1. Strona główna
  2. Informacje
  3. Siedem nowych obwodnic na Dolnym Śląsku – co z ich budową?

Siedem nowych obwodnic na Dolnym Śląsku – co z ich budową?

  1. Michał Zawadzki
  2. conadrogach.pl
  3. 2023-10-31
Siedem nowych obwodnic na Dolnym Śląsku – co z ich budową?
Obwodnice: Głogowa, Legnicy, Kaczorowa, Milicza, Oławy, Międzyborza i Złotego Stoku są zaplanowane do realizacji na najbliższe lata. Zdjęcia: GDDKIA
Siedem nowych obwodnic w ciągu dróg krajowych obejmuje realizacja Programu budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim. Są to obwodnice: Głogowa, Legnicy, Milicza, Międzyborza, Oławy, Złotego Stoku i Kaczorowa. Na pojawienie się nowych obwodnic na mapie drogowej Polski poczekamy do około 2030 roku. Jako pierwsza ma szansę powstać obwodnica Głogowa w ciągu DK12, dla której ruszył przetarg na wybór wykonawcy prac w systemie projektuj i buduj. Pozostałe obwodnice są w fazie przygotowań.

Spis treści:

Nowe obwodnice na Dolnym Śląsku - jakie będą, kiedy powstaną i jaki jest stan prac?

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3 

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25 

Obwodnica Milicza w ciągu DK15 

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 

 

Nowe obwodnice na Dolnym Śląsku - jakie będą, kiedy powstaną i jaki jest stan prac?

- Ogłosiliśmy przetarg na realizację obwodnicy Głogowa, a dla pozostałych sześciu obwodnic dolnośląskich miast, ujętych w rządowym Programie 100 obwodnic, prowadzone są prace przygotowawcze. Obwodnice Milicza, Międzyborza i Legnicy oczekują na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a obejścia Kaczorowa, Oławy i Złotego Stoku, są na etapie opracowywania Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego – informuje wrocławski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Obwodnica Głogowa w ciągu DK12

Od II połowy sierpnia 2018 r. firma Transprojekt Gdański rozpoczęła opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ). Od 26 listopada do 4 grudnia 2019 r. odbywały się spotkania informacyjne w powiatach głogowskim i polkowickim. W połowie października 2022 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). W sierpniu 2023 r. ruszył przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy.

Kto wybuduje obwodnicę Głogowa na Dolnym Śląsku?

Obwodnica Głogowa o długości ok. 18 km będzie drogą dwujezdniową klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach w ciągu drogi krajowej nr 12. Trasa zostanie poprowadzona nowym śladem omijając Głogów po zachodniej stronie i przebiegać będzie przez tereny gmin: Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów oraz miasto Głogów. Trasa rozpocznie swój bieg w gminie Radwanice (powiat polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12), a zakończy w miejscowości Stare Serby, poprzez włączenie do istniejącej drogi krajowej nr 12. 

W ramach zadania zaplanowano budowę czterech węzłów drogowych, będących dwupoziomowymi skrzyżowaniami:   

  • Nielubia, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 298 w kierunku Kłobuczyna i drogą krajową nr 12 w kierunku Głogowa,  
  • Słone, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 292 Nowa Sól - Głogów,  
  • Głogów Lotnisko, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 321 Przyborów - Grodziec Mały,  
  • Serby, na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 319 Stare Strącze - Głogów,  

oraz przebudowę ronda na węźle Głogów Zachód.

W ramach obwodnicy Głogowa powstanie wyczekiwany nowy most przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto. Dodatkowo powstaną inne obiekty inżynierskie: wiadukty w ciągu i nad drogą główną (w tym pełniące funkcję przejść dla zwierząt średnich i dużych) oraz przepusty (również z funkcją przejść dla zwierząt małych).  

Realizacja obwodnicy Głogowa planowana jest w systemie Projektuj i buduj w latach 2024-2027.  

Inwestycja ma na celu poprawę przepustowości układu komunikacyjnego i stanowić będzie fragment połączenia nowo wybudowanych dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województwa dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Most przez Odrę w Głogowie. W ciągu obwodnicy powstanie drugi most. Zdjęcia: GDDKIA

Most przez Odrę w Głogowie. W ciągu obwodnicy powstanie drugi most


Obwodnica Legnicy w ciągu DK94

Obwodnica Legnicy w ciągu drogi krajowej nr 94, o długości ok. 8,7 km realizowana jest przy współpracy z Miastem Legnica. GDDKiA odpowiada za odcinek o długości ok. 5,06 km na terenie pozamiejskim. Na początku grudnia 2020 r. podpisana została umowa z firmą IVIA na realizację Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (STEŚ-R). W maju 2022 r. przeprowadzone zostały pomiary ruchu. Wykonano dokumentację STEŚ-R etap I, odebraną po posiedzeniu Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) 19 grudnia 2022 r. Wniosek o wydanie DŚU złożono 14 kwietnia 2023 r., a decyzji drogowcy spodziewają się w I kwartale 2024 r. Aktualnie trwają pracę nad Koncepcją programową.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Legnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze ścisłego centrum miasta. Inwestycja poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego, biegnącego zarówno w układzie wschód-zachód wzdłuż DK94, jak i od północy (od Lubina), w tym usprawni połączenie tego kierunku z autostradą A4.

Mapa przebiegu obwodnicy Legnicy w ciągu DK94

Mapa przebiegu obwodnicy Legnicy w ciągu DK94

Mapa: GDDKIA

Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3 

Obwodnica Kaczorowa to trasa wyczekiwana przez kierowców zmierzających w stronę Jeleniej Góry i Karkonoszy. Umowa na prace projektowe została podpisana 19 lipca 2019 r. W ramach realizacji projektu wykonawca, Databout (dawniej WYG International), przygotowuje STEŚ oraz materiały wymagane do wniosku o wydanie DŚU. Wykonawca w ramach realizowanego projektu zobowiązany jest także do przygotowania projektu budowlanego wraz z kompletem materiałów do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także projektu wykonawczego oraz dokumentacji przetargowej. 

Obecnie trwa procedura związana z wyborem wariantu obwodnicy Kaczorowa do dalszej realizacji, tj. zakończenia etapu STEŚ. Trwają także prace związane z opracowaniami środowiskowymi stanowiącymi załącznik do wniosku o wydanie DŚU, które umożliwią dokonanie wyboru optymalnego przebiegu trasy. W I kw. 2025 r. planowane jest uzyskanie decyzji środowiskowej, DŚU.

Głównym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego odbywającego się na kierunku Bolków - Jelenia Góra. Obwodnica poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego - aż do granicy polsko-czeskiej, oraz dla ruchu regionalnego, ponieważ poprawie ulegnie połączenie Jeleniej Góry z węzłem drogi ekspresowej S3 w Bolkowie.

 Mapa z wariantami drogi krajowej nr 3 - obwodnicy Kaczorowa

Mapa z wariantami drogi krajowej nr 3 - obwodnicy Kaczorowa

Mapa: GDDKIA

Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25 

Obwodnice Międzyborza powstanie w nowym śladzie jako droga krajowa nr 25 i będzie miała długość ok. 8 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie, elementy ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). 

Z początkiem czerwca 2021 r. firma Multiconsult Polska rozpoczęła prace przygotowawcze dla obwodnicy Międzyborza. KOPI dla tej inwestycji odbyło się 4 kwietnia 2023 r. Natomiast 21 sierpnia br. został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej DŚU. Drogowcy szacują, ze zostanie ona wydana w II kwartale 2024 r.

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości Ose, Górzyca i Oska Piła w ciągu DK25, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11.

 

Obwodnica Milicza w ciągu DK15 

Obwodnica Milicza jest od lat wyczekiwana przez mieszkańców i kierowców podróżujących droga DK15 na trasie pomiędzy Wrocławiem a Jarocinem. Obwodnica powstanie w nowym śladzie i będzie miała długość ok. 12 km. W ramach inwestycji zostanie zaprojektowana, a następnie wybudowana droga klasy GP ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i dojazdowymi. Wybudowane zostaną również obiekty inżynierskie, elementy ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD). 

19 lutego 2021 r. GDDKIA zawarła umowę z firmą IVIA na opracowanie dokumentacji STEŚ-R. KOPI dla tej inwestycji odbyło się 14 grudnia 2022 r. Natomiast w połowie kwietnia 2023 został złożony wniosek o wydanie DŚU. Szacowany termin uzyskania decyzji środowiskowej to I kwartał 2024 r.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Milicza jest wyprowadzenie ruchu, jaki koncentruje się w mieście z uwagi na przebieg DK15 przez centrum Milicza. Ruch odbywa się na osi północ-południe pomiędzy Jarocinem, w ciągu DK11, a Trzebnicą w ciągu DK5. Oba korytarze są ważnymi arteriami drogowymi, które są stopniowo przebudowywane do standardu drogi ekspresowej. Natomiast patrząc szerzej, jest to również jeden z ważnych korytarzy pomiędzy Poznaniem a Wrocławiem.     

Obwodnica Milicza coraz bliżej. Wiemy jaki będzie jej przebieg

Wizualizacja obwodnicy Milicza w ciągu DK15

 Wizualizacja obwodnicy Milicza w ciągu DK15. Zdjęcia: GDDKIA

Obwodnica Oławy w ciągu DK94

Od 14 września 2020 r.   firma SWECO Polska zajmuje się stworzeniem dokumentacji dla obwodnicy Oławy w ciągu DK94. W ramach zdania przeprowadzone zostały pomiary ruchu na podstawie których opracowana została analiza i prognoza ruchu. We wrześniu 2022 r. obyły się spotkania informacyjne z mieszkańcami. Posiedzenie Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) dla tej inwestycji odbyło się 16 grudnia 2022 r. Obecnie trwa weryfikacja opracowań geologicznych i środowiskowych. KOPI zaplanowane jest na październik 2023 r., a złożenie wniosku o DŚU na I kw. 2024 r.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście z DK94, która jest drogą alternatywną dla autostrady A4. W sytuacji utrudnień i korków na A4 duży ruch idzie przez Oławę. Ponadto budowa obwodnicy upłynni ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 

Z końcem lipca 2021 r. drogowcy zawarli umowę z firmą Biuro Projektów Dróg i Mostów BBKS-PROJEKT na prace przygotowawcze dla obwodnicy Złotego Stoku. Na przełomie roku 2021/2022 w ramach pierwszej akcji informacyjnej, w każdej z gmin, przez które przechodzą warianty planowanej obwodnicy, odbyły się spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami samorządów. W 2022 r. przeprowadzono drugi etap spotkań informacyjnych. W dniu lipcu 2023 r. odbyła się ostatnia rada techniczna dla Etapu STEŚ-R. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na posiedzenia ZOPI, które zaplanowano na początku IV kwartału 2023 r.

Realizacja obwodnicy powiązana jest z budową odcinka drogi ekspresowej S8 Bardo – Kudowa. Dopiero po wyznaczeniu przebiegu obwodnicy, będzie można zaprojektować jej połączenie z przyszłą ekspresówką S8 Wrocław – Kudowa.  

Ekspresowa S8 połączy Ząbkowice Śląskie i Bardo. Jest przetarg na budowę 14 km odcinka

Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, który generuje DK46. Jest to ruch kierujący się od Opola i autostrady A4 w kierunku Kotliny Kłodzkiej i dalej do przejścia w Kudowie Zdroju. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie.

Podziel się:
AKTUALNOŚCI
ZOBACZ PODOBNE
Zobacz również Utrudnienia na drodze 12 Utrudnienia na drodze 15 Jak dojadę - Głogów