscem na mapie obwodnicy Gdańska. Aktualnie swój bieg kończy tu droga ekspresowa S7, na północ odbija droga ekspresowa S6 - obecna Obwodnica Trójmiasta, a na południe biegnie droga S6, która kończy bieg w Rusocinie, na połączeniu z autostradą A1.

W planach jest jednak budowa kolejnej obwodnicy, która przejmie oznaczenie S6. Będzie to Metropolitalna Obwodnica Trójmiasta. Droga zacznie się właśnie na węźle Gdańsk Południe, odbijając stąd w kierunku zachodnim.

Obecna Obwodnica Trójmiasta ma długość 31,5 km i biegnie na północ mijając Gdańsk i Sopot. W Gdyni kończy się na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 6, która biegnie w kierunku Rumii oraz drogą wojewódzką nr 468, która przecina centra trójmiejskich miast. Na jej przebiegu istnieją węzły drogowe:

- Gdańsk Kowale - połączenie z drogą wojewódzką nr 221.

- ul Jabłoniowa.

- Gdańsk Karczemki - zjazd na drogę wojewódzką nr 501 i drogę krajową nr 7.

- Gdańsk Lotnisko - połączenie z drogą wojewódzką nr 472.

- Gdańsk Owczarnia.

- Gdańsk Osowa - połączenie z drogą wojewódzką nr 218.

- Gdynia Wielki Kack - aktualnie połączenie z ul. Chwaszczyńską, która biegnie na wschód do centrum Gdyni jako droga wojewódzka nr 474 i na południowy zachód jako droga krajowa nr 20. Aktualnie trwa przebudowa tego węzła. To tu właśnie zaplanowano połączenie z Metropolitalną Obwodnicą Trójmiasta.

- Gdynia Dąbrowa.

- Gdynia Chwarzno - zjazd do centrum Gdyni.

- Gdynia Port.

Realizacja Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta została podzielona na trzy odcinki.

Budowa odcinka północnego jest na końcowym etapie. Aktualne zaawansowanie prac przekroczyło już 95% i droga powinna być oddana do ruchu we wrześniu 2022 roku. Ten 5 km fragment trasy będzie ekspresowym połączeniem między węzłem Gdynia Wielki Kack zlokalizowanym na obecnej Obwodnicy Trójmiasta oraz Trasą Kaszubską, czyli nową drogą ekspresową S6 pomiędzy Gdańskiem i Słupskiem. Trasa ta odbije na węźle Chwaszczyno w kierunku północno zachodnim. Ok 35 km drogi biegnącej przez Szemud i Luzino do miejscowości Bożepole Wielkie jest na etapie zaawansowanej budowy i będzie oddane do ruchu jesienią 2022 roku.

Kolejne dwa odcinki Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta są na etapie projektowania. Pierwszy odcinek ma długość 16 km i zaczyna się na węźle Chwaszczyno i kończy w Żukowie. Droga powinna być gotowa wiosną 2025 roku. Na jej przebiegu zaplanowano budowę węzła Miszewo.

Drugi odcinek ma także 16 km długości i będzie połączeniem między Żukowem i Gdańskiem (węzeł Gdańsk Południe). Na jej trasie zlokalizowane będą węzły Żukowo i Lublewo. Ten odcinek powinien być również oddany do ruchu z końcem marca 2025 roku.

 

Łączna długość Obwodnicy Trójmiasta: 80 km.

- odcinek południowy - droga ekspresowa S7: 11,5 km.

- odcinek obecnej Obwodnicy Trójmiasta - aktualnie droga S6: 31,5 km.

- odcinek Metropolitalnej Obwodnicy Trójmiasta - nowej drogi S6: 37 km.

Oddano do ruchu: 43 km (54%)

Termin zakończenia budowy pełnego pierścienia: rok 2025 (we wrześniu gotowe będzie ok. 60% obwodnicy).

 

Obwodnica Poznania

Obwodnicę Poznania tworzą aktualnie drogi ekspresowe S5 i S11 oraz autostrada A2. Brakującym elementem pierścienia jest fragment od północy i wschodu. Wprawdzie miasto przecina od północy droga krajowa nr 92, trudno jednak mówić, by pełniła ona funkcję obwodnicy.

Autostrada A2 to Południowa Obwodnica miasta. Na węźle Poznań Zachód odbija od niej na północ droga ekspresowa S11 czyli Zachodnia Obwodnica. Do Poznania zaplanowano zjazd z autostrady na węzłach: Poznań Komorniki, Poznań Luboń oraz Poznań Krzesiny (stąd droga S11 odbija na południe).

Od wschodu rolę obwodnicy pełni częściowo droga ekspresowa S5 biegnąca w kierunku Gniezna. Na odcinku od węzła Poznań Wschód (połączenie z A2) do Kostrzyna do Poznania można zjechać poprzez węzły Kleszczewo, Strumiany i właśnie Kostrzyn, drogą krajową nr 92.

Od zachodu i północnego zachodu miasto okrąża droga ekspresowa S11. Zaczyna się na połączeniu z autostradą A2 na węźle Poznań Zachód, na wysokości Głuchowa. Zjazd do Poznania został umożliwiony przez węzły Poznań Dąbrówka (przez Skórzewo), Poznań Ławica (zjazd na drogę wojewódzką DW307), Poznań Tarnowo Podgórne (połączenie z drogą krajową nr 92), Poznań Napachanie (zjazd na DW 184) i Poznań Rokietnica. Na węźle Poznań Północ, na wysokości miejscowości Złotkowo, droga ekspresowa S11 przechodzi w tryb drogi krajowej i odbija na północ.

Brakującym elementem systemu obwodnic Poznania jest odcinek północno-wschodni. Projekt tej drogi powstał już dawno. Przewidziano budowę dwupasmowej drogi z ruchem przyspieszonym. Zaplanowane zostały trzy warianty przebiegu trasy. Każdy z nich zaczyna się na węźle Poznań Północ w Złotkowie i biegnie do okolic między Swarzędzem i Kostrzynem mniej więcej zbliżonym śladem. Dalej dwa z wariantów łączą się z trasą S5 - jeden na węźle Iwno, drugi w Kleszczewie. W ostatnim wariancie obwodnica kończy się na połączeniu z drogą krajową nr 92 tuż przez Kostrzynem. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale urząd wydał decyzję odmowną. Projekt budowy drogi od samego początku wywołuje protesty mieszkańców okolicznych miejscowości oraz ekologów, którzy protestują przeciwko degradacji cennych przyrodniczo terenów Puszczy Zielonki. Postępowanie odwoławcze jest wciąż w toku. Dyrekcja Ochrony Środowiska w wydanym z początkiem sierpnia komunikacie informuje, że z uwagi na „skomplikowany charakter sprawy”, termin wydania decyzji w postępowaniu odwoławczym został przełożony na listopad 2022 roku.

Brakujący fragment obwodnicy Poznania - obwodnica północno-wschodnia. Zdjęcie: ZDP Poznań.

 

Łączna długość Obwodnicy Poznania: 91 km

- odcinek zachodni i północny - droga S11: 25 km.

- odcinek południowy - autostrada A2: 25 km.

- odcinek południowo-wschodni - droga S5 (do węzła Kleszczewo): 3,5 km.

- odcinek północno-wschodni (plan) - 37,5 km.

Oddano do ruchu: 53 km (59%)

Termin zakończenia budowy pełnego pierścienia: nieznany

 

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na autostradzie A1 Utrudnienia na autostradzie A2 Jak dojadę - Wrocław Jak dojadę - Łódź