S5 Poznań – Wronczyn wraca do gry. GDDKIA chce oddać trasę S5 do końca roku
Przetarg na dokończenie lewej jezdni S5 Poznań - Wronczyn ogłoszony. Cel: udostępnienie dwóch jezdni w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. Zdjęcia: GDDKIA

Drogowcy chcą do końca tego roku zapewnić przejezdność dwóch jezdni drogi ekspresowej S5 Poznań – Wronczyn. Szukają wykonawcy, który sprawnie dokończy budowę oddanej już lewej jezdni 16 kilometrowego odcinka S5 na trasie Poznań – Wrocław. Dzięki temu możliwe będzie dokończenie prac na jezdni prawej. Jeżeli uda się wygrać wyścig z czasem to do końca roku będzie przejezdna cała trasa S5 Poznań – Wrocław.

Odcinek S5 Poznań – Wronczyn zaczyna się na węźle Głuchowo pod Poznaniem, gdzie łączy się z autostradą A2 (południowa obwodnica Poznania) i kończy w okolicach Wronczyna. To ważny odcinek budowanej ekspresówki Poznań – Wrocław, który ma uwolnić podpoznańskie miejscowości (np. Stęszew, Konarzewo) od uciążliwego tranzytu. Pierwotnie miał być gotowy jeszcze pod koniec listopada 2017 roku. Wykonawcą było konsorcjum, którym dowodziła włoska firma TOTO Costruzioni Generali. Niestety, czarne chmury wielokrotnie zbierały się nad inwestycją, a termin ukończenia kilkukrotnie przekładano. Dopiero pod koniec ub. roku udostępniono kierowcom lewą jezdnię, na której ruch odbywa się w obu kierunkach. Jednię udostępniono ale do wykonania pozostały jeszcze prace wykończeniowe i prawa jezdnia. W czerwcu okazało się bowiem, że wykonawca nie zamierza realizować dalej zadania.

Staje budowa drogi S5. Włosi rezygnują z trasy S5 do Poznania, inne odcinki też w opałach

- Lewa jezdnia została udostępniona do ruchu w grudniu 2018 r. Zgodnie z otrzymanym pozwoleniem na użytkowanie pozostały jeszcze do wykonania ostatnie prace wykończeniowe. GDDKiA ogłosiła postępowanie przetargowe na dokończenie tych właśnie prac. Wykonanie prac będzie możliwe dopiero wtedy, kiedy ruch zostanie przełożony na jezdnię prawą, na której prace zostaną niedługo zakończone. Planujemy, że przełożenie ruchu nastąpi w sierpniu br. Wówczas wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie mógł dokończyć prace na jezdni lewej. Dwie jezdnie S5 Poznań - Wronczyn w standardzie drogi ekspresowej w IV kwartale br. to cel, jaki GDDKiA zrealizuje podczas najbliższych miesięcy – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Tryb przetargu jest pilny. GDDKIA na oferty czeka jedynie do 22 lipca, do godziny 12. Po sprawdzeniu ofert pod względem merytorycznym oraz formalnym zostanie wybrana najkorzystniejsza. Jeżeli nie wpłyną odwołania to z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Mapa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław - odcinki oddane (czarny) i w budowie (niebieski). Mapa: GDDKIA

Mapa drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław - odcinki oddane i w budowie

 

W woj. wielkopolskim w budowie pozostają jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S5 o łącznej długości 35 km: Wronczyn – Kościan i Kościan – Radomicko. Oddanie ich do użytkowania planowane jest również w IV kwartale tego roku.

Duże problemy z budową polskich dróg – po A1 i S3 katastrofa na S5 

Szczegółowy zakres robót na lewej jezdni drogi ekspresowej S5 Poznań - Wronczyn

ETAP I - 60 dni na wykonanie:

 • odtworzenia trasy oraz pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów inżynierskich,
 • oznakowania poziomego w ciągu głównym S5 oraz na drogach poprzecznych w ciągu obiektów: WD-1, WD-4, WD-9, WD-10, WD-13, WD-14, WD-16,
 • oznakowania pionowego wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu drogowego (poduszek zderzeniowych, osłon przeciwolśnieniowych, słupków prowadzących, itp.),
 • barier ochronnych (regulacja, wymiana odcinków dylatacyjnych, wymiana prowadnicy bariery),
 • dylatacji mechaniczno-bitumicznych na obiektach: PG-2, PZ-13A, WS-12,
 • przeciwspadków na obiektach inżynierskich oraz ekranów przeciwolśnieniowych,
 • demontażu barier wraz ze słupkami dla wykonania izolacji nawierzchni kap chodnikowych na obiektach inżynierskich MS-5 i MS-6,
 • izolacjo-nawierzchni na kapach chodnikowych obiektów,
 • drenażu powierzchniowego na papie oraz wpustów mostowych oraz zalewek stref przydylatacyjnych z ATL na obiektach,
 • schodów ewakuacyjnych wraz z balustradą na obiekcie MS-7,
 • uzupełnienia brakujących koszy we wpustach mostowych oraz czyszczenie osadników i studni ciągu drogi S5 i na obiektach inżynierskich,
 • drobnych robót wykończeniowych na obiektach inżynierskich.

ETAP II - 90 dni na wykonanie:

 • zdjęcia warstwy humusu w miejscach, gdzie zlokalizowana będzie infrastruktura kanalizacji teletechnicznej,
 • kanalizacji (teletechniki) na potrzeby utrzymania drogi oraz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • ogrodzenia drogowego wraz z bramami i furtkami,
 • płotków herpetologicznych,
 • ekranów akustycznych.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

kon
2019-07-16 11:21
do kon. wole byc trolem radzieckim jak ty kur.wą ubecka PO-PISowska.
do kon
2019-07-15 10:41
Wal konia radziecki trollu w ruskim rowie.
Jarko
2019-07-13 08:55
W zakresie prac nie widzę nic o węzłach Stęszew i Konarzewo. Pewnie poczekamy na nie kolejny rok albo dłużej.
kon
2019-07-11 22:27
grudzien ale którego roku ahahahah
Norbert
2019-07-11 10:36
Węzeł, skąd zaczyna się S5 to węzeł Poznań Zachód, a nie Głuchowo :)

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: