Ustalają jak będzie wyglądać DW550 Chełmno - Brzozowo - odwodnica

Dobiegają końca konsultacje społeczne dotyczące planowanej modernizacji drogi wojewódzkiej nr 550 w Chełmnie na odcinku między starówką a rondem w Brzozowie.

Konsultacje społeczne prowadzi Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. Mieszkańcy zadecydują o szerokości chodników, rodzajach materiałów budowlanych, rozwiązaniach dotyczących organizacji ruchu oraz małej architekturze i zagospodarowaniu terenu.

Remont drogi wojewódzkiej nr 550 na odcinku przebiegającym przez Chełmno (od skrzyżowania ulicy Toruńskiej z 22 stycznia) oraz Brzozowo i łączącym się z południową obwodnicą miast rozpocznie się w 2015 roku. Po zakończeniu modernizacji w planach jest przejęcie tej trasy przez samorządy lokalne oraz wzięcie odpowiedzialności za utrzymanie obwodnicy przez Urząd Marszałkowski.

Finansowany ze środków samorządu województwa remont drogi wojewódzkiej nr 550 ma objąć 2,4 kilometrowy odcinek trasy biegnący od skrzyżowania ulicy Toruńskiej i 22 stycznia w Chełmnie, dalej ulicą Toruńską oraz za rogatkami miasta do skrzyżowania z południową obwodnicą. Poza wymianą nawierzchni planuje się kompleksową modernizację chodników na całej długości, wykonanie odwodnienia, umocnienie skarp i instalację oświetlenia. Koniec prac zaplanowano najpóźniej na wrzesień 2015 roku.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: