• Facebook - conadrogach
S61 Szczuczyn – Raczki: Budimex najbliżej budowy 20 km odcinka
Mapa z lokalizacją drogi ekspresowej S61 w woj. warmińsko-mazurskim. Mapa: GDDKIA

Wybrano wykonawcę jednego z warmińsko-mazurskich odcinków drogi ekspresowej S61 na trasie Szczuczyn – Raczki. Najkorzystniejszą ofertę na zaprojektowanie i wybudowanie ok. 20-kilometrowego fragmentu trasy S61 od węzła Wysokie do Raczek złożyła firma Budimex SA z kwotą 484,3 mln zł. Zakończenie robót budowlanych planowane jest na początku roku 2021.

Odcinek S61 węzeł Wysokie – Raczki ma być zrealizowany w przeciągu 29 miesięcy od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych (15.12 – 15.03). Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wyłonionego w przetargu wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji.

 

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Raczki została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

  • Zadanie nr 1 – Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km),
  • Zadanie nr 2 - węzeł Ełk Południe - węzeł Wysokie (ok. 20 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16 o dł. ok. 4 km),
  • Zadanie nr 3 - węzeł Wysokie - Raczki (ok. 20 km).

 

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility - CEF).

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

Hank
2018-02-14 15:44
Dodam, że nawierzchnią tam będzie beton, co jest świetnym wyborem. Nowe drogi w Polsce powinny być betonowe i kropka. Trwałe i bez dziur, ot co.

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: