Węzeł Karczemki - największy węzeł drogowy na północy Polski
Węzeł Karczemki łączy obwodnicę Trójmiasta S6 z DK 7, fot. GDDKiA

Węzeł Karczemki jest największym węzłem drogowym w północnej Polsce. Dzięki niemu został odblokowany główny wylot z Gdańska w kierunku Kaszub. Ponadto zapewnia płynne połączenie centrum miasta z Obwodnicą Trójmiasta, gdzie wszystkie relacje odbywają się w sposób bezkolizyjny. Węzeł stanowi połączenie drogi ekspresowej S6 Obwodnicy Trójmiasta z drogą krajową nr 7. Zawiera dwa wielopoziomowe skrzyżowania drogowe, zasadnicze na przecięciu z Trasą W-Z i drugie, mniejsze przy wjeździe/zjeździe do centrum handlowego.

Węzeł zespolony Karczemki zapewnia szybkie i bezkolizyjne połączenie lotniska Rębiechowo oraz Obwodnicy Trójmiasta (S6) z centrum Gdańska, poprzez ostatni etap rozbudowy trasy W-Z. Z symulacji ruchu wynika jednoznacznie, że wjazd z Gdańska na Obwodnicę Trójmiasta będzie się odbywał bez żadnych utrudnień nawet dla ruchu prognozowanego na rok 2025. Poprzez zdecydowaną poprawę swobody ruchu zmniejszy się ilość wypadków oraz zdarzeń drogowych. Jednocześnie zmniejszy się zużycie paliwa i emisja spalin do środowiska.

W ramach rozbudowy węzeł Karczemki otrzymał kształt pełnej koniczyny. Powstało jedenaście wiaduktów, przepust i kładka dla pieszych, a na Obwodnicy Trójmiasta dobudowany został trzeci pas ruchu na odcinku ok. 3,5 km dla obu jezdni. Długość wybudowanych dróg to 13,9 km, w tym: 3,4 km Obwodnica Trójmiasta i 10,5 km to łącznice i drogi zbiorcze.

Przebudowane obiekty inżynierskie przewidują założenia dotyczące planowanej budowy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, z uwzględnieniem odpowiedniej rozpiętości wiaduktów i skrajni obiektów. Ponadto na węźle wykonano elementy infrastruktury sieci teletechnicznej związanych z budową Systemu Inteligentnego Sterowania Ruchem TRISTAR, który ma zrewolucjonizować poruszanie się po aglomeracji trójmiejskiej.

Koszt inwestycji: to ponad 267 mln  zł (w tym ponad 36 mln zł środki Auchan) Krajowy Fundusz Drogowy i współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach programu Infrastruktura i Środowisko kwotą blisko 174 mln zł.

Realizacja inwestycji zakończyła się w połowie maja 2012 r.

ZOBACZ PODOBNE

TWÓJ KOMENTARZ

Twój podpis:
Twój komentarz: