Trzeci odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej przejezdny. Są widoki na kolejne odcinki
Trzeci odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota w Rudzie Śląskiej służy kierowcom. Zdjęcia: GDDKIA

W Rudzie Śląskiej otwarto nową drogę. To trzeci odcinek trasy N-S od ul. Bukowej do ul. Kokota. Budowa 1,4 km odcinka obwodnicy kosztowała 53,8 mln zł, z czego ponad 44,8 mln zł stanowiło unijne dofinansowanie. Drogę oddano trzy miesiące przed pierwotnym terminem jej zakończenia.

Budowa trzeciego odcinka trasy N-S o długości ponad 1,4 km od ul. Bukowej do ul. Kokota rozpoczęła się w maju 2017 roku. Do jego budowy wykorzystano ok. 1 mln ton ziemi oraz kruszywa. Natomiast przy budowie nowego wiaduktu nad ul. Kokota wykorzystano 2 tys. m³ betonu i ponad 200 ton stali. Oprócz samej trasy roboty drogowe obejmowały też budowę dwupoziomowego węzła z ul. Kokota, drogi dojazdowej do ogródków działkowych, chodników, ścieżek rowerowych, elementów systemu odwodnienia, a także przebudowę ok. 400 m odcinka ul. Kokota oraz wlotu i odcinka ul. Wideckiego. Wybudowany został również wiadukt, którym trasa N-S przebiega nad ulicą Kokota. Wykonano także sieć kanalizacji deszczowej. W ramach inwestycji powstało również oświetlenie trasy, węzła, chodników i ścieżek rowerowych, wykonano bariery ochronne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Przebudowane zostały też istniejące sieci infrastruktury technicznej, które kolidowały z budową drogi. Przeprowadzone zostały także nasadzenia drzew i krzewów.

 

Nowy odcinek trasy NS w Rudzie Śląskiej

Nowy, trzeci odcinek trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Zdjęcia: UM Ruda Śląska

 

Po oddaniu do użytku trzeciego odcinka trasy N-S, do zrealizowania całości trasy na odcinku od Drogowej Trasy Średnicowej do autostrady A4 pozostanie ostatni etap. Chodzi o odcinek od ul. Kokota do zjazdu na autostradę. Jego długość wyniesie 1,7 km. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł drogowy z ul. Bielszowicką. Dodatkowo przebudowany zostanie odcinek ul. Bielszowickiej od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. 1 Maja, gdzie powstanie rondo. Trasa N-S kończyć się będzie w rejonie ul. Mostowej. Tam połączona zostanie z ul. 1 Maja. Miasto posiada już dokumentację projektową tego odcinka, a jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Szacunkowa ich wartość wynosi ok. 185 mln zł. Również i na ten etap budowy trasy N-S miasto pozyskało fundusze europejskie. W tym przypadku chodzi o 110 mln zł.

Do tej pory w Rudzie Śląskiej zrealizowane zostały już dwa odcinki trasy N-S. Mają one długość ok. 2 km. Pierwszy został przekazany do użytkowania na początku 2013 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja, czyli drogi nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Jego budowa kosztowała ponad 48 mln zł. Kolejny odcinek do użytkowania przekazany został w sierpniu 2016 roku. Prowadzi on od ul. 1 Maja do ul. Bukowej. Wraz z tą inwestycją dodatkowo wykonane zostało 1,5 km drogowego połączenia ul. Bukowej z ul. ks. Niedzieli. Ta inwestycja kosztowała ponad 60 mln zł.

Miasto zamierza kontynuować budowę trasy N-S również w kierunku północnym, tj. od DTŚ do granicy z Bytomiem. Aktualnie trwają prace nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej budowy trasy od ul. Magazynowej w Rudzie do granicy z Bytomiem.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: