• Facebook - conadrogach
Świętokrzyskie: Obwodnica Ćmielowa w przyszłym roku
Obwodnica Ćmielowa to nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 755, który już w przyszłym roku poszerzy sieć dróg woj. świętokrzyskiego. Zdjęcia: conadrogach.pl

Trwają prace przy budowie obwodnicy Ćmielowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 755. Sprzęt ciężki wyznaczył już przyszłą trasę, która odciąży ruch przez centrum miasta.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do połowy 2018 r. - To w znacznym stopniu odciąży istniejącą drogę nr 755, która przebiega przez centrum Ćmielowa - podkreśla burmistrz Ćmielowa Jan Kuśmierz. - Ruch tranzytowy pojazdów ciężarowych zostanie wyprowadzony z miasta. Poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców. Długość obwodnicy wyniesie 5,1 km.

Na trasie obwodnicy powstaną między innymi dwa ronda, ścieżka rowerowa i chodniki dla pieszych. Zgodnie z normami unijnymi znajdzie się też tutaj wiadukt i przejścia dla zwierząt. Przebudowane zostaną skrzyżowania z drogami lokalnymi, powstaną drogi dojazdowe do pól, wyregulowane zostaną cieki wodne. Przebudowana zostanie także istniejąca w okolicy sieć gazowa, elektryczna, wodociągowa i kanalizacja deszczowa. Istotną częścią inwestycji jest również budowa bazy dla służb drogowych. Przy obwodnicy powstanie Obwód Drogowy, który zostanie wyposażony w niezbędny sprzęt.

Przypomnijmy, wykonawcą inwestycji jest firma Skanska. Koszt przedsięwzięcia wyniesie ponad 55 mln zł i w 85 proc. będzie sfinansowany z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Pozostała kwota pochodzi ze środków krajowych, które są w dyspozycji Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: