• Facebook - conadrogach
W realizacji i przetargu ponad 2000 km dróg za 81 mld zł
Budowa dróg w Polsce nabiera rozmachu. W 2017 r. planowane jest podpisanie umów na budowę 580 km dróg o wartości 24 mld zł oraz ogłoszenie przetargów na ponad 200 km dróg o wartości 12 mld zł. Obecnie w realizacji i na etapie przetargu jest 161 zadań inwestycyjnych o łącznej długości 2 142 km za kwotę 81 mld zł. Zdjęcia: GDDKIA

Obecnie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) w realizacji: w budowie i na etapie przetargu jest 161 zadań inwestycyjnych o łącznej długości 2 142 km. Wartość tych inwestycji to 81,1 mld zł. Oddano już do użytkowania drogi wybudowane za kwotę 1,8 mld zł – poinformowało ministerstwo infrastruktury i budownictwa.

Spora część inwestycji już się toczy, bowiem zawarte zostały umowy z wykonawcami 96 zadań inwestycyjnych o łącznej długości ponad 1 340 km. Ich wartość to 51,5 mld zł. Dodatkowo w przetargu znajduje się 65 odcinków o wartości 31,3 mld zł.

Nowe drogi na mapie Polski

W 2016 r. do użytkowania zostało oddanych łącznie 125,2 km dróg krajowych, których wartość wynosiła 5,65 mld zł. W ubiegłym roku do dyspozycji kierowców zostało oddanych 78,5 km nowych autostrad: 37,3 km odcinek A1 Stryków – Tuszyn o wartości 1,4 mld zł oraz 41,2 km odcinek A4 Rzeszów – Jarosław o wartości 2,7 mld zł. W 2017 r. sieć dróg wydłuży się o kolejnych 400 km nowoczesnych i bezpiecznych tras.

Budowa kolejnych kilometrów dróg w przygotowaniu

W 2016 r. podpisane zostały umowy z wykonawcami na budowę 264 km dróg o wartości 10,5 mld zł. Uruchomione zostały przetargi na 98 km dróg o wartości 3,4 mld zł.

W 2017 r. planowane jest podpisanie umów na budowę 580 km dróg o wartości 24 mld zł oraz ogłoszenie przetargów na ponad 200 km dróg o wartości 12 mld zł.

Dodatkowo, po raz pierwszy od wielu lat, w budżecie państwa na 2017 r. został wygospodarowany dodatkowy miliard zł na utrzymanie i przygotowanie do realizacji kolejnych dróg krajowych. Te pieniądze pozwolą na opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej i projektowej dla nowych zadań.

Rosną wydatki na budownictwo drogowe

Na budowę dróg są przeznaczane coraz większe nakłady finansowe. W 2014 r. na ten cel przeznaczono 6,73 mld zł, w 2015 – 8,66 mld zł. Wyraźny wzrost jest zauważalny w 2016 r. – na budownictwo drogowe wydano 12,78 mld zł. Oznacza to dwukrotny wzrost w stosunku do 2014 r.

Program likwidacji miejsc niebezpiecznych

Poza Programem Budowy Dróg Krajowych realizowane są działania na istniejącej sieci dróg krajowych, polegające na przebudowie skrzyżowań, budowie lewoskrętów, instalacji sygnalizacji świetlnej i oznakowania, budowie chodników i ścieżek rowerowych.

W 2016 r. zostało ogłoszonych 140 przetargów dla zadań o łącznej wartości 433 mln zł. Podpisano 113 umów na realizację zadań o łącznej wartości 297 mln zł. W ramach Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych zakończono realizację 46 zadań o łącznej wartości 178 mln zł. Jednocześnie do prac przygotowawczych skierowano kolejne 101 zadań o łącznej szacunkowej wartości 554 mln zł.

Dodatkowo w 2016 roku realizowane były 162 zadania remontowe, na które przeznaczono prawie 350 mln zł ze środków budżetu państwa.

Inwestycje na drogach samorządowych

W ramach rezerwy subwencji ogólnej, z której dofinansowywane są inwestycje na drogach krajowych i wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, w 2016 r. na wsparcie samorządów trafiło 336 mln zł. Dzięki tym środkom dofinansowanie dla realizowanych zadań uzyskało 169 jednostek samorządu terytorialnego. Także na 2017 r. przeznaczonych zostanie kolejnych 336 mln zł na ten cel.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zakłada przeznaczenie na dofinansowanie budowy i przebudowy dróg lokalnych 3,8 mld zł. W efekcie rządowego wsparcia w 2016 r. możliwa była przebudowa 1500 km, budowa ponad 300 km i remont 250 km dróg lokalnych.

W ramach naboru na 2017 rok wojewodowie zakwalifikowali do dofinansowania 336 zadań na drogach gminnych oraz 205 zadań na drogach powiatowych.

Polska w sieci drogowej Europy: Via Carpatia, Via Baltica, S3, autostrady

Dzięki staraniom rządu przyspiesza realizacja ważnych ciągów komunikacyjnych, m.in. Via Carpatia i Via Baltica, które mają strategiczny charakter dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Ich budowa pozwoli na wykorzystanie atutu wynikającego z położenia naszego kraju i tego, że przez Polskę przebiegają międzynarodowe szlaki komunikacyjne, w tym łączące Europę Północną i Południową.

Kolejna decyzja MIB dotyczy dokończenia budowy drogi ekspresowej S3 do granicy z Czechami. Trasa ta pozwoli na skomunikowanie zespołu portów Szczecin – Świnoujście z południem Europy.

W 2016 r. oddany do ruchu został ostatni odcinek autostrady A4, łączącej zachodnią i wschodnią granicę Polski. Podjęta też została decyzja o skierowaniu do realizacji ostatniego, brakującego fragmentu autostrady A1 od Tuszyna do Częstochowy.

ZOBACZ PODOBNE

KOMENTARZE

warszawiak
2017-04-09 22:00
@Miki: Zgodzę się, ze poprzednia ekipa pod koniec rządów przed wyborami ogłosiła plan drogowy przerastający finansowe pokrycie. Podobnie było również przed wyborami w 2007 r.; jak widać zaczyna być to normalką, czyli tylko zwykłą wyborczą kiełbasą. Ale nie usprawiedliwia to takiego dużego przedłużania niektórych przetargów, jak choćby: NAJWAŻNIEJSZY: WĘZEŁ "LUBELSKA", a poza tym np: A2 Lubelska-Mińsk, S17 Lubelska-Zakręt czy nawet S7 Warszawa-Grójec. Na te odcinki już dawno powinny być ukończone przetargi i przynajmniej na początku roku podpisane umowy. Jeszcze mogę podać parę innych przykładów. I podkreślam: ostatnią umowę (na S7 na Zakopiance) podpisano 29 czerwca 2016 r. Od tego czasu minęło już ponad 9 miesięcy, a takiej przerwy (na dziś 9 miesięcy i 11 dni) w podpisaniu umów na drogę ekspresową lub autostradę nie było od co najmniej kilkunastu lat i nic tego nie usprawiedliwia.
Ja
2017-04-09 16:14
A gdzie S6 w pomorskiem?!
miki
2017-04-08 22:18
Tylko jest jeden problem .Premier Kopacz zostawiła program budowy autostrad i dróg ekspresowych na wartość ponad 200 mld zł a w kasie jest połowa tej kwoty........Tu jest problem! Oby starczyło kasy na to co już jest podpisane.
miki
2017-04-08 21:49
do warszawiak .W 2016 podpisano 260 km ekspresówek a w tym prognozują ponad 500 km .
warszawiak
2017-04-08 19:06
Wszystko fajnie, ale dlaczego, co jest już naprawdę bardzo niepokojące, od ponad 9-ciu miesięcy nie podpisano umowy na realizację żadnego odcinka autostrady lub ekspresówki ???!!! Takiej sytuacji nie było od co najmniej kilkunastu lat!!!

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: