Szykuje się gruntowna rozbudowa DK63 Mazowsze - Lubelszczyzna
GDDKIA zaplanowała do 2022 r. rozbudowę drogi krajowej nr 63 na odcinku od granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – Łuków. Mapa: GDDKIA

Droga krajowa nr 63 od granicy z woj. mazowieckim do Łukowa w woj. lubelskim zostanie gruntownie przebudowana. Zadanie zaplanowane jest na lata 2020-2022. Obecnie ruszyły spotkania informacyjno-konsultacyjne.

DK63 po przebudowie nadal ma być drogą jednojezdniową, z pasami ruchu o szerokości 3,5 m, a na odcinkach zabudowanych na środku jezdni pojawi się dodatkowy pas manewrowy. W terenie zabudowanym zaprojektowano chodniki, których występowanie dostosowane jest do istniejących budynków. Na obszarach poza terenem zabudowanym chodniki i wyznaczone przejścia dla pieszych z azylem komunikują zatoki autobusowe leżące po obu stronach drogi. Po zachodniej stronie drogi, na całej długości przebudowywanego odcinka, zaprojektowano ścieżkę rowerową. Zakres inwestycji obejmuje również przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych. W projekcie przewidziano budowę miejsca do zawracania pojazdów ciężarowych, autobusów szkolnych oraz pojazdów utrzymania i służb komunalnych oraz stanowisk do kontroli i ważenia pojazdów w postaci zatok oddzielnych dla każdego kierunku ruchu.

 

Na obecnym etapie do samorządów trafiły materiały informacyjne dotyczące inwestycji. Organizowane są spotkania z mieszkańcami podczas których projektanci omówią proponowane rozwiązania. Wnioski zebrane podczas spotkań informacyjnych zostaną przeanalizowane przez wykonawcę dokumentacji projektowej, a uzasadnione i zaakceptowane przez GDDKiA zostaną wprowadzone do opracowania.

 

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: