• Facebook - conadrogach
W tym roku przebudowa DK74 Frampol-Gorajec
Będzie przebudowa DK74 Frampol-Gorajec w woj. lubelskim. W najbliższych latach prace obejmą pozostałe odcinki m.in Jarosławiec – Miączyn i Gorajec - Szczebrzeszyn.

Ogłoszono przetarg na rozbudowę ponad 7-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 74 pomiędzy Frampolem i Gorajcem. To kontynuacja przebudowy tej drogi na odcinku od Janowa Lubelskiego do przejścia granicznego w Zosinie. W poprzednich latach w ciągu DK74 powstały obwodnice Frampola i Hrubieszowa i przebudowano odcinki Zamość - Sitaniec oraz Miączyn – Horyszów.

- Wyłoniony w przetargu wykonawca w ramach inwestycji gruntownie przebuduje istniejącą trasę do parametrów drogi klasy GP wzmacniając jej nośność do 115 kN/oś. Poszerzona do 7 metrów jezdnia zyska umocnione pobocza, a krzyżujące się z DK74 drogi publiczne i wewnętrzne zostaną również przebudowane. Powstaną drogi zbiorcze do obsługi ruchu lokalnego, bezpieczeństwo użytkowników trasy wspomagać będą bariery ochronne i oświetlenie drogowe. Poprawione zostanie odwodnienie drogi – informują przedstawiciele lubelskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po zebraniu ofert GDDKIA wyłoni wykonawcę prac. Oprócz ceny znaczenie będzie miał m.in. czas realizacji zadania. - Wykonawca składając ofertę może zaproponować skrócenie czasu realizacji z 30 do 28 lub 26 miesięcy zyskując do 20 pkt. kryterium oceny oferty. Kolejne 15 zyska za okres gwarancji i rękojmi, 5 za doświadczenie personelu a cena wykonania przebudowy to 60 pkt. – dodają przedstawiciele GDDKIA.

W najbliższych latach przebudowane zostaną kolejne odcinki drogi krajowej nr 74 w województwie lubelskim. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na rozbudowę odcinka Jarosławiec – Miączyn (dł. 4,2 km) a także Gorajec - Szczebrzeszyn (dł. 17 km wraz z korektą przebiegu drogi przez Gorajec).

W minionym roku Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził do realizacji kolejne odcinki o łącznej długości prawie 75 km. To pozwoli na ogłoszenie w 2018 r. przetargów na dokumentację dla korekt przebiegu DK74 przez Szczebrzeszyn (4 km) i Janów Lubelski (8,9 km), modernizacji Janów Lubelski – Frampol (11,8 km) oraz Zamość – Miączyn (7,3 km). W następnym roku ogłoszone zostaną przetargi na dokumentację przebudowy trzech odcinków DK74: Horyszów – Hrubieszów (dł. 18,8 km), Klemensów – Zamość (dł. 14,8 km) i Hrubieszów – Zosin (9 km).

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: