1. Strona główna
  2. Miejscowości
  3. Gdynia - mapa samochodowa

GDYNIA - MAPA SAMOCHODOWA

GDYNIA - NA MAPIE

Gdynia

Gdynia jest miastem na prawach powiatu położonym w północnej Polsce, w województwie pomorskim (do roku 1998 Gdynia leżała na terenie województwa gdańskiego), nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Gdańskim i Pojezierzu Wschodniopomorskim. Wchodzi w skład Trójmiasta (wraz z Gdańskiem i Sopotem). Najważniejsze arterie komunikacyjne Gdyni to droga ekspresowa S6, krajowe nr 6 i 20 oraz wojewódzkie nr 468 i 474.
Gdynia

Prawa miejskie Gdynia uzyskała 10 lutego 1926. Impulsem do rozwoju miasta była budowa portu, który powstał (z inicjatywy Eugeniusza Kwiatkowskiego) w celu zapewnienia Polsce dostępu do morskich szlaków i bazy marynarki wojennej wobec niepewnej sytuacji w Wolnym Mieście Gdańsku. Szybki napływ ludności i dynamiczny rozwój portu sprawiły, że w ciągu kilkunastu lat po nadaniu praw miejskich (w 1939 r.) Gdynia ze wsi rybackiej przekształciła się w miasto zamieszkane przez 127 tys. osób. Obecnie miasto liczy prawie 248 tys. mieszkańców a jego powierzchnia zajmuje ponad 135 km kw. Jest największym polskim miastem niebędącym miastem wojewódzkim.

Drogi w Gdyni

Najważniejszą gdyńską drogą jest droga ekspresowa S6, będąca zachodnią Obwodnicą Trójmiasta. Droga S6 zaczyna bieg (wcześniej biegnie jako droga krajowa nr 6) na północno-zachodnich obrzeżach miasta i kieruje się na południe, wiodąc zachodnimi obrzeżami Gdyni, z dala od centrum. S6-ka docelowo będzie liczyć około 345 km i będzie główną arterią drogową wybrzeża relacji wschód – zachód. Przebiegać będzie równolegle do wybrzeża Bałtyku, przez województwa zachodniopomorskie i pomorskie, łącząc największe miasta Polski północnej: Szczecin, Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. S6 usprawni komunikację pomiędzy polskimi portami morskimi w Świnoujściu, Szczecinie i Trójmieście. Trasa ta projektowana była jeszcze w latach 30. ubiegłego wieku jako tzw. Berlinka, czyli autostrada łącząca Berlin z Królewcem. Obecnie gotowe są tylko krótkie odcinki drogi stanowiące obwodnice: Trójmiasta, Słupska i Nowogardu. Pozostała jej część jest przewidziana do budowy w perspektywie 2014-2020. na północny-zachód od S6-ki zaczyna się krajowa 6-ka, kontynuująca bieg swojej ekspresowej odpowiedniczki. Droga wylatuje z Gdyni ul. Morską.

Druga z dróg krajowych Gdyni to droga krajowa nr 20, która startuje w dzielnicy Karwiny, na zachód od centrum miasta, odbijając na południowy-zachód od Obwodnicy Trójmiasta (ekspresowej S6) na jej skrzyżowaniu z Chwaszczyńską. Chwilę po starcie 20-ka opuszcza granice Gdyni. Jest to trasa relacji wschód-zachód o długości ok. 318 km, łącząca Gdynię ze Stargardem Szczecińskim (województwo zachodniopomorskie). DK20 mija Bytów, Miastko, Szczecinek, Drawsko Pomorskie i Czaplinek.

Gdynia posiada także dwie drogi wojewódzkie. Droga wojewódzka 468 to główna droga Gdyni, biegnąca od rogatek miasta (styku DK6 i ekspresowej S6) przez centrum miasta (stanowi połączenie z portem), ulicami Morską, Śląską i Aleję Zwycięstwa opuszcza miasto, wpadając do Sopotu. Jest to stricte trójmiejska trasa, długości 26 km, łącząca Gdynię z Gdańskiem.

Druga droga wojewódzka Gdyni to droga wojewódzka nr 474, trasa przecinająca miasto ma 5 km długości. Droga zaczyna bieg na południowym-zachodzie Gdyni, odbijając od skrzyżowania ekspresowej S6-ki i krajowej 20-ki. DW474 biegnie ulicami Chwaszczyńską i Wielkopolską aż dociera do skrzyżowania z al. Zwycięstwa, gdzie wpada w wojewódzką 468-kę.

GDYNIA - AKTUALNA MAPA DRÓG

Poniżej prezentujemy mapę samochodową miejscowości Gdynia. Na interaktywną mapę Google naniesione zostały przebiegi najważniejszych dróg w miejscowości i najbliższej okolicy. Kolorem zielonym oznaczono przebieg gotowych odcinków autostrad. Kolorem niebieskim oznaczono drogi ekspresowe. Kolorem czerwonym oznaczone zostały drogi krajowe, a pomarańczowym drogi wojewódzkie. Na mapie samochodowej prezentujemy zatem cały istniejący system drogowy miejscowości Gdynia. Autostrady i drogi ekspresowe tworzą w Polsce sieć dróg szybkiego ruchu, która rozrasta się z roku na rok. Linią przerywaną zaznaczono te odcinki tych ważnych dróg, które są w budowie, a kropkami odcinki planowane. Zwracamy uwagę na to, że wszystkie zamieszczone na mapie przebiegi mają charakter wyłącznie orientacyjny i nie należy ich traktować jako rzeczywiste przebiegi dróg, zwłaszcza dróg planowanych, bowiem w dużym powiększeniu mapy mogą wystąpić znaczące różnice pomiędzy przebiegiem faktycznie planowanym, a tym zamieszczonym na mapie.

autostrada
droga ekspresowa
droga krajowa
droga wojewódzka
GDYNIA - aktualna mapa dróg

GDYNIA - GŁÓWNE DROGI I ULICE

GDYNIA - INFORMACJE O BUDOWIE I REMONTACH DRÓG

Więcej o drogach w miejscowości Gdynia

GDYNIA - JAK DOJADĘ

GDYNIA - ODLEGŁOŚCI DO NAJWIĘKSZYCH MIAST

POPULARNE W CONADROGACH.PL