• Facebook - conadrogach
Via Baltica S61 niemal cała w budowie
Coraz bliżej realizacji całej trasy Via Baltica - drogi ekspresowej S61. Zdjęcia: conadrogach.pl

Jak grzyby po deszczu zawierane są kolejne umowy na realizację drogi ekspresowej S61 w woj. podlaskim. Dwa tygodnie temu podpisano umowę na projekt i budowę odcinka S61 od Ostrowi Mazowieckiej do Śniadowa, a kilka dni temu na realizację kolejnego odcinka S61 od Śniadowa aż do obwodnicy Łomży. Dzięki tej drodze znikną utrudnienia związane z dużym natężeniem ruchu na trasie Warszawa – Łomża i dalej w kierunku granicy z Litwą – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

W październiku 2017 r. zostały podpisane umowy na projekt i budowę odcinków S61 w. Kolno - Stawiski oraz Stawiski – Szczuczyn o długości 34,4 km, których oddanie do ruchu jest planowane w III kwartale 2020 r. 21 grudnia 2017 r. zawarta została umowa na część obwodnicy Łomży (Łomża Południe - Łomża Zachód, planowany termin ukończenia to IV kwartał 2020 r.). Umowa na pierwszy fragment trasy łączącej Ostrów Mazowiecką z Łomżą (w. Podborze – w. Śniadowo) została zawarta 30 stycznia 2018 r. Podpisanie umowy z wykonawcą odcinka Łomża Zachód – Kolno jest planowane w I kwartale 2018 r. Ponadto w ramach budowy Via Baltica powstaje obwodnica Szczuczyna (II nitka) o długości 6,5 km, koniec prac planowany jest na I kw. 2020 r.; obwodnica Suwałk o długości 13 km, zakończenie budowy planowane w II kw. 2019 r. oraz odcinek obwodnica Suwałk - Budzisko (granica państwa) o długości 24 km, zakończenie prac planowane w III kw. 2020 r.

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67, która biegnie z Polski przez Litwę i Łotwę do Estonii. Pełni ona rolę najważniejszego połączenia drogowego pomiędzy krajami bałtyckimi. Via Baltica wraz z Rail Baltica jest elementem transeuropejskiego korytarza transportowego i została zakwalifikowana do sieci bazowej TEN-T.

Trasa Via Baltica na terenie Polski przebiega wzdłuż drogi ekspresowej S8 na odcinku od Warszawy do Ostrowi Mazowieckiej i dalej drogą ekspresową S61 na odcinku od Ostrowi Mazowieckiej do granicy państwa w Budzisku.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
/ Zarejestruj się
Twój komentarz: