S3 i obwodnica w planach drogowych dla Kotliny Jeleniogórskiej
Resort transportu planuje inwestycje aglomeracji jeleniogórskiej. To budowa drogi ekspresowej S3 i południowa obwodnicę Jeleniej Góry. Zdjęcia: conadrogach.pl

Budowa drogi ekspresowej S3 i południowej obwodnicy Jeleniej Góry to planowane inwestycje drogowe, które mają poprawić komunikację w regionie. Ich realizacje mają wspomóc fundusze unijne.

- Celem rozwoju Kotliny Jeleniogórskiej jest przede wszystkim poprawa jakości sieci transportowej oraz rozwój i usprawnienie krzyżujących się w Jeleniej Górze szlaków komunikacyjnych z dalekobieżną komunikacją autobusową, lokalnym transportem miejskim i podmiejskim – podkreśla wiceminister transportu Waldemar Sługocki.

Istotne znaczenie w realizacji projektów transportowych będą miały środki unijne wdrażane w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz instrumentu „Łącząc Europę”. Dla Jeleniej Góry przewidziano dwa projekty transportowe na liście warunkowej Kontraktu Terytorialnego. W zakresie transportu drogowego, jako priorytetową inwestycję wskazano budowę łączników aglomeracyjnych między S3, a aglomeracją Jeleniogórską wraz z dokończeniem południowej obwodnicy Jeleniej Góry. Przedsięwzięcie to będzie mogło się ubiegać o środki POIiŚ 2014-2020 w konkursie dla miast na prawach powiatu. O tym, czy przedsięwzięcie będzie sfinansowane z funduszy unijnych decydować będzie wynik konkursu.

Południowa Obwodnica Jeleniej Góry będzie częścią drogi krajowej nr 3. Jej zadaniem będzie wyeliminowanie ruchu tranzytowego w kierunku Karpacza oraz odciążenie obwodnicy północnej.
 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: