• Facebook - conadrogach
S19 Lubartów – Lublin zaprojektują Mosty Katowice
Drogowcy wybrali najkorzystniejszą ofertę na dokumentację dla drogi ekspresowej S19 Lubartów - Lublin. Zdjęcia: GDDKIA

Ofertę firmy Mosty Katowice uznano za najkorzystniejszą w przetargu na opracowanie dokumentacji dla drogi ekspresowej S19 Lubartów – Lublin. Realizacje trasy przewidziano na lata 2020-2024.

Zadanie dotyczy opracowania koncepcji programowej dla 24-kilometrowego odcinka S19 od węzła Lubartów Północ do obwodnicy Lublina. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej różne warianty rozwiązań technicznych drogi ekspresowej (obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych) oraz przeprowadzone badania geologiczne w terenie, firma wyceniła na nieco ponad 3,8 mln zł.

- Jeśli nie wpłyną odwołania od wyboru to jeszcze w styczniu podpisana zostanie umowa. Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na dokumentację przetargową i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj – informuje lubelski oddział GDDKIA.

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku Lubartów - Lublin

Mapa przebiegu drogi ekspresowej S19 na odcinku Lubartów - Lublin. Mapa: GDDKIA

S19 Lubartów - Lublin

Dokumentacja dla 23,8 km drogi ekspresowej S19 łączącej Lubartów z obwodnicą Lublina będzie zakładała przebudowę istniejącego obejścia Lubartowa. Zaprojektowana zostanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19, zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej, pobiegnie nowym śladem na omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadząca do Leonowa postanie kolejny węzeł Niemce Południe.

Via Carpatia: GDDKIA wyłoniła wykonawców drogi S19 od Lublina do Kraśnika

 

W przyszłości nowa droga ekspresowa S19, stanowiąca część międzynarodowego szlaku via Carpatia z północy na południe wschodnich krańców Europy, nie tylko ułatwi tranzyt ale również zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców mających swe domy w sąsiedztwie obecnej DK19. Według pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2015 roku z DK19 pomiędzy Lubartowem i Lublinem korzysta średnio dziennie od 20 do 25 tys. pojazdów.

Na rozstrzygnięcie przetargu czekają kolejne odcinki drogi S19 w woj. lubelskim na trasie od Lubartowa do granicy z woj. mazowieckim.

Powstanie projekt drogi S19 na północ od Lubartowa

 

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: