• Facebook - conadrogach
S61: Prace ziemne na obwodnicy Suwałk
Wiosna rozkręca budowę obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61. Pierwszy odcinek łączący obwodnicę z DK8 będzie oddany już w tym roku. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnica Suwałk przez najbliższe lata będzie jedną z wiodących i kluczowych inwestycji w północnej części województwa podlaskiego. W lutym wykonawca (Budimex) wszedł na plac budowy i rozpoczął pierwsze prace przygotowawcze. Dzisiaj realizuje już prace ziemne i przy obiektach inżynierskich. Pierwszy odcinek ma być gotowy już w tym roku.

27 stycznia br. wojewoda podlaski wydał decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, a już 2 lutego GDDKiA przekazała wykonawcy (Budimex) plac budowy. Z końcem tegoż miesiąca, zakończono prace związane z wycinką drzew i krzewów, a zaraz potem ruszyła też przebudowa tzw. kolizji infrastruktury podziemnej (kanalizacja) i naziemnej (linie energetyczne).

Obecnie prowadzone są roboty ziemne m.in. tzw. odhumusowanie (zdjęciem warstwy urodzajnej) oraz wymiany gruntów, wykopy i nasypy (ok. 20 000 m3 wykopu i tyle samo nasypu). Roboty skoncentrowane są zwłaszcza na odcinku, który łączyć będzie obwodnicę Suwałk z istniejącą drogą krajową nr 8 (wylot w kierunku Budziska i gr. państwa). Ma on być gotowy - z końcem tego roku.

Pod koniec marca i na początku kwietnia rozpoczęły się prace związane z budową obiektów inżynierskich: PZ-12 i WE-13 w miejscowości Szwajcaria, WD-2 (m. Zielone Królewskie), PZ-6 (ul. 23 Października, Suwałki), a także pierwsze prace nad obiektem WE-1, znajdującym się nad przejazdem kolejowym na linii Suwałki – Olecko.

Budowa obwodnicy Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S61

Budowa nasypu dla obiektu inżynierskiego na obwodnicy Suwałk - przyszłej S61. Zdjęcia: GDDKIA

W ramach inwestycji powstanie obwodnica miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S61 o długości około 13 km. W jej ciągu powstaną 3 węzły drogowe:

  • Węzeł „Suwałki Północ”. Droga krajowa nr 8 będzie krzyżować się z drogą ekspresową i przebiegać pod drogą ekspresową.
  • Węzeł „Suwałki Zachód”. Droga wojewódzka nr 653 będzie krzyżować się z drogą ekspresową w km 4+661,67 i przebiegać nad drogą ekspresową. Wykonany węzeł zapewni relacje Olecko – Suwałki, Augustów – Budzisko.
  • Węzeł „Suwałki Południe”. W ramach budowy drogi ekspresowej powstanie element węzła „Suwałki Południe” w postaci dobudowy łącznic do istniejącego węzła.

 

Obwodnica Suwałk łączy się z dwujezdniowym fragmentem obwodnicy Augustowa (12 km) na węźle „Suwałki Południe” (dawniej Lotnisko). Następnie ominie Suwałki od zachodu i północy i połączy się z istniejącą drogą krajową nr 8 (Suwałki - Budzisko).

Obwodnica Suwałk to dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, pas rozdzielający, pas awaryjny, drogi serwisowe. Droga przewidziana jest do realizacji w nawierzchni cementowej – będzie to pierwsza tego typu „eska” na Podlasiu, przystosowana do najcięższego ruchu KR7, dopuszczalny nacisk– 115 kN / oś.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: