Wahadło na DW218 Chwaszczyn - Gdańsk
fot. Skanska

Kierowcy poruszający się drogą wojewódzką nr 218 na odcinku od Chwaszczyna do granicy miasta Gdańska powinni spodziewać się czasowych utrudnień w ruchu drogowym. W tym miejscu na niektórych odcinkach przebudowywanej drogi pojawią się miejscowe zwężenia w postaci wahadeł.

Prace realizuje Skanska na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Wartość projektu opiewa na ponad 1,6 mln zł netto.

Zakres prac związany z przebudową drogi wojewódzkiej nr 218 na odcinku od Chwaszczyna do granicy miasta Gdańska polegać będzie przede wszystkim na odnowieniu nawierzchni drogi i zjazdów, odnowieniu i odtworzeniu poboczy, oraz oczyszczeniu i przebudowie  istniejących przepustów. Ponadto w ramach projektu przebudowane zostaną chodniki i zatoki autobusowe.

Ruch wahadłowy

Na niektórych fragmentach przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 218 wprowadzono ruch wahadłowy sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ponadto, ruch jest sterowany również ręcznie. Utrudnienia spowodowane są prowadzonymi na tym odcinku pracami nawierzchniowymi i potrwają do połowy listopada br.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: